euinside

Cause and Effect in European Politics and Law
Пролетната среща на върха: лоши перспективи и още ограничения

Пролетната среща на върха: лоши перспективи и още ограничения

Две са основните теми в програмата на пролетната среща на върха на ЕС на 14 и 15 март в Брюксел: икономическата политика и външните отношения. Най-голяма част от времето се очаква да отнеме икономическата политика, тъй като по традиция лидерите ще се занимаят с Европейския семестър. Те ще направят преглед на изпълнението на препоръките по страни от 2012 г., ангажиментите им по пакта "Евро +", националните програми за реформи, изпълнението на стратегията "Европа 2020". Ще бъде обсъден и напредъкът по договорения миналата година пакт за растеж. Важен елемент от разговорите ще бъде и работата по законодателството, което да позволи на постоянния спасителен фонд на еврозоната да заема пари директно на банки за рекапитализация.

По отношение на външната политика в дневния ред на лидерите е преглед на отношенията със стратегическите партньори като голямо внимание се очаква да се обърне на постигнатото наскоро съгласие да започнат преговори по всеобхватно търговско споразумение със САЩ. По темата няма да бъдат приети писмени заключения.

 | © EU | © EU

Комисията отвръща на удара

Както euinside прогнозира, пролетната среща на върха на ЕС ще се превърне в терен за разгръщане на битката между защитниците на мерките за ограничаване на бюджетните разходи и противниците им. Докато в Европарламента в Страсбург течаха дебати по повод предстоящата среща на върха и икономическит ...
 | © EU | © EU

Всичко е чудесно, но къде е растежът?

В четвъртък и петък в Брюксел лидерите на страните-членки ще се съберат за пролетната си среща на върха, която по традиция е посветена на икономическите политики. В дневния ред на срещата са включени темите за напредъка по Европейския семестър, годишния обзор на растежа, изпълнението на договор ...