euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Евродепутатите обсъждат засилване на дисциплината в еврозоната

Ралица Ковачева, February 29, 2012

Правомощията на Европейската комисия по отношение бюджетите на страните от еврозоната и поставянето на страна, заплашена от фалит в процедура на „правна защита” – това бяха най-обсъжданите въпроси по време на дебатите по т.нар. „Пакет 2” в икономическата комисия на Европейския парламент. Пакетът включва два регламента, предложени от ЕК на 23 ноември 2011 г., които допълват законодателния пакет за икономическото управление (т.нар. Пакет 6), приет миналата година. Единият е за засилване на икономическия и бюджетен надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност, а другият е за общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите-членки в еврозоната.

euinside вече публикува подробен анализ на промените, направени по текстовете на ЕК от двамата парламентарни докладчици - Jean-Paul Gauzеs (ЕНП, Франция) за наблюдението на страните със спасителни програми и Elisa Ferreira (Социалисти и демократи, Португалия) за засиленото бюджетно наблюдение в еврозоната. Обсъждането в икономическата комисия показа изключително разнообразие в позициите на политическите групи по отделните елементи на двата регламента. Това означава, че до окончателното гласуване трябва да бъде постигнат компромис между политическите сили, като междувременно се провеждат и преговорите със Съвета на финансовите министри.

Пред колегите си Jean-Paul Gauzеs каза, че в доклада си е включил и някои предложения, направени от работната група към Съвета. Като най-важни промени той открои интегрирането на междуправителствения договор (т.нар. фискален пакт, който предстои да бъде подписан на 2 март) в регламента; възможността Съветът да има право да отхвърли решение на Комисията с просто мнозинство; процедурата за поставяне на страна под правна защита. Последното е много важно, защото въпреки че някои твърдят, че Гърция е изключителен случай и няма да се повтори в бъдеще аз изобщо не съм убеден в това, коментира Jean-Paul Gauzеs. Той обясни, че принципно процедурата не се различава от тази, която съществува за компании, застрашени от фалит. Разликата е, че трябва да има яснота по отношение на демократичното функциониране на страна, поставена под правна защита. Трябва да обсъдим как можем да задължим правителствата да предприемат определени мерки, каза докладчикът.

Г-жа Ferreira, която е и докладчик в сянка от името на социалистите по доклада на Jean-Paul Gauzеs, подкрепи идеята за въвеждане на процедурата за правна защита. Тя обаче призова за конкретизиране на критериите кога трябва да бъде задействана процедурата. Другото възражение на г-жа Ferreira беше относно правото на Комисията да задължи страна в затруднение да поиска финансова помощ. Според нея не може страната да бъде задължавана при положение, че няма гаранции, че европейският спасителен фонд ще й отпусне спасителна помощ. Депутатът от ЕНП Diogo Feio (Португалия) обаче даде да се разбере, че за десницата правото на Комисията да принуди страна да поиска помощ е от основна важност.

Финансовите министри от ЕС също обсъдиха този въпрос на заседанието си през януари. Те се обединиха около мнението, че страна-членка може да бъде принудена да поиска помощ, но това трябва да стане в пълна конфиденциалност, докато решението за отпускането на заема не бъде взето и от спасителния фонд. Що се отнася до възможността самият фонд да не може да вземе решение за отпускане на спасителен заем, този проблем беше решен с промяната в договора за Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), според която при извънредни обстоятелства фондът ще може да решава с мнозинство от 85%, а не с обичайното единодушие. Фондът ще започне да фукционира от юли тази година.

Спор се очертава и между социалистите от една страна и ЕНП и либералите от друга по въпроса за включването на фискалния пакт в регламента на ЕК. От името на АЛДЕ Carl Haglund (Финландия) изрази пълната си подкрепа за този подход като постави под съмнение единствено стойността от 0,5% допустим структурен дефицит, заложена в договора. Тя беше оспорена и от г-н Liem Hoang Ngoc (Социалисти и демократи, Франция), който като цяло изрази несъгласие с втъкаването на фискалния пакт във вторично законодателство. Г-н Gauzes си играе на „Чиракът на магьосника”* и се опитва да накара златното правило през задната врата, заяви социалистът.

Подобно на либералите, Derk Jan Eppink (Европейски консерватори и реформисти, Белгия) изрази несъгласие с решението на докладчика изцяло да заличи текста, който предвиждаше спиране на еврофондовете като санкция за страни, неспазващи ангажиментите си. Депутатът предложи още, на базата на холандското предложение от миналата година, в рамките на процедурата по правна защита страните да имат възможност за избор - ако не искат да се откажат от суверенитета си, да напуснат еврозоната.

Sylvie Goulard (АЛДЕ, Франция) предложи в рамките на процедурата по правна защита да се предвиди възможност за замразяване на частни авоари в чужбина. Тя даде пример с Гърция като каза, че не може да се иска европейска солидарност без да се показва такава в страната, а богатите гърци да изнасят авоарите си в чужбина. Докладчикът Jean-Paul Gauzеs обясни, че това е много трудно да се направи още повече, когато става дума за страни извън Европейския съюз.

Що се отнася до доклада за засиленото бюджетно наблюдение в еврозоната, докладчикът Elisa Ferreira открои като най-важна промяна в предложението на ЕК изискването засиленото бюджетно наблюдение да бъде съпроводено с незабавно създаване на фонд за изкупуване на дълга в еврозоната и пътна карта за въвеждане на стабилизационни облигации. „Фондът ще бъде истинска защитна стена срещу прекомерната спекула с държавен дълг на страни от еврозоната”, заяви г-жа Ferreira. „Този подход "танто за танто" издига иронията на ново равнище”, коментира саркастично белгийският депутат от ЕКР Derk Jan Eppink. Според него това ще обезсмисли опитите за налагане на бюджетна дисциплина в затруднените страни, ще наруши принципа, забраняващ спасяването и ще разруши единната валута. Депутатът смята, че докладчикът е размил предложението на ЕК като е ограничил правомощията й.

Обвързването на засиленото наблюдение със създаване на фонд за изкупуване на дълга по модела, предложен от Германския съвет на икономическите експерти, срещна горещата подкрепа на либералите в лицето на Sylvie Goulard и Ramon Tremosa i Balcells (Испания). Надявам се да убедим Европейската народна партия да подкрепи тази идея, за да убедим пазарите, че вървим към повече икономическа и финансова интеграция, заяви испанският депутат. Либералите настояват още ЕК да има максимално големи правомощия за сметка на Съвета.

В това отношение либералите срещнаха съпротива от Зелените в лицето на депутата Philippe Lamberts (Белгия). Той отново предупреди, че ЕК не бива да получава толкова големи правомощия без да е подотчетна: „Когато в каквато и да е политическа система давате на която и да е интституция неограничени правомощия, които не подлежат на проверка от никоя друга институция, вече не сте в демокрация”. Според Philippe Lamberts на практика националните парламенти ще получават проектобюджетите, след като са договорени предварително между правителството и ЕК. „Това е формална демокрация, каквато познаваме в Националния народен конгрес в Пекин, но не и в Брюксел.” Макар и без да заемат толкова крайни позиции, всички депутати подкрепиха предложението Европейския парламент да получи роля както в бюджетния надзор, така и в наблюдението на затруднените страни, за да се засили демократичната легитимност на процеса.

Тепърва предстои депутатите да внесат и обсъдят изменения по двата текста. Икономическата комисия в ЕП ще гласува регламентите в средата на април.

* „Чиракът на магьосника”- фентъзи филм с Никълъс Кейдж