euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Брюксел: свалете дефицита до 2011 и избягвайте влошаване 2010

Аделина Марини, July 6, 2010

Европейската комисия обяви, че за 2009 г. България е имала свръхдефицит и задвижи следващата фаза от процедурата по свръхдефицит. Оценката се базира на данните, предоставени от българските власти през април 2010 и удостоверени по-късно от Евростат. Според нея, общият правителствен дефицит възлиза на 3.9% от БВП за миналата година, което не е близо до референтната стойност от 3 на сто, спрямо Пакта за стабилност и растеж на ЕС. Затова Комисията призовава Екофин да вземе решение в същия дух и да отправи препоръки към България за корекция на бюджетния дефицит.

Препоръката на Комисията към българските власти е да свалят общия правителствен дефицит до под 3 на сто от брутния вътрешен продукт по достоверен и устойчив начин до 2011 най-късно. Същевременно, България трябва да предприеме и нужните мерки да избегне влошаване на фискалния дефицит за 2010 над планираните 3.8%, както и да се опита да не надвиши 0.75% дефицит за 2011 г.

Нещо повече, друга препоръка към България е, за да се ограничат рисковете от пренастройването, да се засили фискалното управление и прозрачността чрез увеличаване на контрола върху разходите от страна на Министерството на финансите, подсилване на обвързващия характер на средносрочната бюджетна рамка, както и подобряване на наблюдението върху изпълнението на бюджета през цялата година. От българските власти се очаква да докладват постигнатия напредък по препоръките в отделна глава към предстоящото обновяване на конвергентната програма до премахването на процедурата по свръхдефицит.

Отделно от това, България е приканена да подобри ефективността на разходите на публични средства като приложи изцяло планираните структурни реформи в областта на държавната администрация, здравеопазването, образованието и пенсиите.

Преведено от брюкселски, тези препоръки означават, че българското правителство вече няма полезен ход, освен да спре да внушава на обществото дали има или няма дефицит и дали Брюксел ще се сърди, да отчита на месечна база излишъци, както и да обяснява на Брюксел, че не е прав. И в случай, че тези препоръки не са станали болезнено ясни на кабинета, Европейската комисия е приготвила и още една мярка, която със сигурност ще изненада всички, а именно - ще включи българските статистически данни в годишния доклад по Механизма за контрол и верификация в областта на правосъдието и вътрешните работи, който се очаква да излезе това лято.

А призивите за прозрачност, вероятно се отнасят и до трудностите, с които Комисията е срещнала в опита да разбере защо правителството реши да актуализира бюджета за тази година, а преди това да ревизира няколко пъти данните си за фискалния дефицит за 2009 г. и накрая да сведе до "очаквана" заплахата за мисия на Евростат в България.