euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

'Кутията на преговорите’ по МФР е променена, позициите - не

Ралица Ковачева, September 25, 2012

Кипърското председателство на ЕС се опита да отпуши преговорите по следващия седемгодишен европейски бюджет, но на този етап без успех. В резултат на консултациите, които проведе със страните-членки през лятото, председателството представи променена "преговорна кутия" - документът, на базата на който се водят преговорите по Многогодишната финансова рамка (МФР) 2014-2020. Проблемът е, че в опита си да угоди на всички, както често става с подобни намерения, председателството остави разочаровани всички, макар и в различна степен.

Председателството е записало като изходна точка презумпцията, че общото ниво на разходите трябва да бъде намалено - теза, посрещната на нож от Европейската комисия. "Какво да съкратим - от научноразвойната дейност или от селското стопанство? Това ще обезмисли много от нашите проекти", коментира еврокомисарят Марош Шевчович. ЕК не е доволна също от формулировката по Инструмента за свързване на Европа (на който тя много държи), от промяната по отношение на позеленяването на Общата селскостопанска политика - ОСП (ЕК предлага 30% от средствата да отиват за екологични мерки, а в преговорната кутия е записано "Х до 30%") и не смята, че трябва да има прогресивно намаляване на преките плащания на хектар, както предлага председателството: "С цел да се коригира общото равнище на разходите по функция 2, средната стойност за ЕС за преки плащания на хектар ще бъде намалена с [X% до Y%] годишно за финансовите години 2015-2020."

Макар изходното положение за намаляване на общото ниво на разходите да е в унисон с позицията на

"Приятелите на по-доброто харчене",

страните от тази група също не са доволни от преговорната кутия на кипърското председателство, най-вече заради отпадането на т.нар. "обърната предпазна мрежа "- обвързване на парите за страните-членки със средствата им по настоящата МФР. И докато механизмът на "предпазната мрежа" цели да гарантира, че парите за страните-членки няма да паднат под определено ниво в сравнение със сегашния период, "обърнатата предпазна мрежа" имаше точно обратната цел - да гарантира, че средствата за отделните страни (и то не всички) няма да се увеличат твърде много.

Най-ясно и категорично позицията на страните-донори по въпроса беше изразена от Германия: "Не смятаме, че държави-членки, които имат постоянен растеж, трябва да получават по-малко пари, отколкото сега", каза Михаел Линк. Той обвини ЕК, че се солидаризира с "Приятелите на кохезионната политика", въпреки че трябва да заеме неутрална позиция. Великобритания подкрепи "Приятелите на по-доброто харчене" по отношение на съкращаването на разходите и предупреди, че само замразяване на бюджета на реално равнище ще позволи постигане на споразумение. "За моя премиер реалното замразяване е червена линия, а не преговорна позиция", каза Дейвид Лидингтън. Има обаче една съществена разлика в позициите на Великобритания и водещите страни в групата на нетните платци - Германия и Франция - Общата селскостопанска политика (ОСП). Лондон е ясен в позицията си, че ОСП трябва да бъде драстично съкратена (ако не и премахната), докато Германия и Франция (подкрепени от Австрия, Белгия и др.) и дума не дават да се издума за орязване на ОСП и намаляване на преките плащания на хектар.

"Приятелите на кохезионната политика"

също нямат много поводи за радост - да, обърната предпазна мрежа липсва, но за сметка на това се появиха нови капани. Например вероятността таванът на средствата за парите по кохезионната политика да бъде намален дори и под сегашното ниво от 2.5% от БВП, което и без това много страни определят като недопустимо ниско. Австрия например се обяви за таван от 2%. Предвиден е вариант за по-благосклонно отношение към страни с голямо намаление на БВП, но държавите-донори побързаха да се обявят против. "Приятелите на кохезионната политика" потвърдиха позицията си, че са против каквото и да било по-нататъшно намаление на нивото на разходите спрямо юлската актуализация на ЕК.

Унгария за пореден път алармира, че вследствие на икономическия срив ще бъде много ощетена от следващия бюджет при предлаганите правила: "Нашият уникален и политически неприемлив проблем все още не е намерил решение: ние сме единствената държава, която ще продължи да е на ниво на развитие под 75% от средното за ЕС през цялата следваща МФР и същевременно ще има 30% намаление на средствата. Това, освен че е политически неприемливо, противоречи на целите на кохезионната политика и на принципите на ЕС," заяви г-жа Енико Дьори.

България в лицето на заместник-външния министър Иван Найденов се обяви против предложението за намаляване на тавана от 2.5% и поиска диференцирани тавани за различните региони. "Да се пестят пари за сметка на най-бедните страни-членки създава сериозен морален риск и ще бъде възприето много негативно от обществото", подчерта той. По отношение на ОСП, според България, ако трябва да се намали общото ниво на плащанията, това не бива да се отрази на страните с плащания под средното за ЕС.

За разлика от много други страни, България подкрепя реформата на кохезионната политика с цел тя да се превърне в инструмент за запазване на бюджетната дисциплина и натиск за провеждане на реформи. "Страните, които имат агресивно отношение към реформите, основно свързано с макроикономическите условности, не си правят добра услуга", коментира министърът за управление на средствата от ЕС Томислав Дончев по време на публична дискусия в София. "Честна сделка би било между държавите-донори и държавите-бенефициенти приемането на реформата в почти пълния обем срещу съхраняване на обема на финансиране", заяви министърът.

За да са още по-сложни преговорите, част от тях е и преразглеждането на досегашната система за корекции на вноските на страните-членки. Комисията направи предложение по въпроса, някои страни искат пълно отпадане на всички рабати, трети настояват системата да бъде запазена. Германия поиска актуализация на корекциите, за да се гарантира разумно разпределение на товара, като изрично беше спомената Великобритания. Лондон от своя страна постави условие, ако ще бъде преразглеждан прословутия британски рабат това да стане при условие, че бъде намалена ОСП, както и средствата по политиката на сближаване, без тези за новоприсъединилите се страни. Дания също поиска корекция на вноската си в ЕС. Продължава да няма сближаване на позициите и по отношение на собствените ресурси, затова и в този раздел преговорната кутия не е променена.

Кипърското председателство обеща да представи преговорна кутия с конкретни числа след октомврийския Европейски съвет. В началото на ноември президентът на Европейския съвет Херман Ван Ромпой ще проведе двустранни консултации със страните-членки. Целта е да бъде постигнато съгласие по пакета за МФР на специалния Европейски съвет, посветен на бюджета на 22 и 23 ноември.