euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Страните-членки се разминаха и по финансовите въпроси на европейската прокуратура

Аделина Марини, April 6, 2016

Напук на различията между страните-членки второ председателство поред усилено работи за намирането на компромис по едно от най-трудните европейски досиета - общата прокуратура за борба с измамите с еврофондове. Холандското председателство на Съвета пое щафетата от Люксембург и организира в началото на март нова серия дебати по темата, но и по новите въпрси страните-членки се оказаха диаметрално разделени. Любопитното сега е, че макар и ротационен председател, Холандия продължава да е скептична по това досие. Холандският министър на сигурността и правосъдието Адриан ван дер Щьор откри публичното обсъждане на финансирането на европейската прокуратура с думите, че холандският парламент продължава да е критичен по отношение на прехвърлянето на още суверенитет към прокуратурата, като критичността е по всички членове на проекторегламента. Той увери обаче, че Холандия ще продължи да подкрепя останалите членки в намирането на най-подходящия текст.

Както повелява традицията по това досие, работата върви паралелно по няколко пакета членове и разпоредби. По нито един от тях няма окончателно споразумение. Според Ван дер Щьор експертите са близо до компромис по 27 члена, но все още има сериозни резерви. За юнската среща на Съвета по правосъдие и вътрешни работи са оставени членове, които продължават да са спорни. Те са свързани със защитата на личните данни. 27-те члена, представени от председателството като цяло бяха добре приети. Те не бяха тема на обсъжданията. Основният въпрос, който министрите обсъдиха на заседанието си на 11 март беше финансирането на европрокуратурата, което подчерта разделението на страните-членки на два лагера - едни, които искат прокуратурата да не бъде силен наднационален орган, и другите, които искат точно това. 

Разходите за прокуратурата са разделени в три групи: възнагражденията на европейския прокурор, неговите заместници и европейските делегирани прокурори, административния директор и останалите служители; разходи за администрация и инфраструктура; операционни разходи. Последната група беше и най-спорната, тъй като страните-членки имат различни виждания за това какво точно се разбира под операционни разходи. Най-спорният елемент е кой да покрива разходите, направени от европейските делегирани прокурори в случаите, когато действат в рамките на задачите на прокуратурата, но в национални разследвания. Председателството смята, че този въпрос е изключително важен, тъй като ще има огромно отражение върху бюджета на прокуратурата. 

Еврокомисарката на правосъдието Вера Юрова (Чехия, АЛДЕ) защити предложението на Комисията като посочи, че операционните разходи трябва да означават разходите, свързани с операционното функциониране на институцията като превод, разходи за мисии, обучения на централно ниво. Мерките по разследване, предприети от националните власти от името на прокуратурата, не бива да попадат в определението "оперативни разходи", смята г-жа Юрова. "Вие, страните-членки, имате отговорност да се борите с измамите и на национално, и на европейско ниво, което означава също и да поемете разходите за това", добави тя. След като прокуратурата бъде създадена, страните-членки трябва да предоставят на делегираните прокурори цялата необходима подкрепа и оборудване. "Това е споделено задължение за Съюза и страните-членки да защитават бюджета на ЕС", добави еврокомисарката. 

Франция първа откри дебата като предложи да се обсъди механизъм, който да даде възможност да се мобилизира бюджета на прокуратурата в извънредни случаи, за да се гарантира, че разследванията няма да бъдат блокирани само заради разходите. Повечето "северни" страни-членки настояха за стриктното разделение на разходите - това, което правят националните власти, трябва да се поема от националните бюджети. Шведският министър на правосъдието Морган Йоханшон все пак се съгласи, че когато става дума за извънредни обстоятелства, може да се помисли за някакъв вариант, но той не трябва да бъде общо правило. 

