euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европарламентът хвърли ръкавица към страните-членки за бюджета на ЕС след 2013-а

Ралица Ковачева, Десислава Димитрова, May 30, 2011

Комисията по политическите предизвикателства в Европейския парламент се обяви против замразяването на европейския бюджет след 2013-а година. В становище за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) комисията заяви, че замразяването на бюджета, както искат някои страни-членки „не е жизнеспособен вариант”.

Напротив, според евродепутатите е необходимо увеличение на бюджета с поне 5% над нивото от 2013-а година и дори това би дало малко отражение върху постигането на набелязаните цели. Депутатите смятат, че евентуални бюджетни ограничения биха застрашили вече договореното увеличение на средствата за наука и иновации (от 1,9% на 3% от БВП) както и инвестициите в инфраструктура, външнополитически приоритети и разширяване. Финансирането на Европейския механизъм за финансова стабилизация също може да бъде заплашено, както и изпълнението на Целите на хилядолетието.

Комисията по политическите предизвикателства в ЕП смята, че структурата на следващата МФР трябва да е в съотвествие със стратегията Европа 2020, затова предлага следните основни направления:
1. Европа 2020 (Знание за икономически растеж; Сближаване за растеж и заетост; Управление на природните ресурси и устойчиво развитие (включително селско стопанство); Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие);
2. Глобална Европа;
3. Администрация;

Депутатите искат да се отдели специално място в бюджета за големи стратегически инвестиционни проекти като сателитната система Галилео и термоядрения реактор ИТЕР. Относно продължителността на финансовата рамка, те предлагат следващата да е последната 7-годишна, а от 2021-а година да се въведе 5-годишен или 5+5-годишен бюджетен цикъл, за да съвпада с мандата на Европейския парламент.

За да се гарантира повече гъвкавост на МФР и възможност за реакция при неочаквани промени, евродепутатите призовават в бюджета да има специален „глобален буфер”, както и допълнителни резерви заради рисковете, свързани с гаранциите по заемите от Европейския механизъм за финансова стабилизация и инструментът за страните-членки извън евроозоната.

Евродепутатите отправят предизвикателство съм страните-членки, ако не са съгласни с увеличението, да предложат на свой ред кои приоритети да бъдат изоставени. Според депутатите регионалните и селскостопанските фондове трябва да останат на сегашните нива, но инвестициите в енергийна инфраструктура трябва да се увеличат. А вместо да се замразява бюджетът, трябва да се потърсят нови, собствени източници на финансиране, както е записано в договора за ЕС. Една система от собствени ресурси би била „по-честна, по-прозрачна, по-проста и по-справедлива”, смятат депутатите. Те призовават да се сложи край на рабатите, изключенията и коригиращите механизми”, натрупани в сегашната система.

Становището на комисията по политическите предизвикателства ще бъде обсъдено в пленарната зала на 8 юни и ще бъде гласувано на следващия ден. На 29 юни Европейската комисия ще представи предложенията си за следващата многогодишна финансова рамка и за собствените ресурси. Оттук нататък следва дълъг и вероятно труден процес на преговори между европейските институции - Парламентът, Комисията и Съветът (страните-членки) за договаряне на промените в следващата финансова рамка, която ще стартира след приключването на настоящата през 2013 година.

„За първи път Парламентът поема инициативата в преговорите за МФР. Имаме ясна визия и предложения какво трябва да прави ЕС и с какви средства”, коментира докладчикът Салвадор Гарига Поледо (ЕНП, Испания).

„Изпратихме двойно послание към Съвета. От една страна, да се осигурят необходимите средства за нашите нужди, което значи ораничено нарастване на разходите поне с 5% и второ, да се подобри годишната процедура чрез създаване на буфер между отделните пера, което ще позволи по-голяма гъвкавост в управлението на нуждите на ЕС”, каза евродепутатът от групата на АЛДЕ Анне Йенсен (Дания).

„Комисията поля със студена вода предложението на някои страни-членки бъдещият европейски бюджет да се ограничи до 1% от общия национален доход”, каза депутатът от групата на Зелените/ЕСА Бас Айкхаут (Холандия).

Искането за замразяване на европейския бюджет в следващия финансов период беше поставено от Великобритания по време на декемврийския европейски съвет и беше подкрепено от Холандия, Германия, Франция и Финландия.