euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

МФ отчита излишък за Април, но на годишна база дефицитът остава

Аделина Марини, June 2, 2010

Бюджетният дефицит за тази година е в размер на 1 млрд. и 299 млн. лева, независимо, че Министерството на финансите отчита излишък от 369.6 млн. лева за месец април. Дефицитът по националния бюджет е в размер на 958.4 млн. лв., а по европейските средства достига 341.4 млн. лв. Постъпленията към края на април са в размер на 7.493 млрд. лева, което представлява 28.2% от планираните за 2010 година. Разходите са 8.792 млрд. лева, включително и вноската в общия бюджет на ЕС.

Министерството на финансите обясни продължаващите високи стойности на разходите с по-високи социални и здравноосигурителни плащания. В сравнение с април 2009 тези плащания са се увеличили с 454.7 млн. лева. Увеличение има и в разходите за субсидии за реалния сектор и селскостопанските производители, което от ведомството обясняват с усилията на правителството да стимулира икономиката и да подобри условията пред българския бизнес.

Фискалният резерв към 30 април на 2010 е 6.7 млрд. лева като по Закона за държавния бюджет минимумът на резерва е определен на 6.3 млрд. лева. Миналата седмица правителството гласува проект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, който предвижда намаляване на минималния размер на фискалния резерв до 4.5 млрд. лева. Все още обаче законопроектът не е внесен за обсъждане в Народното събрание.