euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Драги е уверен, че основната инфлация ще се увеличи

Аделина Марини, June 9, 2017

Две са новините от юнското заседание на Управителния съвет на Европейската централна банка. Първата е, че банката направи крачка към затягане на паричната политика. Втората е, че сериозни промени няма да има, докато основната инфлация продължава да е права линия. Намек за предстоящи промени в паричната политика се съдържа в липсата от съобщението [на английски език] за решенията на ЕЦБ на словосъчетанието "или по-ниски" в пасажа "УС очаква ключовите лихвени стойности на ЕЦБ да останат на настоящите си нива продължителен период от време и много отвъд хоризонта на нетните покупки на активи". От години словосъчетанието стоеше веднага след "настоящите си". Шефът на ЕЦБ Марио Драги побърза да предупреди обаче, че все още е необходима "много значителна степен на парична акомодация", за да се образува натиск върху основната инфлация. 

Какво се е променило?

Икономиката в еврозоната отбеляза ръст от 0.6% през първото тримесечие на годината. Данните показват, че предстои солиден и широк икономически растеж, който може да бъде забавен от бавното изпълнение на структурните реформи, особено на продуктовите пазари, и от нерешените проблеми в счетоводните баланси в някои сектори. Банката повиши прогнозата си за икономическия растеж в еврозоната и очаква през тази година той да бъде 1.9%, догодина - 1.8% и 1.7% през 2019-та година, но я намали за годишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) - 1.5% през 2017 г., 1.3% през 2018-та и 1.6% през 2019-та година. 

Според Марио Драги, като се изключат цените на петрола и храните, основната инфлация не се е променила досега. "Много малко се е променило до момента по отношение на инфлацията, тъй като тя беше 1.9% през април, ако си спомням, и всички помним сериозните притеснения, ако не и критики, че инфлацията се покачва твърде бързо, а сега е 1.4%. Това е така, защото тя е предимно движена от цената на петрола и на храните. Така че, от тази гледна точка нищо не се е променило в значителна степен". 

Обяснението на г-н Драги е, че е подтиснат растежа на номиналните заплати. Една от причините за това е, че въпреки сериозното темпо на отваряне на нови работни места (безработицата за първи път достигна най-ниското си ниво - 9.5% - от април 2009-та година насам), много от тях са нискокачествени. Става дума за временна или частична заетост. Вероятно това е причината за забавянето на ръста на заплатите, предположи г-н Драги. Друга причина е, че извършените структурни реформи, колкото и да са добри за растежа и за заетостта в средносрочен и дългосрочен план, правят пазарите по-гъвкави, а това води до по-нисък ръст на номиналните заплати, обясни още централният банкер и призова към търпение.

Трябва да се изчака ефектите от структурните промени на пазара на труда и икономиката да изчезнат, което ще доведе до подобряване на качеството на работните места и до увеличаване на производителността. Освен търпеливи, трябва да сме и уверени, каза още Марио Драги, защото по отношение на инфлацията се наблюдават два феномена. Първият е, че рисковете от неочакван шок са изчезнали и вече няма риск от дефлация, каквито преобладаваха през последните години. Вторият е, че вече е намалял рискът от несигурност по отношение на инфлацията. Марио Драги изрази убеденост, че инфлацията ще достигне заложената цел от близо, но под 2%. 

Дотогава банката ще продължи с програмата си за покупка на активи с месечна стъпка от 60 млрд. евро до края на декември, а може и след това, ако се налага. "Така че, искам да подчертая, че като цяло ЕЦБ ще остане на пазара още дълго време", добави шефът на ЕЦБ. 

Резерви за бъдещето на еврозоната

Марио Драги коментира резервирано документа за размисъл за бъдещето на еврозоната, който Европейската комисия представи в края на май. Той напомни, че Икономическият и паричен съюз си остава недовършен и че вече има план за довършването му, в чието съставяне участва и той - докладът на петимата председатели. "Така че, предполагам, че трябва да приветстваме тази нова работа по подсилването на паричния съюз, особено като имаме предвид, че трябва да поправим крехкостите, които се появиха през последните няколко години в Съюза. Тогава можем да обсъждаме за какво да си говорим, но това е по-широка дискусия и тя не е завършила все още. Това е само началото на една по-широка дискусия", каза Драги, докато изглеждаше, сякаш не беше очаквал такъв въпрос.