euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК: Гърция няма да успее без широка политическа подкрепа за реформите

Ралица Ковачева, Евелина Топалова, May 17, 2011

Португалия ще плаща лихва от 5,5% върху заема от ЕС. Това решение на финансовите министри от еврозоната със сигурност ще предизвика недоволство в Лисабон, предвид намаляването на гръцката лихва през март и очакването същото да се случи и с Ирландия. За по-ниски лихви по заемите и на трите страни призоваха и португалските евродепутати. Еврокомисарят по икономическите и валутните въпроси Оли Рен призна, че въпросът за намаляването на лихвите е бил обсъждан, но някои страни са го обвързали с подписването на рамковото споразумение за EFSF, което се очаква да стане до края на юни.

Добрата новина за Португалия е, че ще получи първия транш по заема до края на май, т.е. преди изборите на 5 юни и преди предстоящото в средата на юни плащане по дълга в размер на близо 5 милиарда евро. Общата сума на заема от 78 милиарда евро ще се разпредели на три равни части - по 26 милиарда евро между Европейския механизъм за финансова стабилизация (EFSM), Европейския инструмент за финансова стабилност (EFSF) и МВФ.

Както euinside писа, през май миналата година ЕС договори Европейски механизъм за финансова стабилизация, по силата на който затруднени страни-членки могат да получат заеми до 500 милиарда евро, като 440 милиарда са гарантирани от страните от еврозоната чрез т.нар. Инструмент за финансова стабилност (EFSF), а 60 милиарда се осигуряват от Европейската комисия, която набира финансиране от пазарите, гарантирано от бюджета на ЕС (т.е. всички страни-членки). МВФ осигурява принос в размер на 50 процента от европейските средства. В допълнение страните могат да получат и двустранни заеми от страни-членки на ЕС. Този принцип беше приложен и при заемите за Гърция и Ирландия.

Директорът на EFSF Клаус Реглинг съобщи, че най-вероятно фондът ще излезе на пазара общо три пъти тази година. Той е уверен, че необходимото финансиране ще бъде осигурено, защото има голям инвеститорски интерес към инструментите на фонда, както показа и пазарният му дебют в началото на 2011-а. Както знаете, те са с най-високия рейтинг три пъти А и са гарантирани от страните от еврозоната.

В замяна на заема Португалия ще трябва да направи амбициозни финансови корекции, включително да намали прекомерния си дефицит до 2013 година. Икономическата програма, която вече беше одобрена от португалското правителство и подкрепена от основните политически партии включва:
- Стабилизиране на публичните финанси, по-ефективна приходна администрация и по-добър контрол над публично-частните партньорства и държавните предприятия;
- Реформа на здравната систeма и публичната администрация;
- Амбициозна приватизационна програма;
- Реформи в подкрепа на растежа и конкурентоспособността на пазара на труда, правосъдието, мрежовата индустрия, секторите на имотите и услугите;
- Мерки за гарантиране на балансиран и организиран деливъридж на финансовия сектор и укрепване на капитала на банките.

В същото време португалските власти се задължават да предприемат мерки за насърчаване на частните инвеститори да поддържат общите си експозиции на доброволни начала. Това беше изрично записано в условията, поставени от Финландия, за да подкрепи спасителния заем за По,тугалия. Как точно Лисабон ще изпълни това условие е изцяло решение на португалските власти, коментира президентът на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер.

Нова мода в говоренето за Гърция

Що се отнася до Гърция, „последната мода” е вместо за преструктуриране, да се говори за репрофилиране на дълга. Г-н Юнкер обаче обясни, че преди това Гърция трябва да предприеме допълнителни мерки, за да спази фискалните си цели за 2011 година, да започне изпълнението на приватизационната програма на стойност 50 милиарда евро, след това, ако се налага да се приложат и нови мерки и едва тогава може да се обсъжда репрофилиране. „Не става дума за репрофилиране или нищо. Става дума за мерки, мерки, мерки и тогава може би репрофилиране.” Преструктуриране на гръцкия дълг, обаче е изключено, отново заяви Юнкер.

Еврокомисарят Оли Рен отправи много силен политически апел към Атина: „Жизнено важно е гръцките политически партии да загърбят вътрешните си спорове заради бъдещето на страната, в името на възстановяването на страната и с цел да се преодолее съпротивата срещу фискалната консолидация, структурните реформи и приватизационната програма, основните политически сили трябва да одобрят и публично да подкрепят главните цели и политики в програмата за икономически реформи”.

За първи път Оли Рен публично признава, че в Гърция липсва политически консенсус по отношение на прилагането на програмата и призовава за силна политическа и обществена подкрепа. За разлика от Гърция, в Ирландия и Португалия икономическата програма беше подкрепена и от опозиционните партии, за да бъде гарантирано изпълнението й, въпреки смяната на правителствата.

Ирландия отново е на изчакване

Ирландия се приближава до целта да получи намаление на лихвата по заема си, макар да няма конкретно решение по въпроса. Жан-Клод Юнкер обясни, че има принципно споразумение за това, в изпълнение на решението на срещата на върха на еврозоната от 11 март да се намали цената на заемите от EFSF, успоредно с увеличаването на ефективния му заемен капацитет. Както стана ясно и от думите на Оли Рен за португалската лихва, преговорите за лихвите ще зависят от финалното решение за спасителния фонд (както временния, така и постоянния), което трябва да бъде прието до края на юни.

Министрите на финансите от еврозоната са определили единодушно италианския централен банкер Марио Драги за следващия председател на Европейската централна банка. След като бъде одобрено от Съвета на финансовите министри на ЕС, предложението ще бъде консултирано с Европейския парламент. Целта е на Европейския съвет в края на юни наследникът на Жан-Клод Трише да бъде окончателно утвърден.