euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Брюксел: Курсът на бюджетни ограничения продължава!

Ралица Ковачева, May 11, 2012

По-лошо не може да става, казал песимистът. Може, може, отговорил оптимистът, в случая - Европейската комисия, която представи пролетната си икономическа прогноза. Критикуваха предишните ни прогнози, че са твърде песимистични, но за съжаление те се потвърдиха, коментира еврокомисарят по икономическите и паричните въпроси Оли Рен, докато представяше новите данни за 2012 г. А те са значително занижени, спрямо есенната прогноза от 2011 и потвърждават мрачната картина на междинната прогноза от февруари.

ЕК предвижда европейският БВП да остане непроменен през 2012 г. и да нарасне с 1.3% през 2013 г., докато есенната прогноза очакваше ръст от 0.6% още през тази година. В еврозоната икономиката ще се свие с 0.3% през 2012 г., при очакване за 0.5% ръст миналата есен и ще нарасне с 1% през 2013 г. И докато прогнозата за бюджетните дефицити е оптимистична и благодарение на фискалната консолидация те продължават да намаляват, държавните дългове ще продължат да се увеличават, при това по-бързо, отколкото се очакваше през есента.

Задлъжнялостта в ЕС 27 ще нарасне до 86.2% от БВП през 2012 г. и 87.2% през 2013 г., а в еврозоната – до 91.8% през 2012 г. и 92.6 % през 2013 г. Причината е ниският растеж от една страна и увеличените лихви, от друга. На журналистически въпрос дали тези данни показват, че политиката на бюджетни ограничения не работи, комисарят Рен отговори категорично, че не е така и нарече подобен прочит „опростенчески”. В анализа на прогнозата си ЕК признава, че необходимата фискална консолидация ограничава икономическата активност в краткосрочен план, но подчертава, че „подходящият избор от фискални мерки и тяхната надеждност могат да ограничат негативното краткосрочно въздействие върху растежа.”

Прогнозата за безработицата също е по-лоша от тази миналата есен - 10.3% за ЕС и 11% за еврозоната. ЕК очаква слабо увеличение на заетостта през 2013 година в резултат на икономическото възстановяване и на реформите на пазара на труда. ЕК прогнозира увеличение на европейския износ през втората половина на 2012 г., благодарение на ускорения растеж на глобалната икономика и обезценяването на еврото напоследък. Но степента, в която различните страни-членки ще се възполват от това зависи от тяхната регионална и продуктова специализация, както и от тяхната конкурентоспособност, се казва в прогнозата.

Големи различия между отделните страни

С най-голям интерес се очакваха данните за Испания, тъй като страната е подложена на атака от финансовите пазари заради проблемите в публичните й финанси и банковия сектор. Страната ще остане в рецесия до края на годината, като икономиката ще се свие с 1.8%, а безработицата ще продължи да се увеличава до 24.4% тази и над 25% следващата година. Както се очакваше, Испания няма да успее да изпълни фискалните си цели нито тази, нито следващата година - страната ще приключи 2012 г. с дефицит от -6.4%, а 2013 г. с -6.3%, показва прогнозата на ЕК.

Еврокомисарят Оли Рен не отговори директно на журналистически въпрос дали Мадрид ще получи една година отсрочка, за да коригира прекомерния си дефицит или ще бъде глобен, подобно на Унгария. Той обясни, че испанският дефицит се формира на няколко нива: автономните региони, системата за социално осигуряване и централното правителство, така че размерът на дефицита силно зависи от мерките, които ще бъдат предприети на различните нива. Оли Рен заяви, че ЕК има пълно доверие в ангажимента на испанското правителство да постигне фискалните си цели. За целта Мадрид трябва да ограничи прекомерните разходи на регионите и да предприеме решителни действия за рекапитализацията на банките, подчерта еврокомисарят. ЕК отбелязва, че ново разпалване на дълговата криза и увеличение на рисковата премия по испанския дълг, както и влошаване в банковите баланси са най-големите рискове пред осъществяването на прогнозата за страната.

Другата държава, изложена на силен риск от пазарни атаки, Италия, води предпазлива фискална политика и на този етап не се нуждае от допълнителни консолидационни мерки, каза еврокомисарят Рен. Италианската икономика ще се свие с 1.4% през 2012 г. и ще нарасне леко през 2013 г., но безработицата, макар и леко да нараства, ще остане под 10%. Бюджетният дефицит е в нормата и намалява, благодарение на консолидационните усилия на правителството, но дългът продължава да расте и през тази година ще достигне 123.5%. Затова и основният риск пред страната е напрежението на финансовите пазари и достъпът до финансиране както на държавата, така и на банките.

