euinside

Cause and Effect in European Politics and Law
България: Хоризонт 2020

България: Хоризонт 2020

"Хоризонт 2020: граждански визии за реформи и развитие на България в Европейския съюз" е проект, финансиран от институт „Отворено общество” – България. Проектът цели да повиши обществената осведоменост и да насърчи гражданския дебат за стратегическите цели за развитие на България и нейните ангажименти като член на Европейския съюз. В тази тема euinside ще Ви информира за основните позиции, които България е подготвила по някои от ключовите европейски политики и насоки за развитие. Тъй като смятаме, че е от изключителна важност тези теми и позиции да бъдат широко обсъждани, смятаме да включим най-активните представители на гражданското общество у нас в обсъждането им.

Този сайт е избран за подкрепа в рамките на конкурс за насърчаване на медийния плурализъм, финансиран от Институт „Отворено общество”- София.
Институт „Отворено общество“ - София не носи отговорност по отношение на публикуваните в сайта материали и тяхното съдържание при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на института
.

 | © EU | © EU

България се самообрича на постоянна бедност

Има риск икономиката на България да се заключи в режим на нисък растеж, с което ще направи трудно намалението на дълга си, заключи в края на 2012-а година Европейската комисия в доклада [на английски език] си по механизма за ранно предупреждение за макроикономическите дисбаланси, от който Българ ...
 | © European Union | © European Union

Паралелната България

Паралелната България не е "средностатистическата", която неизменно заема последните места в европейските класации по качество и стандарт на живота. Не е и България на политиците и олигарсите, която казионните медии услужливо се опитват да доближат до "средностатистическата" й посестрима. Паралел ...
 | © euinside | © euinside

Новите страни-членки и европейския бюджет 2014-2020

Запазването на размера на Кохезионната и Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС е абсолютният приоритет за новите страни-членки на ЕС в преговорите по следващата многогодишна финансова рамка (МФР) на съюза за периода 2014-2020 г. Това за пореден път стана ясно на конференцията "България и М ...
 | © euinside | © euinside

Ало, българската позиция ли е? Не, имате грешка

Има ли промяна в българската позиция относно данъка върху финансовите сделки (ДФС)? И ако има, защо има и в каква посока е промяната? Не за първи път euinside задава тези въпроси, но за пореден път отговорът им не е особено ясен при това, както се оказа, не само за нас. Както вече писахме, от дв ...
 | © euinside | © euinside

Защо трябва да се учи за ЕС в училище?

С този въпрос се опитах да провокирам учители от средни училища в цяла България, събрани на семинар в информационния център на ЕС в София. Събитието беше организирано от Информационното бюро на Европейския парламент в България и имаше за цел да срещне учителите с български депутати в Европарламе ...
 | © European Union | © European Union

Преговорите по бюджета на ЕС 2014-2020 навлизат в решителна фаза

На 27 март Институтът за икономическа политика организира дискусия на тема България и Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС 2014-2020". Основните въпроси, които ще бъдат обсъдени, са предложението за данък върху финансовите сделки, евентуалната промяна в системата на собствени приходи по от ...
 | © European Union | © European Union

България 2020 - в търсене на нов икономически двигател

В анализа на euinside, посветен на образованието като приоритет в стратегическата рамка на Националната програма за развитие България 2020, стана ясно, че, за да развива икономика с висока добавена стойност и да увеличи конкурентоспособността си страната ни има нужда от качествено образование. Д ...
 | © European Union | © European Union

Образованието е ключът за изпълнението на стратегията "България 2020"

Проектът на националната програма за развитие "България 2020" може да бъде описан кратко така: много какво и малко как. Добрата новина, е че в проекта са обективно представени реалните предизвикателства пред страната, а поставените цели са логични национални приоритети и отразяват европейските ц ...
 | © Marian Karagyozov | © Marian Karagyozov

Защо държавата не трябва да финансира частните училища

След като вече публикува позицията в подкрепа на това държавата да финансира частните наред с държавните училища и детски градини, euinside ви представя обратната теза, защитена от Мариян Карагьозов. Спорната разпоредба е част от новия проектозакон за училищното образование, който в момента се о ...
 | © EU | © EU

Бъдещето на Европа зависи от знанието

Преди близо две години написах статия, която озаглавих "Образованието, глупако!", перифраза на популярната в САЩ реплика от времето на Бил Клинтън "Икономиката, глупако!" Сега отново ми се иска да използвам това заглавие, защото за пореден път се налага извода, че без добро образование икономики ...
 | © NSSI Bulgaria | © NSSI Bulgaria

Скритият дълг в системите за социално осигуряване в ЕС: предизвикателствата пред България

През изминалата седмица Европейската комисия публикува Бяла книга за адекватни и устойчиви пенсии. Документът има за цел отново да изостри вниманието на европейската общественост върху проблемите, свързани със застаряването на населението. Този процес ще се засилва в следващите години, като ще п ...
 | © euinside | © euinside

Дали парите ще последват децата или ...

Новият проектозакон за училищното образование предвижда за първи път в образованието да бъде въведен на практика принципът "парите следват ученика", който ще позволи на учениците в частни училища също да получават държавна субсидия. Това предизвика разнопосочни реакции - от пълно одобрение до яр ...
 | © European Union | © European Union

Иде ли европейският пенсионер?

