euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Лисабонска история с балкански поуки

Ралица Ковачева, April 4, 2012

На фона на слуховете, че Португалия ще последва гръцкия пример и ще поиска втори спасителен заем, докладът на Европейската комисия за третия преглед на изпълнението на португалската програма е впечатляващ. А разликите с Гърция са повече от очевидни. Не става дума за това, че Португалия е в цветущо положение или че не е изправена пред сериозни рискове. Но, както обясни заместник-шефът на мисията за Португалия Питър Уайс, изпълнението на програмата е много добро - от общо 120 набелязани мерки, които са били обект на третия преглед 110 са изпълнени или почти изпълнени. А само за 2011-2012 г. страната ще постигне бюджетна консолидация в размер на 7%, която Питър Уайс определи като „огромна”.

„Фискалната корекция за периода 2011-2012 е забележителна по всички стандарти”, не пести похвали и самият доклад. Като започва с дефицит от 9.1% от БВП през 2010, през 2011 г. страната преизпълни целта за намаление на дефицита до 5.9% като постигна 4%. Част от успеха се дължи на прехвърлянето на банкови пенсионни фондове в размер на близо 6 милиарда евро към държавния бюджет. За сравнение Унгария използва подобен начин да запълни дупката в бюджета, но тъй като не приложи мерки за дългосрочна бюджетна стабилност и структурни реформи още през 2013 година бюджетът отново ще бъде на дефицит. Макар Питър Уайс да призна, че ЕК не обича еднократните мерки, той обясни защо в случая на Португалия те са приемливи. От една страна, страната е имала по-малко от година, за да изпълни заложените в програмата цели - Португалия получи спасителен заем през май 2011. От друга срана, правителството е постигнало допълнително намаление на дефицита с 3.5%.

През 2012 г. португалското правителство възнамерява да затвърди постигнатото през миналата година и да неутрализира ефекта от еднократната мярка като задържи дефицита на ниво от 4%. Според ЕК Португалия има добра основа да изпълни ангажимента си да сведе дефицита под 3% от БВП до 2013 г. Бюджетът за 2012 г. предвижда консолидационни мерки в размер на 5.4% от БВП. Намалението на разходите ще дойде предимно от орязване на 13-ата и 14-ата заплата в публичния сектор както и на пенсиите, обясни Питър Уайс. Направени са важни стъпки за контрол на разходите и повишаване ефективността на здравната система. Подобно на Гърция, предизвикателство си остава бюджетният контрол на местно ниво.

По отношение на приходната част, докладът отбелязва, че за по-малко от година Португалия е подобрила значително данъчната си политика, което е подпомогнало съществено бюджетната консолидация (още една разлика от Гърция). От система със сравнително тясна данъчна основа и високи ставки страната е преминала към по-широка основа, като фокусът е паднал върху данъци, които не вредят на растежа (ДДС и акцизи). Същевременно, значително са намалени възможностите за данъчни кредити и облекчения. През 2012 и 2013 г. данъчната тежест върху населението нараства осезаемо и за да предотврати опитите за избягване на данъци, правителството е предвидило редица мерки.

Според прогнозите в доклада публичният дълг на Португалия ще достигне връх от 115% от БВП през 2013 г., след което ще започне да намалява. Повратната точка е постигане на над 2% първичен излишък (преди обслужването на дълга) до 2014 г., в комбинация с умерен икономически ръст. Португалия може да свали дълга си под 100% от БВП до 2020 г. при условие, че икономическият ръст не падне под прогнозираните 2%, лихвите по дълга не надхвърлят 5% и цената на застаряването (разходите за пенсии и здравни грижи) не се увеличат значително.

Пак за разлика от Гърция страната се справя много добре с приватизацията, отчита докладът. Целта от 5 милиарда приходи от приватизация вероятно ще бъде преизпълнена, защото само продажбата на държавните дялове в компаниите за производство и пренос на енергия е донесла приход от 3.3 милиарда евро. През 2012 г. се предвижда да бъдат приватизирани националният авиопревозвач ТАР, летищният оператор Aeroportos de Portugal, товарният подизпълнител на националната железопътна компания, пощенските услуги Correios de Portugal и др. Португалия трябва спешно да преструктурира държавните предприятия, тъй като големите им дългове са потенциална заплаха за държавния бюджет. Специално внимание страната трябва да обърне на мрежовите индустрии и особено на енергийния сектор, за да намали растящата му задлъжнялост, отбелязва докладът.

Необходими са основни реформи по отношение на услугите и регулираните професии, въпреки че и в тези области е отчетен „забележим напредък”. Докладът подчертава, че правителството е постигнало споразумение със социалните партньори за реформи на трудовия пазар, които надхвърлят изискванията на програмата. Според ЕК трябва да се обърне специално внимание на продължителността на помощите за безработица и механизмите за колективно договаряне, още повече предвид данните за увеличената безработица. Докладът подчертава, че провеждането на реформи на пазарите на труд, стоки и услуги е от ключова важност, за да се освободи потенциала за растеж на икономиката. Както обясни Питър Уайс, ако структурните реформи бъдат проведени успешно това ще добави 1% годишно към икономическия ръст.

В дългосрочен план (10-15 години) ЕК прогнозира португалската икономика да нараства с около 2%. Предвижда се за първи път тя да отбележи ръст през 2013 г., след като през 2012 г. се очаква намаление на БВП с 3.3% (само Гърция има по-лоша прогноза за намаление от -4.4%). ЕК е изненадана от данните за рязко увеличаване на безработицата в Португалия, обясни Питър Уайс, но все още не е наясно с причините за това и трябва да анализира данните. Запитан за рисковете от евентуално влошаване на ситуацията в Испания той отговори, че не очаква драматични събития в това отношение.

Испания остава най-големият търговски партньор на Португалия (една четвърт от португалския износ е за Испания) и ще продължи да бъде важен фактор за развитието на ситуацията в страната. Питър Уайс отбеляза, че има първи знаци за връщане на пазарното доверие в Португалия, защото доходността по португалския дълг е започнала да намалява, макар и като цяло да остава висока. Според доклада, високите нива се дължат на спекулациите за предстояща втора спасителна програма за Португалия, съдържаща преструктуриране на дълга.

Питър Уайс не коментира дали страната ще бъде готова да се върне на пазарите през есента на 2013 г., когато трябва да изкупи обратно дълг на стойност 10 милиарда евро. Но изрази увереност, че ако португалското правителство продължи да изпълнява програмата както досега, няма да се наложи да прибегне до втори спасителен заем. Другата съществена разлика с Гърция е, че според Питър Уайс в Португалия има широка политическа подкрепа и обществен консенсус по отношение на програмата.

„Португалското правителство остава ангажирано към изпълнението на коригиращата програма. Законодателството минава гладко през парламента, а основната опозиционна партия продължава да подкрепя програмните цели. Въпреки често трудните мерки и нарастващата безработица, свързана с кризата, социалното сцепление в Португалия изглежда устоява,” пише в доклада.

Подобно заключение имаше и в петия преглед по изпълнението на ирландската спасителна програма, което ясно показва ключовото значение на политическата воля и обществената подкрепа в провеждането на трудните реформи. А това е поука, валидна не само за страните със спасителни програми, но и за всички други, които продължават да смятат, че задачата на политиците е да отлагат непопулярните решения от избори до избори, за да са доволни избирателите.

На базата на доклада ЕК е готова да отпусне на Португалия четвъртия транш в размер на 15 милиарда евро от спасителния заем на обща стойност 78 милиарда евро. Очаква се в сряда (4 април) решение по въпроса да вземе и МВФ.