euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европарламентът и Съветът в пореден спор за финансовата регулация

Ралица Ковачева, Евелина Топалова, July 6, 2011

Европейският парламент прие позициите си относно дериватите, късите продажби и компенсаторните схеми, но очаква продължителни спорове със съвета (страните-членки) и по трите теми.

В случая с късите продажби и дериватите, окончателното гласуване се отлага, за да може да бъде постигнато споразумение със Съвета в хода на преговорите. Освен това, някои от предложенията трябва да бъдат съгласувани и с партньорите на ЕС в Г20, обясни председателят на икономическата комисия в ЕП Sharon Bowles след гласуването. „Отложихме окончателното гласуване, за да имаме резултат навреме, съобразно с дневния ред на Г20, вместо да отидем на процедура по второ четене. Така оставяме отворена тази възможност и се надяваме Съветът да може да се възползва от нея”.

Докладчикът за дериватите Werner Langen (ЕНП, Германия) обясни, че „въпреки усилията на унгарското председателство, Съветът все още не е постигнал цялостно политическо споразумение за този сектор” и все още има значителни различия между Парламента и Съвета. Те се отнасят най-вече до обхвата на новите правила - Съветът иска всички деривати да се включат в клиринга, дори търгуваните на борсата, докато Парламентът, смята че трябва да има изключения. Въпросът се усложнява и от искането на американския конгрес ЕС да направи изкрючение за малките и спестовните банки, въпреки че самото американско правителство няма мнозинство за това предложение, обясни Werner Langen. В този смисъл стои и въпросът за признаването на клирингови къщи от трети страни - специално със САЩ настояваме за реципрочност, каза още докладчикът.

Друг спорен момент е как да бъдат третирани пенсионните фондове. Ролята на Европейския орган за ценните книжа и пазарите също е обект на противоречия между Парламента и Съвета. „Според нас, националните органи трябва да запазят отговорността, но трябва да бъдат подсилени с една-единствена интерпретация на правилата за всички”, коментира Werner Langen. Той обясни, че се надява най-късно през октомври да има споразумение между Парламента и Съвета и законодателството да бъде окончателно прието.

Парламентът подкрепи и доклада на Pascal Canfin (Зелените/ЕСА) за търговията с "голи" къси продажби и суаповете за кредитно неизпълнение (credit default swaps - CDS). В текста се дава срок за покриване на „голите” кредитни позиции до края на деня на борсова търговия. Налагат се и ограничения на изкупуването на договори със CDS от страна на притежатели на свързани държавни облигации. Целта е да се намали спекулата с държавен дълг, както обясни и докладчикът Pascal Canfin: „Ситуацията в Гърция показва колко належащо е законодателството в тази област. Брокерите, търгуващи с гръцки суапове за кредитно неизпълнение само подклаждат огъня, тъй като целта им е единствено печалба”.

Що се отнася до бъдещата директива за схемите за обезщетения на инвеститорите, Парламентът закри процедурата на първо четене поради очакваните значителни различия между позицията на ЕП и становището на държавите-членки, което предстои да бъде прието. Текстът за компенсаторните схеми, одобрен от ЕП, вкючва по-бързо капитализиране на схемите за обезщетения, както и възможност да се иска компенсация в случай на "лош съвет" от страна на посредника.

Парламентът иска и засилена хармонизация на равнище ЕС при формулирането на схемите, както и по-голям финансов принос за инвестиционните посредници, поемащи най-големи рискове. "Вярвам в свободния пазар и правото на избор. Но също така трябва да съществува и право на закрила. Обикновеният инвеститор трябва да знае, че е защитен", заяви докладчикът по темата Olle Schmidt (АЛДЕ, Швеция).