euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Ще се намери ли европейско решение на национални проблеми?

Аделина Марини, March 25, 2010

Много проблеми се струпаха за решаване от лидерите на Европейския съюз, които се събират в четвъртък в Брюксел за редовния им пролетен Европейски съвет. На него, основно заради Гърция, но и заради след-кризисните перспективи, водеща тема ще бъде новата икономическа стратегия на Европейската комисия Европа 2020. Спасяването на Гърция също ще бъде основна тема на разговорите. Новата стратегия-наследник на Лисабонската стратегия за растеж и заетост трябваше да бъде обсъдена от европейските лидери още в началото на февруари по време на неформалния Европейски съвет, председателстван за първи път от новия президент на ЕС Ерман ван Ромпой. Заради кризата с Гърция обаче, темата остана на заден план.

В своето писмо-покана, президентът на Европейския съвет Ерман ван Ромпой предлага държавните и правителствени ръководители да се концентрират върху непосредствени проблеми като конкурентоспособността и платежния баланс на страните-членки. Според Ван Ромпой, ако бюджетната дисциплина се следи от Пакта за стабилност и растеж, то недостатъчно внимание се отделя на различията в конкурентоспособността на европейските икономики както на вътрешно, така и на външно ниво. Това не се отнася само до страните-членки на еврозоната, но и до останалите, заради дълбочината на икономическа интеграция на единния пазар на ЕС, обяснява още г-н Ван Ромпой.

Затова и той очаква от лидерите на Съюза да се подготвят за отговор на следните въпроси: трябва ли загубата на конкурентоспособност да бъде включена в националните политики? И също - трябва ли наблюдението върху бюджетите да бъде допълнено от надзор и върху конкурентоспособността чрез прост комплект от индикатори, които да позволят ранно регистриране на възможни различия.

Проблемът с конкурентоспособността е един от основните, довели до кризата не само в еврозоната, но и в ЕС като цяло. Проблем, на който анализаторите отдавна обръщат внимание, но, тъй като икономическите политики са предимно отговорност на страните-членки, той беше системно пренебрегван. Според европейския президент, има сериозна нужда от действия в страните-членки с огромни дефицити по текущата сметка. До началото на миналата година, България беше една от тези страни. Друг проблем, който изисква внимание е огромната загуба на конкурентоспособност, който пречи на страните да излязат бързо и трайно от кризата.

На днешното си заседание, правителството трябваше да обсъди позицията на България за участието ни в Европейския съвет. Според правителствения прес-център обаче тази точка от дневния ред не е била обсъждана. Поради оскъдното време на министър-председателя, едва завърнал се от Кувейт, нямаше как да разберем България каква позиция ще отстоява по горните въпроси. А по стратегията Европа 2020 Съветът по европейски въпроси, който е към Министерския съвет, одобри в понеделник българска позиция.

Същевременно, германският канцлер Ангела Меркел обясни преди отпътуването си за белгийската столица пред Бундестага, че възнамерява да призове своите европейски колеги да се съгласят Гърция да получи помощ от Международния валутен фонд и от други страни-членки само като крайна мярка. Тя отново припомни позицията си, че трябва да бъде изработен механизъм страна-член на еврозоната, която не спазва дисциплината, да бъде неутрализирана така, че да не влияе върху останалите.

В петък Европейският съвет ще се занимае с преговорния процес по промените в климата след договореностите в Копенхаген. Според г-н Ван Ромпой, лидерите на съюза трябва да постигнат съгласие по стъпков принцип, който ще даде възможност на преговорния процес да бъде въдстановен.

Очаква се лидерите да обсъдят и предложението за Европейската служба за външни действия, което ще бъде представено буквално часове преди Европейския съвет от върховния представител на съюза за външната политика баронеса Катрин Аштън. Тя трябваше да представи предложението си по време на Съвета на външните министри в понеделник, но това не стана.