euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Всичко е чудесно, но къде е растежът?

Аделина Марини, March 12, 2013

В четвъртък и петък в Брюксел лидерите на страните-членки ще се съберат за пролетната си среща на върха, която по традиция е посветена на икономическите политики. В дневния ред на срещата са включени темите за напредъка по Европейския семестър, годишния обзор на растежа, изпълнението на договорения през юни миналата година пакт за растеж и хармонизирането на законодателството, свързано с първия Акт за единния пазар, а също и с втория. По-малко от два месеца трая лекото оживление в Брюксел, провокирано от някои косвени и сравнително положителни резултати, които дадоха възможност на европейските политици да заявят къде предпазливо, къде по-смело, че кризата е приключила. От писмата на президента на Европейския съвет Херман Ван Ромпой и на шефа на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу става ясно обаче, че нещо не е както трябва.

И двамата посочват, че действително много работа е свършена както на ниво ЕС, така и на национално ниво за стабилизирането на европейската икономика. Зимната икономическа прогноза на Комисията обаче охлади емоциите, тъй като се предвижда бавно и нестабилно възстановяване на икономиката. Това означава, пише [на английски език] Херман Ван Ромпой до лидерите, че през 2013 г. ще трябва да продължи натискът за структурни реформи, чиято цел е да стимулират европейската конкурентоспособност. Нужно е също още да се работи за засилване на доверието в европейската икономика, което означава, че онези със стегнатите колани, ще си останат стегнати, а онези, които досега са смятали, че това не се отнася до тях, ще трябва да ревизират позицията си.

От своя страна г-н Барозу посочва, че миналата година е била разочароваща, в резултат на което перспективите остават тежки. Ръстът на брутния вътрешен продукт през тази година се очаква да бъде около 0.1% в целия ЕС и минус 0.3% в еврозоната. Отчетохме подобрение в условията на финансовите пазари във втората половина на 2012 г., признава Барозу, но това не доведе до очакваното възстановяване на реалната икономика, а безработицата достигна безпрецедентни нива в много страни-членки на ЕС. Жозе Мануел Барозу е подготвил на лидерите няколко презентации, две от които се състоят само от таблици. А те говорят сами за себе си. Първата презентация съдържа данни за брутния вътрешен продукт, безработицата, публичния дефицит и правителствения дълг, а втората показва тенденциите по текущата сметка и разходите за единица труд.

Херман Ван Ромпой е приготвил своеобразно мъмрене на страните-членки, защото според него са изпълнени много малко от поетите ангажименти. Той започва писмото си като припомня, че преди точно две години лидерите приканиха Съвета и Парламента да приемат всички 12 приоритетни мерки в първия Акт за единния пазар до края на 2012 година. "Тогава се договорихме", припомня г-н Ван Ромпой, "че вашите министри ще ги направят приоритетни в работата си". Въпреки значителните усилия на председателствата на Съвета, срокът е изпуснат и не просто малко мерки са приети, а всъщност повечето от тях не са. "Това закъснение трудно може да бъде оправдано", казва шефът на Европейския съвет и подчертава, че това хвърля съмнение върху решимостта да се предприемат конкретни мерки за изправяне на крака на европейската икономика.

Малко са досиетата, по които работата е в напреднал стадий. Предстои споразумение по прилагането на счетоводната директива, която ще намали административното време за милиони европейски малки и средни предприятия. Скоро ще приключат и преговорите по признаването на професионалните квалификации, които според г-н Ромпой ще решат два остри проблема за европейската икономика: неприемливо високите данни за безработицата и недостига на висококвалифицирана работна ръка. Близо е и сключването на споразумение за обществените поръчки. Работата и по трите досиета може да бъде приключена преди юли 2013 година, смята европейският президент.

Твърде големи са забавянията по останалите досиета от Акта за единния пазар І: все още не е приет електронния подпис, правилата за енергийните данъци, общата консолидирана основа за корпоративния данък (ОКООКД). Херман Ван Ромпой призовава за гъвкавост на националните позиции, за да се постигне компромис. "Нужен ни е по-значим напредък по тези досиета и затова ви призовавам да съберете достатъчно политическа воля, за да приключим преговорите колкото се може по-рано тази година, като приемем това за спешно", е призивът на президента. Напредък липсва и по друго законодателство, което е вече на две години - решаването на проблема със забавените плащания, които са огромно препятствие най-вече за малкия и средния бизнес.

