euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Сърбия – крачка напред към Европа

Десислава Димитрова, January 14, 2011

Сръбското правителство съобщи в четвъртък, че страната е напълно готова с отговорите от въпросника, връчен й от Европейската комисия в края на ноември и че ще ги връчи официално на комисията на 31 януари. Именно въз основа на тези отговори се преценява дали страната изпълнява политическите и икономическите критерии за членство и дали е готова за преминаването в следващата фаза – определянето на сроковете, в които могат да започнат самите преговори за получаването на статут на страна-кандидат.

Въпросникът за Сърбия съдържа 2 483 въпроса и подвъпроса, разпределени в шест анекса и 33 глави. След предаването му, Комисията ще анализира отговорите и, ако се налага, може да изпрати допълнителни въпроси, както и свои експерти, които да проверят на място готовността на страната. Според сръбските медии, очаква се в началото на лятото Комисията да започне работа по подготвянето на официалното си становище, което означава, че страната може да да получи статут на кандидатка през декември тази година.

Те припомнят, че във връзка с подготвянето на отговорите на въпросника, още през 2007 е била създадена специализирана административна структура, състояща се от 35 работни групи, отговарящи за отделните части на въпросника и ръководена от Бюрото за европейски интеграции. До момента Сърбия е изпратила за превод около 7 000 страници, като непреведени остават още около 1 000. На 70-те преводачи, наети след обществена поръчка, ще бъдат платени общо между 11 000 и 12 000 евро.

На среща със сръбските посланици в Белград в началото на месеца сръбският президент Борис Тадич заяви, че кандидат-членството на Сърбия в Европейския съюз остава основната външнополитическа цел на страната.
По думите на външния министър Вук Йеремич, страната има четири основни външнополитически приоритета, а именно: евроинтеграцията, спазването на конституционния ред, регионалната стабилност и сътрудничество и задълбочаването на икономическите отношения в световен мащаб.

В годишния си доклад, посветен на разширяването на ЕС, публикуван през ноември миналата година, ЕК посочва, че Сърбия е постигнала напредък по отношение на спазването на политическите критерии, но трябва да предприеме допълнителни законодателни промени, за да се подобри работата на парламента, на съдебната система, както и да бъде синхрозирано изборното законодателство с това на ЕС. От страната се очаква още засили реформите в сферата на публичната амдинистрация, а в областта на регионалното сътрудничество – да бъде намерено решение на Косовския въпрос.

По отношение на икономическите критерии, Сърбия е призована да продължи с преструктурирането на икономиката си, където основни проблеми остават високата безработица, несъстоялата се приватизация на редица държавни дружества, бюрокрацията и недостатъчно развитата правна рамка, която, наред с неформалната икономика, пречи на развитието на пазара.
По-рано тази седмица страната вече направи сериозна крачка в икономическа посока, след като подписа двустранно споразумение с Европейския съюз за приемането на страната за член на Световната търговска организация.

В доклада се оценяват и усилията на правителството да се справи с прането на пари чрез приемането на специален план за действие и създаването на специализиран орган, който да координира работата по плана. Отчетен и е напредъка по отношение на борбата с организираната престъпност, но се обръща внимание и на факта, че страната все още се бави с промените в Наказателно-процесуалния кодекс.

През ноември, едновременно с доклада за напредъка по процеса на присъединяване на нови страни, Комисията предложи също да се даде статут на страна-кандидатка на Черна гора, което се случи през декември, като препоръча преговорите с Черна гора и Албания да започнат, след като тези страни изпълнят определен брой приоритети, посочени в становищата. Комисията потвърди също, че Хърватия навлиза в последната фаза на подготовката си за присъединяване, а преговорите с Турция напредват, макар и бавно.

Що се отнася до останалите страни, поели по пътя на еврочленството, преговорите за присъединяване с Исландия вече са в ход, потвърдена е и препоръката на Комисията от 2009 да бъдат започнати преговори за присъединяване с Македония.