euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК, ЕП и Германия в спор за банковия надзор

Ралица Ковачева, September 4, 2012

Единният надзорен механизъм за банките, който Европейската комисия ще предложи на 12 септември, ще се прилага за всички страни в еврозоната като ще бъде отворен за участие и за останалите страни-членки. Механизмът ще покрива "всички банки в еврозоната, с ЕЦБ в сърцето на системата", обясни еврокомисарят по икономическите и паричните въпроси Оли Рен пред членовете на икономическата комисия в Европейския парламент. "Както видяхме в последните години, дори малките банки могат да бъдат от системно значение и да причинят финансов смут", каза комисарят и даде за пример английската Northern Rock, ирландската Anglo Irish и испанската Bankia.

ЕЦБ ще бъде натоварена с главната отговорност и ключови надзорни задачи, като националните регулатори ще продължат да играят важна роля, каза комисарят, без да влиза в подробности. "Трябва да гарантираме, че е изключен какъвто и да било риск от конфликт на интереси в органите, взимащи решенията в ЕЦБ, най-вече като гарантираме разделянето на надзорните функции от тези свързани с осъществяването на монетарната политика".

Необходимо е също да се създадат съответните механизми за демократична отчетност, отбеляза още еврокомисарят. В сравнение с независимостта, с която ЕЦБ се ползва по отношение на монетарната си политика, отговорността на банката по отношение на надзорните й задължения трябва да бъде засилена, обясни Оли Рен. Президентът на ЕЦБ Марио Драги също коментира няколко пъти, че надзорните функции на ЕЦБ върху банките ще изискват повишен демократичен контрол и институцията е готова за това, но към този момент няма яснота какво означава това на практика.

Договарянето на единния надзор на банките ще разчисти пътя за директната рекапитализация от спасителния фонд за еврозоната, Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), подчерта Оли Рен. Успоредно със законодателното предложение за единния надзорен механизъм, ЕК ще представи пътна карта за изграждането на пълноценен банков съюз. Вторият етап след въвеждането на единния банков надзор ще бъде създаването на обща схема за гарантиране на депозитите и фонд за банково преструктуриране.

От изявления на комисаря за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние в последните дни стана ясно, че се предвижда общият надзор да заработи от началото на следващата година като банките в еврозоната ще бъдат обхванати постепенно - най-напред тези, които са получили финансова помощ от ЕМС, после големите банки със системно значение и накрая, от 2014 г. всичките общо 6 хиляди банки в еврозоната. Според Германия обаче да се очаква от ЕЦБ да надзирава ефективно всички банки противоречи на „здравия разум”. Берлин смята, че общият надзор трябва за обхване само големите банки със системно значение. Критиците на германската позиция отбелязват, че целта е страната да запази контрола върху регионалните банки (Landesbanks), които са държавна собственост и са политически свързани.

Обхватът на единния надзорен механизъм, връзката с банките извън еврозоната, ролите на ЕЦБ и на Европейския банков орган, както и демократичния контрол са обект на загриженост и от страна на евродепутатите, стана ясно от работния документ, представен от депутата от Европейската народна партия Marianne Thyssen (Белгия). Тя е докладчик на парламента по ‘доклада на четиримата президенти’ за реформата на еврозоната. Повечето депутати споделиха нейното мнение, че парламентът трябва не просто да бъде консултиран относно банковия съюз, а да бъде съзаконодател. Докладът на Marianne Thyssen ще бъде представен на комисията по-късно този месец и ще бъде гласуван през октомври.

Освен с еврокомисаря Рен, евродепутатите се срещнаха и с колегата му Мишел Барние и с президента на ЕЦБ Марио Драги при закрити врата. Оказа се обаче, че някои депутати са побързали да изнесат информация от срещата с Драги пред медиите, което провокира гнева на председателя на комисията Sharon Bowles (АЛДЕ, Великобритания). Тя остро критикува колегите си за поведението им и предупреди: "Знаем кого да държим отговорен, защото имената ви са в пресата".

Изтеклите коментари се отнасят до бъдещата програма за изкупуване на държавен дълг, която ЕЦБ се очаква да обяви в четвъртък (6 септември). Според Марио Драги "няма проблем с изкупуването от ЕЦБ на облигации с матуритет 2-3 години на вторичния пазар, тъй като това не води до печатане на пари", е цитиран да казва евродепутът Jean-Paul Gauzes (ЕНП, Франция). Пред телевизионните камери депутатът обяснява още, че в ЕЦБ ще бъде създадена независима група, която да гарантира, че решенията на надзорния орган няма да създадат объркване между надзора и монетарната политика. Колегата му от групата на Зелените Sven Giegold (Германия) пък коментира, че от размяната на мнение с Драги е разбрал, че в бъдеще отново ще има интервенции от страна на ЕЦБ.

Междувременно агенцията за кредитен рейтинг Moody's потвърди отличния кредитен рейтинг на ЕС, но понижи перспективата му от "стабилна" на "негативна". Решението е в резултат на понижените перспективи по рейтингите на "ключови донори в европейския бюджет: Германия, Франция, Великобритания и Холандия, които заедно носят около 45% от приходите в бюджета на ЕС", обяснява агенцията. Moody's отчита също, че е вероятно големите страни-членки с рейтинг Ааа да издигнат до приоритет ангажимента си да подкрепят обслужването на дълговете на ЕС над обслужването на собствените си дългове.