Въпреки молбите и призивите на г-н Ван Ромпой обаче е по-вероятно лидерите да похарчат времето си в спорове "за" и "против" мерките за ограничаване на разходите. Този спор вече бълбука и се очаква съвсем скоро да се разрази. Повод за началото му беше работният документ на главния икономист на Международния валутен фонд Оливие Бланшар, който признава, че прекомерното затягане на коланите всъщност води до задушаване на икономиката. И въпреки че това е работен документ, а не официалното становище на Фонда, който участва с пари и надзор в предотвратяването на фалита на закъсалите страни от еврозоната, някои от държавите, в които възстановяването на балансите беше/е най-тежко, се възползваха от доклада, за да настояват за отпускане на коланите. Най-разпознаваем е гласът на Гърция.

Вицепрезидентът на Европейската комисия Оли Рен обаче е безкомпромисен. Шефът му Жозе Мануел Барозу също посочва в своето писмо до лидерите, че някои програмни страни много добре се справят с корекциите. От документите, които той ще им покаже, става ясно, че страните, които непоколебимо прилагат реформите, вече берат плодовете на своите усилия. Нужно е страните-членки да инвестират повече в структурни реформи, за да може да преодолеят значителната загуба на конкурентоспособност, пише Барозу. Вероятно най-илюстративният пример на срещата ще бъде Ирландия. Наскоро шефката на МВФ Кристин Лагард подчерта постиженията на страната в реч [на английски език] в Дъблин. Тогава тя припомни, че ирландската икономика беше сред най-твърдо приземилите се със загуба на БВП от 8%, увеличение на безработицата с 15 на сто, публичен дълг от 100% след спасяването на рухващата банкова система.

Днес Ирландия е съвсем различна, каза на 8 март Лагард, но все още предстоят тежки предизвикателства, основно свързани с ЕС, защото "съдбата на ЕС е и съдба на Ирландия". Според нея основните проблеми навсякъде са изключително сходни - висока задлъжнялост на домакинствата, банките, корпорациите и правителствата. Очаква се рецесията в еврозоната да продължи и тази година. При тези обстоятелства макроикономическата политика може да подкрепи търсенето, смята г-жа Лагард, а това може да се осъществи чрез паричната политика на Европейската централна банка за намаляване на лихвите. Още от паричните инжекции на банката може да подпомогнат усилията на страните-членки за намаляване на разходите за финансиране.

Лидерите ще разгледат на пролетната си среща и доклада [на английски език] на председателството, който обобщава изказаните до момента позиции в Съвета. Основното послание и на председателството е, че фискалната консолидация трябва да продължи паралелно с мерки, стимулиращи растежа. Възстановяването на нормалното кредитиране на икономиката също е тема, която ще бъде обсъдена. За целта обаче всички страни-членки трябва да спазват ангажиментите си по Пакта за стабилност и растеж и да гарантират корекции на свръхдефицита, съобразно с договорените срокове. И друга много важна препоръка, която ще се чуе на 14 и 15 март, е реформата на пенсионните системи. Според председателството предприетите или текущи реформи в повечето случаи не гарантират дългосрочна устойчивост.

Въпреки препоръките, напредъкът е ограничен. Нужно е също да се подобри данъчната събираемост и ефективността на данъчната администрация. Важни са и реформите в образователната система, така че да се гарантира, че висшето образование и квалификациите отговарят на сегашните и бъдещи нужди на пазара на труда. Образованието също така трябва да обърне повече внимание на младите и да преследва целите за намаляване на броя на отпадащите от училище деца, според целите в стратегията "Европа 2020". Напредък е нужен и по друг приоритет, очертан в годишния обзор на растежа - модернизацията на публичната администрация със специален фокус върху намаляването на административната и регулаторна тежест, подобряване на бизнес-средата, електронното правителство, усвояването на еврофондовете и ефективността на съдебната система.

Най-интересното нещо, което се очаква от този Европейски съвет е, че ще ни каже повече за реалните политически последици от реформите на икономическото управление, приети през последните години - от прегледа на Пакта за стабилност и растеж до съвсем скорошното приемане на пакета от две законодателни предложения (тупак), смята Антонио Виторино, бивш еврокомисар и в момента директор на Notre Europe, европейски аналитичен център, основан от Жак Делор. Г-н Виторино очаква също лидерите на страните-членки да покажат дали са успели да научат уроците от кризата, която демонстрира преди всичко огромната взаимозависимост на европейските страни. Както обикновено, euinside ще проследи задълбочено срещата на върха. За повече информация може да ни следите и във Facebook и Twitter, както и да четете в специалната ни тема от срещата.