euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Кризата в еврозоната няма да пощади и Балканите

Евелина Топалова, November 24, 2011

Държавите от Югоизточна Европа няма да бъдат пощадени от дълговата криза в еврозоната, която е основен търговски партньор на региона, а в дългосрочна перспектива тези икономики трябва да инвестират в образование и научни изследвания, за да насърчат растежа, прогнозира Световната Банка в ноемврийския си доклад за икономическата ситуация в шест страни от Балканите - Албания, Босна, Македония, Черна гора, Косово и Сърбия.

Експертите на банката предвиждат икономически растеж от 2,5% за региона тази година и 2,1% през 2012 (за сравнение показателите преди кризата от 2008 година бяха за ръст от 6-10%) при положение, че европейските лидери намерят своевременно решение на кризата. В противен случай прогнозите ще бъдат доста по-негативни. Отделните държави вече започнаха да занижават прогнозите си за ръста догодина на фона на мрачните изгледи.

Как Световната банка вижда възможното решение за насърчаване на растежа на тези икономики?

Експертите смятат, че моделът трябва да се основава на по-тясната интеграция на шестте в Европейския съюз по отношение на финансите, търговията, трудовия пазар и институциите.

Националните икономики са зависими от случващото се в еврозоната заради търговията, преките чуждестранни инвестиции, чуждите банки и постъпленията от работещите в чужбина. В доклада се посочва, че през 2010 година над половината (58.2%) от общия износ на шестте страни е бил за ЕС. Намаленото търсене заради ширещата се криза няма как да не се отрази на експортно-ориентираните икономики.

Делът на чуждите банки в банковата система на страните от региона възлиза на около 89%. Гръцките и италианските банки имат относително високо присъствие, което може да доведе до негативни последици при последващи сътресения в банките-майки. От 2009 година се наблюдава и тенденция към увеличаване на необслужваните кредити. За момента обаче банковите системи в посочените шест страни са устойчиви, имат висока ликвидност и значителни капиталови буфери, посочва Световната банка.

Докладът препоръчва на властите в тези страни да поддържат фискална дисциплина и да бъдат подготвени за консолидиране на публичните разходи. По отношение на външния дълг се наблюдава нарастване в периода 2008-2010 г. заради заемите на страните с цел да покрият бюджетните си дефицити.

Освен икономическите сътресения в еврозоната, друго голямо предизвикателство пред шестте ще бъде да увеличат усилията за насърчаване на заетостта.

Особена загриженост предизвиква фактът, че безработицата е много висока сред младите хора. Докладът отбелязва, че въпреки образованието, което се дава в училище и в университетите не е ясно доколко то предоставя адекватните умения, за да могат тези хора да се интегрират на пазара на труда и да бъдат конкурентоспособни. Казано по-просто - нужни са и умения, не само дипломи.

По отношение на европейската перспектива пред региона, докладът отбелязва, че тя е била до голяма степен основен стимул за процеса на реформи в шестте страни. Албания и Босна изостават с евроинетграционните си усилия, както беше посочено и в доклада на ЕК от октомври.

Световната банка смята, че по-нататъшният растеж на шестте икономики трябва да дойде от инвестиции и засилване на продуктивността, като се постави акцент върху развитието на иновациите и научните изследвания.