euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Преговорите по бюджета на ЕС 2014-2020 навлизат в решителна фаза

Николай Нешев*, March 26, 2012

На 27 март Институтът за икономическа политика организира дискусия на тема „България и Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС 2014-2020”. Основните въпроси, които ще бъдат обсъдени, са предложението за данък върху финансовите сделки, евентуалната промяна в системата на собствени приходи по отношение на ДДС ставката, както и реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз. Участниците ще засегнат и развитието по темата за въвеждане на Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

В дискусията ще участват представители на българските институции, които ще коментират официалните български позиции по новите аспекти на МФР 2014-2020, както и участници от Полша, Унгария и Румъния. Допълнително предизвикателство пред българската общественост е, че България за пръв път ще участва реално в изготвянето на финансовата рамка на бюджета на Европейския съюз. През 2006-2007 г. страната беше само наблюдател и нямаше право на глас. От съществено значение е дали средствата за България ще намалеят или ще се увеличат, ще се запази ли броят на оперативните програми през следвашия рамков период и др. Страната ни вече заяви категоричните си позиции по някои от поставените въпроси за евентуални промени във фискалните порядки на Общността и ще бъде интересно да се проследи дали те са повлияни от мнението и оценката на други държави в Европейския съюз.

На този етап има големи различия между позициите на страните-членки по някои основни въпроси. Например, Франция е категорично за въвеждането на данък върху финансовите транзакции, като в момента дори текат процеси той да бъде приет само на национално ниво. От друга страна Швеция, която през 1980-те години е имала подобен данък е против въвеждането му, поради незадоволителните резултати от фискална гледна точка в миналото. Същото важи и за предстоящата реформа в Общата селскостопанска политика – в Швеция, където земеделският сектор е сравнително малък са за кардинална реформа в ОСП, докато страни, които разчитат на тези средства като Франция, Унгария, Полша, България и др. са по-скоро за запазване на сегашната уредба и най-вече системата на директните плащания.

Дискусиите, които се водят между страните-членки са от съществено значение, тъй като от тях зависи окончателното решение за следващите ключови политики на Съюза и как той ще се развива през предстоящия програмен период. Тази многогодишна финансова рамка ще бъде особено важна и поради глобалната икономическа криза, а също така и дълговата криза в ЕС, която реално застрашава икономическата стабилност и интегритета на Общността.

Международната конференция е последният етап от изследователската инициатива на Института за икономическа политика, подкрепена от фондация „Ханс Зайдел”. Въз основа и на формираните становища по време на събитието ще бъде подготвен финален доклад, анализиращ позиционирането на страните-членки по групи в съответствие с предложените реформи. Акцентът на изследването ще бъде поставен върху еволюцията на системата за собствени приходи на ЕС и ключова политика като ОСП през погледа на новите страни-членки – България, Полша, Румъния и Унгария.

euinside е медиен партньор на събитието. Как се развиха досега дискусиите по темата за Многогодишната финансова рамка на ЕС 2014-2020 можете да прочетете тук.

*Николай Нешев е изследовател в Института за икономическа политика