euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Франс Тимерманс започва битка с унгарските алтернативни факти

Франс Тимерманс, April 28, 2017

Дебатите за ситуацията с демокрацията в Унгария продължават вече години (тук, тук, тук, тук и тук) и провелия се на 26 април в този смисъл не е голяма новина. И все пак той беше различен, заради подхода на европейските институции. Отвъд казаното по време на този дебат, който по своята същност представляваше ценностен сблъсък, една от най-важните новини в него беше първият консолидиран опит на Европейската комисия да се бори с алтернативните факти, които доведоха до Бризход и които бяха честа практика в последното десетилетие.

Повод за решението на ЕК да започне да разобличава неистините, изразени от лидери на страни-членки, беше националното допитване, което започна унгарското правителство, озаглавено "Спрете Брюксел!". Тъй като темата е изключително важна в днешната среда на информационна война, предлагаме превод на български език на тази част от изказването на първия заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс (Холандия, Социалисти и демократи) с надеждата, че това ще се превърне в традиция и занапред, както се ангажираха и страните-членки, подписвайки Римската декларация, където е формулиран точно такъв ангажимент. Пълното изказване на г-н Тимерманс можете да прочетете на английски език тук, а подробности от дебата в Европейския парламент за ситуацията в Унгария с участието на премиера Виктор Орбан - тук

ФРАНС ТИМЕРМАНС: Всички сте наясно с консултацията на унгарското правителство "Спрете Брюксел". Имам удоволствието да съобщя, че Комисията е решила да оповести своя отговор, за да разсее недоразуменията и може би да изясни фактите. Европейският съюз не е и никога не е бил "Брюксел". Европейският съюз е проект, ръководен и разработен от неговите държави-членки, всяка от които е решила едностранно и демократично, че това е пътят, който желае да поеме. Това включва и Унгария. Всяка една от тези държави-членки, включително Унгария поема както отговорността, така и признанието за решенията, взети колективно. Всяка една от тези държави-членки, включително Унгария е подписала правилата на "клуба".

Ето някои от твърденията, направени в консултацията, които се нуждаят от корекция.


o   Например, цитирам, "Брюксел иска да принуди Унгария да премахне намаляването на таксите за комунални услуги". Реалността обаче е, че Комисията споделя целта на унгарското правителство да има достъпна енергия за домакинствата. Най-добрият начин да се постигне това е да се създадат конкурентни енергийни пазари, да се насърчи енергийната ефективност и иновациите, и да се работи съвместно на европейско равнище, за да се гарантира сигурност на доставките. Това е в основата на предложенията на Енергийния съюз.


o   Друго твърдение: "Брюксел иска да принуди Унгария да допусне незаконни имигранти". Отново истината е, че Европейският съюз се бори с нелегалната миграция и активно помага на държавите-членки да управляват външните си граници и да връщат нелегалните мигранти, които нямат право да останат в ЕС. Но неправомерната миграция трябва да се различава от търсенето на убежище. Ние имаме споделена отговорност да изпълняваме нашите международни задължения да защитаваме хората, бягащи от война и преследване, и да се отнасяме към тях справедливо и с достойнство.


o   Нека да бъда съвсем ясен. Унгария през 2015 г. беше под невероятен натиск, който е изключително труден за управление. Предвид този изключителен натиск през 2015 г., през септември на същата година Комисията предложи да се преместят до 54 000 кандидати за убежище от Унгария в други държави-членки. Но унгарското правителство се противопостави на това предложение. Затова Унгария беше помолена да приеме съвсем ограничен брой лица, търсещи убежище - 1294 - които не са "нелегални имигранти" - от двете най-претоварени държави-членки - Гърция и Италия. Това са хора търсещи убежище, които те могат да подберат сами, те не са им натикани в гърлото.


o   Друго твърдение "Нелегалните имигранти, насочили се към Унгария, са насърчавани да извършват незаконни действия не само от трафиканти на хора, но и от някои международни организации". Позволете ми да бъда съвсем ясен: Европейският съюз има нулева толерантност към трафика на хора и е предприемал действия в продължение на много години за борба с това долно престъпление. Спасяването на живот в морето и грижата за уязвими хора, които се нуждаят от международна закрила, не е същото като насърчаване на незаконна миграция. Няма никакви доказателства за НПО, че работят с престъпни контрабандни мрежи с цел да помогнат на мигранти да влязат в ЕС.


o   Четвърто твърдение: "Все повече организации, подкрепяни от чужбина, работят в Унгария с цел да се намесват в унгарските вътрешни работи по непрозрачен начин". Вече посочих позицията на Комисията по-рано: докато условията, при които неправителствените организации (НПО) осъществяват дейността си по принцип са въпрос на национално законодателство, тези условия трябва да са в съответствие с правото на ЕС и ценностите на Съюза. Европейският съюз от своя страна има строги правила за прозрачност и лобиране пред европейските институции.


o   Петото твърдение е, че "Брюксел атакува унгарските мерки за създаване на работни места". Обратното е вярно. ЕС масово подкрепя създаването на работни места в Унгария. Самите унгарски власти съобщиха, че това е допринесло за създаването на повече от 150 000 работни места.


o   Последната тема във въпросника е, че "Брюксел атакува нашата страна заради данъчните облекчения". Фактът е, че правилата на ЕС в областта на данъчното облагане трябва да бъдат одобрени единодушно от всички държави-членки. ЕС постигна съгласие само за минималните нива на ДДС. Унгарското правителство е решило да определи ставката на ниво от 27%, което е най-високото в ЕС.

Уважаеми членове, на 25 март 2017 г. лидерите на 27 държави-членки и на институциите на ЕС, включително премиерът на Унгария заявиха в своята Римска декларация, цитирам: "Преди шестдесет години, възстановяващи се от трагедията на две световни войни, решихме да се обединим и да възстановим континента от пепелта. Изградихме уникален съюз с общи институции и силни ценности, общност на мира, свободата, демокрацията, правата на човека и върховенството на закона".

Налага се да добавя една лична забележка. Като младеж пътувах редовно до Унгария и си спомням много добре усещането за потисничество, което изпитвах при пресичането на границата от Австрия в Унгария - бодливата тел, наблюдателните кули, усещането за подтиснатост, което се усещаше през цялото време в Будапеща. Най-голямото чудо в живота ми е падането на Берлинската стена, Желязната завеса и че Унгария стана една от демократичните нации в Европа. Това не е нещо, за което ЕС може да претендира за заслуги. Това е нещо, постигнато от самия унгарски народ в стремежа му към свобода. Защитата на неговата свобода обаче сега е обща европейска задача.

Как е възможно това да се комбинира с кампания като "Спрете Брюксел"? Фактът, че само един месец след тази декларация водим днешния дебат за положението в Унгария е още по-голяма причина да потърсим разяснения относно намеренията на унгарското правителство. Позволете ми да кажа в заключение, че съм особено благодарен на Парламента, че ни подкрепя. Но също така искам да изразя своята благодарност към премиера Орбан, че дойде днес и участва в това разискване с нас. Диалогът е европейския начин. Диалог за решаване на недоразумения. Диалог, когато не сме съгласни. Това е европейския начин.