Пенсионерите в Европа ще стават все повече, а пенсиите им - все по-малки. Работещите ще стават все по-малко и ще работят все по-дълго. През 2060 година на всеки пенсионер (над 65 години) ще се падат само двама работещи (в трудоспособна възраст). В момента съотношението е 1:4. Тази мрачна перспек ...
 | © euinside | © euinside

България 2020: транспорт, малки и средни предприятия, иновации и образование

Макар да остават още почти две години от настоящия седемгодишен европейски бюджет, дебатите по следващия са в разгара си. На този етап въпросите около многогодишната финансова рамка (МФР) 2014-2020 са предимно принципни, изгражда се философията на бюджета, определят се правилата преди да се сти ...
 | © European Parliament Audiovisual | © European Parliament Audiovisual

euinside провокира горещи дебати за и против данъчна хармонизация в ЕС

Темата за или против въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) в ЕС предизвика гореща дискусия на този сайт, в която се включиха икономисти, анализатори и един евродепутат. В следващия текст ще се опитам да обобщя основните тези и изводите, които можем да ...
 | © EU | © EU

Идва ли данъчна заплаха за България от ЕС?

Трябва ли Европейският съюз да въведе обща консолидирана основа за корпоративно данъчно облагане (ОКООКД)? Този въпрос се обсъжда от години, но едва миналата пролет Европейската комисия излезе с конкретно предложение. Макар през 2011 то да беше изместено от фокуса на вниманието заради дълговата ...
 | © European Union, 2011 | © European Union, 2011

Бъдещето на кохезионната политика 2014-2020

За първи път в европейската история полското председателство на ЕС организира дебати по бъдещето на кохезионната политика в рамките на Съвета по общи въпроси. По този начин Полша ясно демонстрира, че политиката на сближаване е неин основен приоритет и е изключително важна за новите страни-членки ...
 | © Bulgarian Ministry of Finance | © Bulgarian Ministry of Finance

България не дава пари на МВФ, защото не се справил с кризата

В продължение на ангажимента, поет на Европейския съвет на 9 декември, страните от еврозоната потвърдиха намерението си да осигурят 150 милиарда евро от общо 200 млрд. допълнителни ресурси на МВФ под формата на двустранни заеми. Останалите 50 млрд. трябва да бъдат предоставени от страните извън ...
 | © euinside | © euinside

България трябва да разчупи минируския олигархичен модел, за да постигне конкурентоспособност

България продължава да е най-бедната страна от ЕС. Дори Хърватия, която току-що влезе в ЕС, има по-висок стандарт на живот. Очевидно страната трябва да догони останалите в съюза, да повиши производителността и конкурентоспособността на икономиката си и оттам да дойдат и по-високите доходи. При т ...
 | © European Union, 2011 | © European Union, 2011

Българското гражданско общество за кризата в еврозоната- анкета на euinside

Като чете (гледа, слуша) българските медии, човек лесно може да остане с впечатлението, че случващото се в еврозоната няма нищо общо с България и изобщо не интересува българските граждани. Като слуша българските политици да коментират кризата в еврозоната, човек основателно може да се запита дал ...
 | © Government Information Service | © Government Information Service

Н"е"кои съображения за бюджет 2012 - от блоговете

Бюджетът за следващата година е същият като тазгодишния - малък дефицит, голям разход за пенсии и нулева изобретателност." Така euinside определи бюджета за следващата година в едно изречение. Като един от най-сериозните рискове пред бюджета euinside открои наличието на политическа воля, за да с ...
 | © The European Union | © The European Union

Основателна ли е българската позиция против данъка върху финансовите транзакции?

Вече пет години България е член на ЕС и вече пет години усещането е за формално членство, от което страната ни не се възползва максимално. Брюксел продължава да бъде представян от политиците и приеман от обществото като източник на средства от една страна и като оправдание за непопулярни решения ...
 | © European Parliament- Audiovisual Unit | © European Parliament- Audiovisual Unit

Колко отпуски да ползват майките?

Трябва ли жените, които са в отпуск по майчинство, да имат право и на платен годишен отпуск? Този въпрос, зададен от икономиста от Института за пазарна икономика (ИПИ) Петър Ганев, провокира бурни реакции в медиите и социалните мрежи. За euinside Петър Ганев обясни позицията си така: Въпросът ту ...
 | © Ministry of Finance | © Ministry of Finance

Бюджет 2012: sans changement

Бюджетът за следващата година е същият като тазгодишния - малък дефицит, голям разход за пенсии и нулева изобретателност. Очевидно правителството се презастрахова срещу потенциалните рискове, затова и първите критики срещу бюджета бяха, че е твърде консервативен. Въпреки това, пред изпълнението ...
 | © euinside | © euinside

Запазване на базисната инфраструктура е основен приоритет за бъдещия европейски бюджет

Българското Народно събрание вече изпрати на Европейския парламент позицията си по следващия многогодишен европейски бюджет. България в общи линии е ЗА увеличаване на бюджета, особено по отношение на кохезионната и селскостопанската политика, но има резерви спрямо идеята на Европейската комисия ...
 | © euinside | © euinside

България ще настоява за равно третиране в европейския бюджет

Полското председателство на Европейския съюз и Европейската комисия организираха широкомащабна конференция, която поставя началото на обикновено острите дебати по многогодишния бюджет на общността. В конференцията в Брюксел участват представители на националните и европейските институции, парла ...
 | © euinside | © euinside

Бизнесът трябва да пее

Доскоро си мислех, че не може да няма някакъв начин градът, в който живея да бъде устроен по-добре и това да стане някак от кмета надолу. Уви, макар да е изключително важно какъв е кметът - като личност и професионалист - също толкова важно е хората сами да искат нещо в средата, в която живеят ...
 | © www.parliament.bg | © www.parliament.bg

България е против нови европейски данъци

Българският парламент* не одобрява предложението на Европейската комисия да реформира системата на собствените ресурси в европейския бюджет като въведе данък върху финансовите транзакции (ДФТ) и европейски данък върху добавената стойност (европейски ДДС). Това би довело до допълнително данъчно б ...