euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европейска прокуратура без крила

Аделина Марини, December 4, 2015

Пилците се броят на есен, а интеграцията на ЕС се мери по създаването на общи институции. В този смисъл министрите на правосъдието на ЕС произведоха още една лоша новина за привържениците на повече Европа. Те се приближиха към споразумение по предложението за обща европейска прокуратура, след като орязаха значителна част от правомощията й. Това доведе до нова порция драматични реакции от страна на Европейската комисия и няколко държави, основно Италия, които настояват за силна наднационална структура, чиито правомощия дори да бъдат разширени, така че да се разпрострат и върху тероризма и организираната престъпност. Повечето страни-членки обаче ликуваха от компромисния текст, предложен от Люксембургското председателство. Публичното обсъждане в Съвета на 3 декември показа много ясно кои страни предпочитат да задържат националните компетенции и могат съответно да бъдат наречени евроскептици - Австрия, Финландия, Португалия, Словакия, Полша, Кипър, Германия, Словения, Литва, Латвия, Унгария, Чехия, Великобритания, Хърватия.

Еврокомисарката на правосъдието Вера Юрова (Чехия, АЛДЕ) изрази разочарование и заяви, че ревизираните правила за компетенциите на европейската прокуратура вървят в нежелана посока. Според нея, балансът е изгубен. Тя отново призова министрите да работят за силна, независима и ефективна прокуратура. От думите й обаче лъхаше примирение. Точно обратното излъчваше италианският правосъден министър Андреа Орландо, който отново направи силно и емоционално изказване, в което изрази разочарованието си. "Наистина се чудя дали това не е една от онези институции, които се създават с цел да подсилят Европа, но всъщност я отслабват", каза той в продължение на монолога си от предишното заседание на 8 октомври. Той каза съвсем искрено, че не е склонен да подкрепи нещо, което отслабва ролята на европейската проукратура. Според него, с така постигнатия компромис новата институция ще се озове в окопна война между националните правни системи.

Той изрази увереност, че ако се договори слаба прокуратура, това ще подкопае и бъдещите усилия тя да бъде подсилена. "Заобиколени сме от всякави предизвикателства в света днес и с тези предизвикателства пред нас ние не бива да се отказваме от амбициозни решения", каза той и завърши с думите, че Италия не е доволна от предложението, което беше поставено на масата на 3 декември. Френската правосъдна министърка Кристиян Тобира се съгласи с италианския си колега и припомни, че Франция от самото начало е настоявала за силна европейска прокуратура, която да разследва и организираната престъпност. Тя каза, че в днешния контекст е важно и тероризма да бъде включен в нейните компетенции. Въпреки критиките си обаче, тя заяви, че Франция все пак ще подкрепи предложението с надеждата, че по-нататък ще се отвори възможност за консолидация на прокуратурата. 

Испания също беше критична, но склонна да подкрепи компромиса с аргумента, че това вероятно е най-малко лошия от всички възможни текстове при сегашните обстоятелства. Според Кармен Санчес-Кортес Мартин, държавна секретарка по правосъдието, Съветът се е запътил към много по-неамбициозно решение, което е все по-национално. "Сега националните власти могат да задушат европейската прокуратура като не й предоставят достатъчно информация дори и по случаи, които попадат до голяма степен в националните компетенции. Крилата й са подрязани". Макар да заяви склонност да подкрепи предложението, Испания заплаши, че ще изчака да види "колко още ще бъдат орязани крилата" и тогава ще реши дали изобщо да участва в толкова слаба институция. 

Румъния също не беше доволна от предложения компромис като напомни, че подкрепя силна прокуратура. За целта е необходим ясен и амбициозен текст. Румъния беше единствената страна, която в този смисъл се застъпи за динамична препратка към обсъжданата в момента директива за борбата с измамите с финансовите интереси на ЕС. Унгария, Великобритания и Швеция поискаха препратката да е статична. Великобритания най-ясно обясни защо иска статична препратка, нищо че тя няма да участва в европейската прокуратура. Джеймс Брокъншър, министър на имиграцията, заяви, че динамична препратка ще даде на Европейския парламент много по-голяма роля в бъдещите решения за работата на европейската прокуратура, докато статична препратка ще защити върховенството на Съвета по отношение на прокуратурата. Освен това, динамична препратка би могла да заобиколи "важни защитни механизми" в договорите по отношение на евентуален бъдещ обхват на компетенциите на европейската прокуратура.

С други думи, Великобритания иска да изключи Европейския парламент от уравнението и да си гарантира, че ЕС ще бъде правно блокиран да разшири правомощията на европейската прокуратура в някакъв бъдещ момент, когато се отвори интеграционен прозорец. Белгийският министър на правосъдието Коен Геенс също беше силно разорачован от предложените текстове. Той каза, че е много меко да се каже, че компетенциите на прокуратурата са орязани. Правосъдният министър Христо Иванов подкрепи разочарованите си колеги, но все пак обяви, че ще подкрепи текста. По-късно пред журналисти той уточни, че преговорите са много трудни, тъй като на практика са сблъсък между страните, които се страхуват от прекалено силна прокуратура и онези, които се плашат тя да не е прекалено слаба. Андреа Орландо каза на излизане от заседанието снощи, че Италия е имала големи очаквания, но страните-членки са избрали линията на най-малко съпротивление. 

За повечето изказали се държави предложението е балансирано. Литва обаче не скри удовлетворението си от "подрязването" на крилата на европейската прокуратура. Жуозас Бернатонис, литовският министър на правосъдието приветства компромиса като заяви, че най-сетне се виждат границите на компетенциите на европейската прокуратура. Според него, резултатът е много качествен и балансиран с оглед на трудните времена, в които се намират страните-членки в момента. Холандия, която от 1 януари поема председателството и обеща, че ще работи усилено за довършване на работата по това досие, припомни, че холандският парламент е враждебно настроен към предложението, но че то вече се движи "в правилната посока", каза Ард ван дер Стоор, министър на правосъдието и сигурността. 

Въпреки разочарованието, имаше и добра новина. Все повече страни-членки приемат европейската прокуратура да разследва и измамите с ДДС. Еврокомисарката Юрова подчерта, че много държи ДДС да бъде включено в обхвата на прокуратурата, тъй като той е финансов интерес на Съюза и трябва да бъде защитен от европейското наказателно право по същия начин, както и останалите приходи в европейския бюджет. Все още няма окончателно споразумение по този въпрос.