Очаквано, най-тежко е положението на страните със спасителни програми, макар Ирландия отново да се представя по-добре от южняците. ЕК прогнозира, че икономическият ръст в страната ще започне да набира скорост с 0.5% през тази и 1.9% през следващата година, благодарение на възстановяващата се конкурентоспособност и бавното стабилизиране на трудовия пазар. Данните на ЕК потвърждават февруарската прогноза за най-голямо свиване на икономиката в Гърция (-4.7%) и Португалия (-3.3%). И докато ситуацията в Гърция е все по-неясна, заради невъзможността да се състави правителство след изборите на 6 май, Португалия се справя добре с изпълнението на спасителната си програма и няма нужда от допълнителни мерки.

Германската икономика ще продължи да бъде мотора на еврозоната, макар ръстът от 0.7% тази и 1.7% през 2013 г. да е доста по-нисък от постигнатия миналата година (3%). Излишъкът по текущата сметка на Берлин обаче продължава плавно да намалява, което е добра новина за всички, упрекващи Германия, че печели за сметка на слабата конкурентоспособност на европериферията. Берлин спечели червена точка в последните дни, след като даде ясни сигнали, че в името на оцеляването на валутния съюз е склонен да преглътне инфлационните си страхове и да насърчи увеличение на заплатите, за да стимулира вътрешното си потребление.

Френската икономика ще отбележи растеж от 0.5% тази година и 1.3% догодина, безработицата ще се задържи над 10 процента, а бюджетният дефицит, макар и да намалява ще остане над 4%: -4.5% през 2012 г. и -4.2% през 2013 г. На този етап Франция се придържа към плана за фискални корекции (дори преизпълни целите си за 2010 и 2011), но правителството трябва да обяви какви мерки ще предприеме през 2013 година, припомни еврокомисарят Рен.

Новите членки вървят нагоре (поне някои)

Полша отново е отличникът на ЕС с най-висок ръст през 2012 - 2.7 (на фона на 4.3% миналата година). Вътрешното търсене остава основен двигател на растежа, но фокусът започва да се измества от потреблението към инвестициите. Очаква се страната да сведе дефицита си в нормата от 3% от БВП тази година (от 7.8% от БВП през 2010). Полша е очевиден пример, че фискалната консолидация може да върви успоредно с икономическия растеж, въпреки че медиите предпочитат да цитират примера на Гърция в подкрепа на обратната теза. Еврокомисарят Оли Рен пък отбеляза Латвия, която заедно с останалите балтийски страни се възстанови от кризата и има стабилен ръст, като пример за ползите от прилагането на програмата за икономически реформи и фискални корекции.

Прогнозата за Румъния също е добра - ръст от 1.4% тази и 2.9% следващата година. Еврокомисарят обаче предупреди новото правителство да продължи курса на фискална консолидация и реформи. Унгария прави изключение сред новите страни-членки като ще отбележи отрицателен ръст от -0.3% през тази година. Еврокомисарят Рен обаче не пожела да коментира дали предложените от правителството мерки за коригиране на прекомерния дефицит ще спасят страната от санкциите, наложени от Брюксел. Оценката им ще бъде част от подробен анализ на икономическите политики на страните-членки, който ЕК ще представи на 30 май.

За разлика от другите нови членки българската икономика ще нарасне с едва половин процент през 2012 г. и 1.9% през 2013 г. Тази прогноза е с цели 1.8 пп по-ниска от есенните предвиждания на ЕК за 2.3% ръст. Причината за корекцията е влиянието на кризата в еврозоната и ниското доверие, което се отразява на инвестициите и потреблението. Възстановяването се препятства от слабостите на трудовия пазар, корпоративната задлъжнялост и спада в строителния сектор. Инвестициите ще продължат да намаляват в рамките на годината, въпреки опитите да бъдат подкрепени от публичния сектор, главно чрез планираното значително увеличение на усвояването на европейските средства, отбелязва ЕК.

Безработицата ще достигне 12%, преди да започне да намалява през 2013 г. „Въпреки слабата заетост, средните заплати продължиха да нарастват, стимулирани от структурни промени в пазара на труда и избеляването на икономиката”, пише в анализа на ЕК. Възстановяването на заетостта се забавя от несъответствията на уменията на работната сила с нуждите на пазара и продължаващото намаление на населението в работоспособна възраст.

Най-големият риск пред прогнозата продължава да бъде ескалация на дълговата криза, която да подсили негативната верижна реакция между нестабилния финансов сектор и публичната задлъжнялост. Надеждата на Брюксел е мерките, предприети в отговор на дълговата криза (фискалната дисциплина, засилването на икономическото управление на ЕС, увеличението на "защитната стена", финансовите инжекции на ЕЦБ) да повишат доверието по-бързо от очакваното. На този етап обаче рисковете изглеждат значително по-реалистични, отколкото надеждите.