Испанската държавна секретарка за правосъдието Кармен Санчес-Кортес Мартин, която подкрепя силна наднационална прокуратура, каза, че определението на оперативните разходи трябва да се основава на 3 принципа: независимост, справедливост и бюджетен баланс. Тя препоръча да се помисли и за вариант как да се делят приходите от възстановените средства. По изчисления на европейската сметна палата загубите от измами с ДДС са 50 млрд. евро, а дупката от несъбрано ДДС е 168 млрд. евро. Според Испания, трябва да се установи баланс между възстановените европейски фондове и разходите. Волфганг Брандщетер, министърът на правосъдието на Австрия, обърна внимание на необходимостта да се поделят конфискуваното имущество и събраните глоби. 

Германия се обяви категорично против от бюджета на прокуратурата да се плаща за допълнителни служители. Ако са необходими допълнителни служители в подкрепа на националните разследвания с участието на делегираните прокурори, тези разходи да се поемат от съответната страна-членка. Германската делегация е видяла в предложените документи намек, че в някои случаи разходите трябва да се поемат от прокуратурата. "Не мислим, че това е твърде осъществио на практика", каза германският министър на правосъдието Хайко Маас. Според Португалия обаче, трябва да се вземе предвид това, че някои страни-членки имат трудности да мобилизират достатъчно ресурси, за да се справят с мащабни разследвания. 

"Знам, че страните-членки са отговорни за този процес, но мисля, че едва ли разследване, извършвано от европейските прокурори няма да включва разходи, които са необичайни в контекста на чисто национална процедура", каза португалската правосъдна министърка Франсиска Ван Дунем. С нея се съгласиха министрите на Словения, Гърция, Литва, Полша, Чехия, Словакия. Хърватският правосъден министър Анте Шпърлье предложи да се сложи таван на тези допълнителни разходи, което беше подкрепено и от българската му колежка Екатерина Захариева. Според нея трябва да се помисли за определение, когато разходите са изключително високи и когато са по поръчка на прокуратурата. Поставянето на лимит е вариант, както и ако става дума за изключително специфични, скъпи или свързани с презгранично разследване разходи. 

Италианският министър на правосъдието Андреа Орландо в духа на настояванията си за силна и независима европейска прокуратура подчерта, че бюджетът на общата прокуратура трябва да е достатъчен, за да й осигури независимостта от страните-членки. Той беше единственият, който поиска разходите за разследвания на делегираните прокурори да се смятат за оперативни разходи и да се подкрепят от европейския бюджет. Орландо каза все пак, че Италия ще бъде конструктивна. Унгария пък обяви, че е неподходящо да се обсъжда финансирането на прокуратурата преди още да е постигнато споразумение по това как ще работи тя. "Най-напред трябва да изясним как ще работи прокуратурата и тогава да говорим за бюджета", каза министър Ласло Трочани. 

Великобритания, Ирландия и Дания няма да участват в европейската прокуратура, затова и трите страни подчертаха, че каквото и да се прави, то не бива да води до преки или косвени разходи за тях. Великобритания поиска допълнително да се разясни текста, който е свързан с разходите за услуги, които Евроджъст (Eurojust) предоставя на прокуратурата. "Обединеното кралство не може и няма да финансира прокуратурата през задната врата", каза държавният министър Джеймс Брокеншър. Той беше подкрепен и от постоянния представител на Ирландия Деклан Келъхър. Дания също поиска да няма индиректно финансиране за страните, които не участват. Страната е с по-различно изключение, поради което ще финансира само административните разходи на прокуратурата. 

"Правилото за европейската прокуратура трябва да бъде, който плаща поръчва", каза в края на дискусията комисар Юрова. Тя препоръча да се избегне вариант, при който ще се хаби твърде много енергия в оправдаването на разходи и доставянето на доказателства за направените разходи. Прекалено сложната администрация трябва да се избягва, каза тя. Председателството продължава работата по изчистването на текстовете. Следващото обсъждане на това досие се очаква да бъде през юни. 

Повече по темата за европейската прокуратура можете да прочетете тук, тук, тук, туктук и тук