euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

България ще настоява за равно третиране в европейския бюджет

Ралица Ковачева, October 20, 2011

Полското председателство на Европейския съюз и Европейската комисия организираха широкомащабна конференция, която поставя началото на обикновено острите дебати по многогодишния бюджет на общността. В конференцията в Брюксел участват представители на националните и европейските институции, парламенти, правителства и други заинтересувани организации и лица. Участието в дебатите по бюджета за следващите седем години е изключително важно, тъй като всяка страна отстоява националния си интерес, а когато става дума за пари в Европейския съюз позициите се менят твърде бързо. По време на двудневната среща euinside срещна няколко български представители, като сега ви предлагаме коментара на заместник-министъра на финансите Боряна Пенчева.

euinside: Госпожо Пенчева, срещаме се на конференцията за следващия европейски бюджет, организирана от полското председателство и ЕК в Брюксел. Кажете каква е българската позиция и как България ще я представи тук на този първи голям откриващ дебат за следващия бюджет?

Боряна Пенчева: България наистина подкрепя предложението на ЕК да имаме един бюджет, който да отговаря на предизвикателствата. Наистина следва да бъдат заделени достатъчно ресурси. Ние ще поставим отново нашето виждане, че във фокуса на разходите за следващия период трябва да бъдат инвестициите в растеж и заетост и считаме, че Кохезионната политика като доказала себе си инструмент на солидарност може да допринесе точно за това - за растеж и за конкурентоспособност в Европа, за нови работни места. Затова ние ще подчертаем, че е важно да се инвестира в инфраструктура, в енергетика, в транспорт, в околна среда.

Ще подчертаем, че според нас слагането на таван на разходите до 2,5% за всяка една от страните-бенефициенти по Кохезионната политика е необосновано и ще настояваме да бъде по-висок процента от брутния национален доход (БНД). Считаме, че това, което през тази перспектива като правила следва да бъде запазено и за следващата, за да може наистина да има една конкурентоспособна Европа, за да бъдат подкрепени изоставащите райони. Също така, ние приемаме създаването на така наречените райони в преход като считаме, че средствата за тях не следва да са за сметка на новите страни-членки и на най-изостаналите региони като България.

Отново ще подчертаем влиянието и важността на селскостопанската политика, като ще настояваме да бъдат спазвани равни принципи за новите и за старите членки и ще подчертаем, че ще приемем свързването на преките плащания с критерии за околна среда, но ни се вижда, при първия ни анализ считаме, че 30% от тези плащания да са обвързани пряко с екологията е висок. Ще поставим и други въпроси като повече средства за ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени централи, но основното, което ще подчертаем е, че е необходимо да се инвестира в инфраструктура.

Това не е бюджет, който трябва да отговори на днешните предизвикателства на финансовата криза, както и днес беше подчертано в официалните изказвания при откриването - това е бюджет на бъдещето. В следващите 7 години той трябва да постави стратегическите приоритети и да каже как Европа ще бъде по-конкурентоспособна. Тоест, това не е отговор на криза, а бюджетът на бъдещето. Затова ние ще подчертаем, че за нас, България като надежден член, като изключително фискално стабилен член на европейското семейство е важно да се инвестира.

euinside: Но България е против идеята на ЕК за данъци върху финансовия сектор като собствен източник на ресурси как тогава страната вижда възможност да се увеличи бюджета, за да има повече инвестиции, за които говорите?

Боряна Пенчева: Да, ние считаме, че системата за собствени ресурси трябва да бъде модернизирана, трябва да бъде опростена, трябва да бъдат премахнати класическите рабати, които съществуваха до момента, за да има наистина едно равно третиране на страните. Считаме, че основните приходи следва да бъдат на вноски от страните, базирани на БНД и сме изказали нашата принципна позиция против въвеждането на данък върху финансовите транзакции. За страни като България с недостатъчно развит финансов пазар този данък няма голямо значение от фискална гледна точка, от бюджетна гледна точка. Тоест приходите от този данък не биха били големи.

Само по себе си България не би била натоварена с този данък и съответно повече вноска към ЕС, напротив - нашата вноска може би ще падне. Министерството на финансите направи анализ на ефекта на въвеждането на тези такси, така че ние не очакваме някакви по-негативни последствия за нашата страна или за нашия финансов пазар. Но считаме, че въвеждането само в Европа на подобен данък би поставило европейските банки в по-неблагоприятна конкурентна позиция спрямо другите и затова нашата позиция е против на този етап, като считаме, че въпросът следва да бъде решен в глобален мащаб, във въвеждането на тази такса в глобален мащаб.

euinside: Последно една прогноза за Европейския съвет в неделя да направите. Има днес среща във Франкфурт, ситуацията около Гърция е много неясна. Според Вас ще се случат ли тези решения, които очакваме да вземат лидерите?

Боряна Пенчева: Според нас ще бъде намерено решение, тъй като Европа е инструмент на солидарност и смятаме, че решение ще бъде намерено.

euinside: Благодаря ви.