euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Запазване на базисната инфраструктура е основен приоритет за бъдещия европейски бюджет

Ралица Ковачева, October 21, 2011

Българското Народно събрание вече изпрати на Европейския парламент позицията си по следващия многогодишен европейски бюджет. България в общи линии е ЗА увеличаване на бюджета, особено по отношение на кохезионната и селскостопанската политика, но има резерви спрямо идеята на Европейската комисия да се въведат данъци върху финансовия сектор с цел формиране на собствени ресурси на европейския бюджет. Повече за това каква е позицията на българския парламент и как България ще я остоява в хода на преговорите по следващия многогодишен европейски бюджет ще разберем от Моника Панайотова, която е председател на комисията по европейски въпроси в българския парламент.

euinside: Госпожо Панайотова как намирате дискусиите на тази първа конференция за дебат по новата бюджетна рамка на Европейския съюз?

Моника Панайотова: Към този момент определно положителни са посланията за повече Европа. Същевременно си даваме сметка, че говорим за повече Европа с по-малко налични средства. Мисля, че в работните групи, които следват ще изкристализират позициите на отделните страни-членки и ще се заформят по-скоро различията в дебата. Към този момент всички сме обединени под общата шапка, че сме съответно за по-силен Европейски съюз, за по-конкурентоспособен, за реализацията на Европа 2020. Но, когато опрем вече до цифрите и политиките мисля, че ще може да се очертаят различията в позициите на страните-членки, за да може в крайна сметка да се достигне до консенсус и да могат на предстоящата среща на лидерите да имат базата, върху която от страна и на националните парламенти и на Европейския парламент - тук има присъствие и на гражданския сектор, на академичните среди, така че широк е форматът и се надявам, че ще бъде ползотворна дискусията.

euinside: А Вие след това в какви панели ще участвате по-конкретно?

Моника Панайотова: Аз съм заедно с колегата ми Димитър Главчев, така че ние ще се разпределим, един от нас ще бъде на сесията, която e за собствените ресурси - реформата на системата за собствените ресурси. Съответно другият ще бъде по отношение за кохезионната политика. В единия ще бъде комисар Шемета, в другия - комисар Хан.

euinside: Това е много интересно, единият от вас ще иска повече европейски пари за инвестиции, а другият ще каже, че да я няма тази реформа на системата за собствените ресурси.

Моника Панайотова: Така е. Това, което като позиция на парламента излязохме е, че е важно по отношение на кохезионната политика да се лансира важността за България за запазване на базисната инфраструктура като приоритет. Това, което правителството по-деликатно, но ние като парламент имаме по-ясна позиция по отношение новия инструмент за свързване на Европа "Connecting Europe" ние сме подчертали, че самата идея, сама по себе си е много положителна за по-модерна инфраструктура, но същевременно не трябва да бъде за сметка на средствата, които се отпускат за кохезионната политика, така че ние сме ЗА това да има този инструмент, но той да не е за сметка съответно на средствата, които се отпускат за кохезионната политика, защото за нас, особено като страни в частта на по-слабо развитите региони са важни наистина процента, който ще се отдели за кохезионната политика.

Имаме големи шансове, защото икономическата ни прогноза е добра. Това ще е и всъщност другата насока на дебата за така наречените "условности", тоест страните, които не си спазват критериите по Маастрихт по отношение на дефицитите на публичния дълг, съответно ще има съответните рестрикции и спиране на европейски средства. Така че, за нас е важно, че попадаме в графата по Евростат наистина за добра икономическа прогноза, което ни дава всъщност възможността и за повече средства по кохезионния фонд. Това е по отношение на разходната част.

По отношение на приходната част за системата за собствените ресурси предполагам, че колегата Главчев ще сподели позицията, с която излезе парламента, а именно - от една страна нашата позиция и тя беше базирана на широк формат с неправителствения сектор и бизнеса е, че първо трябва да се запази вноската, която се базира на база брутен национален доход. Това, което пък председателят на Европейската комисия каза, че трябва изцяло да се разчита на системата за собствени ресурси и да не се разчита на процент от брутния национален доход, но това означава ...

euinside: А от къде тогава да дойдат повече пари в европейския бюджет? Какво предлага българският парламент?

Моника Панайотова: Повече пари в европейския бюджет - това, което се предлага е данъци по отношение на дънък върху финансовите транзакции и косвения за европейски ДДС, тоест 1%. Това, което ние изразяваме като резерва по отношение на данъка върху финансовите транзакции е свързано, че това има своята идея и потенциал, ако говорим във формат Г20. Ако говорим само във формат страни-членки на Европейския съюз поставяме под съмнение конкурентоспособността на европейските финансови пазари. Другото, което е това ще доведе допълнителна, въпреки че защитниците на идеята отричат, но това ще доведе до повече тежест за гражданите и за бизнеса, затова това, което сега наблюдаваме е, че започва да се говори вече не за данък върху финансовите транзакции, а за данък върху финансовите сделки, тоест насоката да бъде акции-облигации, защото транзакцията е дори една валутна транзакция, това касае пряко гражданите. Така че, оттук нататък почва дебатът в тази посока и другото, което е, че това ще доведе наистина до повече тежест, което ние не бихме искали за нашите граждани и бизнеса. Това ни беше като позиция изказано.

euinside: Добре, благодаря Ви тогава, пожелавам Ви успех в обсъжданията нататък и отстояването на българската позиция.

Моника Панайотова: И аз Ви благодаря, надявам се да достигнем до едно компромисно решение, което да е позитив за всички.