euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Тенденция към увеличаване на социалните плащания

Аделина Марини, August 9, 2010

Независимо от мерките, които правителството предвижда с промените в Кодекса за социално осигуряване, тенденцията е към постоянно и значително увеличаване на разходите на хазната за социални плащания. По данни на Industry Watch, разходите в консолидирания бюджет (с включена вноска към бюджета на ЕС), достигат малко над 12.3 млрд. лв., което е ръст от 25% в сравнение със същия период на 2008 г. Икономистите от Industry Watch използват 2008 г. за базова, тъй като тя се води предкризисна. Най-голям дял в увеличението на разходите имат социалните плащания и субсидиите (част от които също са принос към социалните плащания), съответно - 40 на сто и 56 процента.

Тези данни показват, че обявените от управляващите като радикални реформи, едва ли ще доведат до намаляване на тенденцията на увеличаване на социалните разходи. Една от причините за това е, че социалните плащания покриват и много групи, които са трайно безработни по различни причини. Докато тези групи не бъдат подпомогнати по един или друг начин да влязат на пазара на труда, мерките за увеличаване на осигурителния стаж надали ще доведат до желания резултат, а именно - намаляване на дефицита на НОИ.

Миналата седмица правителството одобри промените в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат плавно увеличаване на осигурителния стаж, докато достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете през 2013 г. Очакванията на министър Тотю Младенов са тези мерки да доведат до намаляване на дефицита на НОИ с 450 млн. лв. през 2013 г. Ако вземем предвид данните на Industry Watch обаче, разходите за социални плащания са се увеличили с над 1.5 млрд. лева само за 2 години.

Правителствените мерки не са съпроводени с цялостен анализ на пазара на труда, за да се види кои са най-уязвимите групи и как да им се помогне, за да се влеят в пазара на труда.

Анализаторите от Industry Watch отчитат още и увеличение на държавния дълг номинално с 334 млн. лв. Към края на първото полугодие на 2010 година, натрупаните външни и вътрешни задължения на държавата са около 9.7 млрд. лева. Нетно измерен (дълг минус резерви) дългът на държавата се увеличи през последната година от около 1.1 млрд. лв. до 3.6 млрд. лв.