euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европейският съвет се очертава кратък, но решаващ

Ралица Ковачева, June 17, 2010

Има две тези по въпроса защо този Европейски Съвет е различен - само един ден, въпреки че има толкова труден дневен ред. Едната е, че предварително е договорен компромис по важните въпроси и сега той просто ще бъде заявен официално. Другата е, че трудните решения ще бъдат отложени. Отговорът, вероятно, е някъде по средата. Със сигурност, обаче, важни решения ще бъдат взети, защото някои просто не търпят отлагане.

Лидерите на Европейския съюз трябва да одобрят новата 10-годишна стратегия на съюза Европа 2020 и да финализират параметрите на 5-те основни цели, заложени в нея. Целите са по отношение за заетостта, климатичните промени, образованието и инвестициите в наука и бедността. Последните две предизвикаха противоречиви реакции и недоволството на някои страни-членки дали от размера на заложените цели, дали заради намесата в приоритетно национални сфери.

Голяма тема в кратката среща на лидерите ще бъде преодоляването на последиците от кризата - мерките за насърчаване на растежа, финансовата регулация и бюджетната консолидация. Предизвикателството пред Европа е как да съчетае насърчаването на растежа с драконовските ограничителни мерки, които се налагат заради големите бюджетни дефицити. Съединените щати и други партньори на ЕС в рамките на Г20 вече критикуваха съюза, че не обръща внимание на растежа, а се е втренчил в бюджетната консолидация.

В това отношение се очаква лидерите на ЕС да се обединят около налагането на санкции на нарушителите на бюджетната дисциплина и провеждането на ранна партньорска проверка на бюджетите на страните- членки. 27-те вече постигнаха консенсус по тези въпроси в рамките на работната група, начело с президента на Съвета Херман ван Ромпой. Той ще представи пред лидерите първия доклад за работата на специалната група, която трябва да изработи принципите на общото икономическо управление. По отношение на конкурентоспособността, лидерите се очаква да одобрят създаването на общи индикатори за оценка и на мониторингова мрежа, особено за страните от еврозоната. Окончателният доклад за свършеното от работната група и останалите промени по отношение на икономическото управление ще бъдат одобрени на Съвета през октомври.

Труден разговор се очертава, обаче, по въпроса за финансовата регулация и надзора на финансовите пазари. Лидерите ще обсъдят предложението на Комисията за създаването на мрежа от национални банкови фондове. Целта е те да събират средства за подпомагане или фалит на финансови институции, за да не се натоварват отново данъкоплатците чрез прибягването до държавна помощ. Много страни-членки, обаче, са против налагането на банкови такси. Наскоро и Г20 зае принципната позиция подобни решения да се взимат на национално ниво, вместо да се обсъжда глобална банкова такса. По този въпрос ЕС трябва да излезе с обща позиция на предстоящата среща на Г 20 в края на юни в Торонто. Според чернова на заключенията, публикувана от EurActiv, лидерите ще подкрепят въвеждането на обща стабилизационна банкова такса.

Останалите теми от дневния ред са Целите на Хилядолетието, климатичните промени, молбата за членство на Исландия и предстоящото влизане на Естония в еврозоната. Съветът започва в 10 сутринта на 17 юни, а първите новини от него се очакват късния следобед. Екипът на euinside ще ви представи всичко най-интересно от срещата на европейските лидери.