euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕС очаква 57 милиарда евро годишно от нов финансов данък

Ралица Ковачева, Евелина Топалова, September 29, 2011

Европейската комисия предложи въвеждането на данък върху финансовите сделки в ЕС от началото на 2014-а година. С него ще се облагат всички сделки с финансови инструменти между финансови институции, когато поне едната от страните е със седалище в ЕС. Комисията предлага минимална ставка за търгуването на облигации и акции от 0,1%, а за деривати 0,01%. Държавите-членки, обаче имат право да приложат и по-високи ставки. Данъкът ще се плаща от всяка от страните по сделката в държавата, в която са местни лица за данъчни цели.

Според Комисията данъкът ще обхване 85% от сделките между финансовите институции (банки, инвестиционни посредници, застрахователни компании, борсови посредници, пенсионни фондове, хедж фондове и др.), но няма да засегне гражданите и бизнеса. Няма да бъдат облагани ипотечните кредити, банковите заеми на малките и средни предприятия, вноските по застрахователни договори и др. Извън обхвата на данъка остават също спот валутните сделки, както и набирането на капитал от предприятия или публични органи чрез емитирането на облигации и акции на първичния пазар.

Очакваните приходи от новия данък са приблизително 57 милиарда евро годишно, които ще се разделят между ЕС и страните-членки. Целта е приходите от финансовия данък да бъдат използвани като собствен ресурс в европейския бюджет, което ще намали вноските на страните-членки.

Като основание да предложи новия данък Комисията изтъква, че по време на кризата спасяването на европейските банки е струвало на правителствата 4,6 трилиона евро. Сега на свой ред финансовите институции трябва да направят „справедлив принос към цената на кризата”. В същото време, финансовият сектор е освободен от ДДС, което го поставя в привилегировано положение. Въвеждането на данък върху финансовите транзакции е отколешна мечта на председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу. През юни миналата година той дори заяви, че въпреки риска банките да прехвърлят цената на таксите върху клиентите, е по-добре все пак да има някакъв принос от финансовия сектор, отколкото да плащат само данъкоплатците. Ето как се аргументира той година и половина по-късно в годишното си изявление „За състоянието на съюза” пред Европейския парламент:

Някои хора ще попитат 'Защо?'. Защо? Това е въпрос на справедливост. Ако нашите фермери, нашите работници, ако всички сектори на икономиката - от индустрията до селското стопанство и услугите, ако те всички плащат принос към обществото, банковият сектор също трябва да направи принос към обществото. И ако ние се нуждаем, а ние се нуждаем от фискална консолидация, ако се нуждаем от повече приходи въпросът е откъде идват тези приходи. Труда ли ще обложим повече? Потреблението ли ще обложим повече? Мисля, че е справедливо да обложим финансовите дейности, които в някои от нашите страни-членки не плащат пропорционален принос към обществото.”

Тъй като вече има страни, въвели подобен данък важно е той да се координира на европейско ниво, за да не нарушава единния пазар на финансови услуги. Като страничен ефект, от данъка се очаква и да намали рисковата търговия с финансови инструменти. Страните, които вече са въвели данък върху финансовите сделки под някаква форма (Белгия, Кипър, Франция, Финландия, Гърция, Ирландия, Италия, Румъния, Полша и Обединеното кралство) ще трябва да се съобразят с европейските правила - да прилагат минималната ставка и да хармонизират данъчната основа в съответствие с правилата на ЕС. Останалите държави-членки ще трябва да въведат данъка във вида предложен от Комисията.

Основните рискове са свързани с това кой ще поеме крайната данъчна тежест и с преместването на финансовите институции в други държави, което би довело до рискове за икономическия растеж и потенциална загуба на конкурентоспособност. Комисията твърди, че е формулирала данъка така, че да избегне или поне да намали тези рискове, макар че според собствената й оценка, е възможно новият данък да доведе до намаляване на ръста на БВП с между 1,76% и 0,53% (Според последните прогнози на ЕК, през тази година европейската икономика ще нарасне едва с 1,7%.). Комисията се ангажира още да продължи да работи за налагането на данъка върху финансовите сделки на световно ниво и ще представи предложението си на срещата на Г20 през ноември.

Финансовият данък се ползва с широка подкрепа в Европейския парламент, който многократно призова Комисията да го предложи, а страните-членки - да го приемат. Те, обаче, не са единни по въпроса. Докато лидерите в Съвета, Франция и Германия подкрепят предложението (както и Испания, Финландия, Люксембург, Белгия, Австрия, Унгария, Гърция и Португалия), Великобритания вече ясно заяви, че е против въвеждането на финансов данък само в ЕС. Вестник The Independent цитира финансовия министър Джордж Осбърн, според когото това ще отклони инвестициите от Европа: "Аз съм против европейски данък. Няма да има смисъл въвеждането на данък върху финансовите сделки, който ще накара нашите валутни пазари да се преместят в Ню Йорк или Сингапур или някъде другаде." Подобна позиция изрази преди година и президентът на ЕЦБ Жан-Клод Трише.

България също обяви, че е против въвеждането на нови данъци за финансовия сектор, защото „не се очаква те да имат положителен ефект в държавите-членки с по-слабо развит финансов сектор и в частност в новите държави-членки”. Според финансовото министерство, подобна мярка би затруднила страната ни в усилията й за развиване и стратегическо позициониране на българския капиталов пазар, както и в търсенето на стабилни и авторитетни инвеститори.

Тези противоречиви мнения показват, че тепърва предстоят тежки преговори по предложението на Комисията, както между самите страни-членки, така и между Съвета и Европейския парламент. От хода им ще зависи срокът, поставен от ЕК за влизането в сила на новия данък - 2014-а година.