euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Исландия отваря и затваря преговорни глави

Аделина Марини, June 29, 2011

Точно две години след като подаде молба за членство в Европейския съюз, Исландия започна същинските преговори за присъединяване на 27 юни с отварянето на четири глави и затварянето на две от тях. През юли 2010 година започна прегледът на исландското законодателство, така нареченият screening, който приключи в понеделник и така отвори възможността за започване на същинските преговори. Все още на screening не са минали последните две от 35-те преговорни глави - 34 "Институции" и 35 "Други".

Преговори започнаха по глава номер 5 "Обществени поръчки" и по глава номер 10 "Информационно общество и медии". Отворени и предсрочно затворени са глава 25 "Наука и изследвания" и глава 26 "Образование и култура", тъй като по тях Исландия демонстрира високо ниво на подготвеност и изпълнение на ангажиментите си. Все пак, до присъединяването ще има наблюдение върху всички глави с цел да се види дали страната има административен капацитет и наличие на бюджетни и административни ресурси да прилага европейското законодателство. Освен това, ЕС си запазва правото да се върне към вече затворените глави, ако това е необходимо.

По отворените глава 5 и глава 10 се отбелязва, че Исландия продължава да синхронизира законодателството си с европейското acquis, включително по отношение на обществените процедури за лекарства и в областта на отбраната. Вижда се, че страната ще бъде напълно подготвена до датата на присъединяване, се казва в оценката на втората междуправителствена конференция от 29 юни. По глава 10 предстои Исландия да въведе изцяло директивата за аудиовизуалните услуги, както и директивата за електронната търговия.

Проблемните глави

Във встъпителните си думи по време на конференцията министърът на външните работи на Исландия, Юсур Скарфединсон заяви, че по повечето глави не очаква никакви проблеми по време на преговорите, но добави, че "глави като "Рибарство" и "Земеделие" ще се нуждаят от нашето специално внимание - обстоятелствата в Исландия са по-различни от тези в други европейски страни. Тези две глави, следователно, няма да бъдат просто "отворени и затворени" за Исландия".

Както euinside писа, малката островна държава има силно развит рибарски сектор и не е склонна да отстъпи по настояването на някои страни-членки на ЕС за намаляване на рибните квоти за Исландия. Сериозни критики има и срещу китолова, практикуван под контрол в Исландия, но според природозащитници трябва да бъде прекратен изцяло.

Г-н Скарфединсон каза още, че се очакват трудности и по глави "Регионална политика", "Околна среда" и по "Икономическа и парична политика". Затова той призова преговорите по тези глави да започнат възможно най-рано, за да има достатъчно време да се намерят "взаимно приемливи решения".

Исландският външен министър припомни в заключение, че пред Исландия и ЕС времената продължават да са несигурни. "Бурята, с която някои страни-членки и ЕС като цяло трябваше да се справят през последните дни, месеци и години, ни изправи пред голямо предизвикателство. Моето правителство със сигурност имаше своя справедлив дял трудности, но ние постепенно успяхме да си възвърнем и запазим контрола върху икономиката".

Икономическата тема е болезнена за Исландия, която преживя почти пълен фалит през 2008-ма година заради рухването на банковия сектор, надминал по размери няколко пъти БВП на страната. Рейкявик беше принуден да остави сектора да фалира и прибегна до помощ от МВФ и ЕС. Това беше и причината правителството да подаде молба за членство в ЕС с надежда това да доведе до присъединяване и към еврозоната. От гледна точка на настоящите събития в Икономическия и валутен съюз обаче, страната се надява да договори по-изгодни условия. Затова и ще очакваме с интерес започването на преговорите по проблемните глави.