euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Испания ще получи спасителен заем от 100 милиарда евро

Ралица Ковачева, June 10, 2012

Еврозоната ще отпусне на Испания целева финансова помощ за рекапитализация на банките, съобщи Еврогрупата в събота вечерта след час и половина конферентен разговор между финансовите министри. Очаква се скоро правителството да представи официално искане, което ще бъде уважено. Парите ще бъдат отпуснати от двата спасителни фонда за еврозоната на испанския фонд за преструктуриране на банки, който ще действа като агент на правителството. Той от своя страна ще подпише меморандум за разбирателство, условията в който ще са насочени предимно към реформи във финансовия сектор.

Както испанското правителство, така и Еврогрупата полагат големи усилия, за да уверят, че не става дума за класическо спасяване, както в случая с Гърция, Ирландия и Португалия, а за целева помощ за банките. Затова и меморандумът ще се фокусира само върху финансовия сектор, но няма да налага допълнителни бюджетни икономии и реформи на страната. В изявлението на Еврогрупата се подчертава, че Испания вече прилага значителни реформи по отношение на фискалната политика и трудовия пазар, както и мерки за засилване на капиталовата база на банките. Еврогрупата изразява увереност, че страната ще изпълни ангажиментите си да намали прекомерния си дефицит и да коригира макроикономическите дисбаланси и уверява, че напредъкът в тези области ще бъде следен паралелно с изпълнението на условията по заема.

МВФ няма да участва със средства в спасителната програма, а само ще наблюдава изпълнението й. Според европейски официален представител, цитиран от The Financial Times, правилата на фонда му забраняват да отпуска помощ, която е насочена само към финансовия сектор и не е обвързана с цялостна макроикономическа програма. В изявление на директора на фонда Кристин Лагард се казва, че сумата от 100 милиарда евро напълно ще покрие капиталовите нужди на испанската банкова система.

Новината за заема дойде в почивните дни очевидно с идеята да се избегнат негативни реакции от страна на финансовите пазари. Надеждите както на испанското правителство, така и на останалите страни от еврозоната са, че пазарите ще бъдат „омилостивени” от факта, че не става дума за същинска спасителна помощ и няма да повишат главоломно заемната цена на Испания и така да отрежат достъпа й до финансиране.

Същевременно, видно е намерението да се изпреварят гръцките избори на 17-и юни и потенциалните последици за еврозоната, ако резултатът е в полза на антиевропейските партии. Пазарите вече са калкулирали вероятността Гърция да излезе от еврозоната, но негативните ефекти от това върху останалите страни със спасителни програми, както и върху уязвими страни като Испания и Италия, ще бъдат неизбежни.