euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европейската комисия представя приоритетите си в стратегията "2020"

Ралица Ковачева, March 2, 2010

В навечерието на представянето на приоритетите на Европейската комисия в новата стратегия Европа 2020, се множат както догадките, така и алтернативите. Изданието EurActiv публикува чернова, според която стратегията включва план за трансформиране на Европа в „Съюз на иновациите” до 2020 година. В документа научните изследвания, образованието, финансирането и интелектуалната собственост са обвързани в един по-цялостен подход, който вероятно ще бъде приложен в новата стратегия.

Някои от предложените реформи са дългосрочни цели на Съюза, но според високопоставени източници на EurActiv, сега има безпрецендентен политически тласък за решаване на старите проблеми. Една от водещите инициативи в стратегията, „Планът за иновации”, предвижда Брюксел да стимулира инвестициите в научни изследвания и да направи Европа привлекателно място за развитие на нови продукти. Завършването на Европейското научно-изследователско пространство, подобряването на достъпа до капитали и прегледа на европейските системи за финансиране са изброени като приоритети на ниво ЕС.

Националните правителства ще трябва да насърчават сътрудничеството между индустрията и университетите и да осигурят достатъчно научни кадри особено в инженерните специалности - нещо, за което бизнесът настоява още преди кризата. Комисията иска държавите членки да приспособят националните си процедури за финансиране, така че да се стимулира трансграничното сътрудничество и използването на общностните програми.

Заради нарастващата тенденция да се намаляват публичните разходи и да се укротява дефицита, Брюксел иска правителствата да определят за свой приоритет разходите за знание, включително да използват данъчни стимули за насърчаването на научно-изследователската и развойна дейност.

Необходимостта от нова индустриална политика, прилагането на правата на индустриалната собственост на вътрешния пазар, както и европейската стратегия за растеж и работни места, баха обсъдени на заседанието на Съвета на министрите на ЕС по конкурентоспособност на 1 март. Българската позиция е, че страната подкрепя необходимостта от нова индустриална политика и за преход към конкурентна, иновативна и еко-ефективна икономика в Европа. Съветът на министрите предлага няколко основни приоритета в областта на индустриалната политика, които следва да намерят отражение в новата европейска стратегия за растеж и работни места.

Сред тях са потвърждаване на ключовата роля на малкия и среден бизнес и микро-предприятията, които са в центъра на европейската икономика, отчитане на стратегическото значение на информационните и комуникационните технологии, укрепване и развитие на вътрешния пазар през призмата на потребителския, бизнес и социален аспект, укрепване на външните измерения на вътрешния пазар с цел засилване ролята на търговията и инвестициите. България подкрепя тези основни приоритети, отчитайки необходимостта от засилване на ролята на ЕС за създаване на подходящи условия за развитие на иновативна, устойчива и социално отговорна икономика.

От своя страна, Групата на социалистите и демократите обяви, че на 3 март ще приеме алтернативна стратегия „2020”. Новата стратегия трябва да си поставя за цел създаването на 5 милиона работни места в зелената икономика до 2015 година и 10 милиона до 2020. Стратегията „2020” е възможност Европа да се обърне към хората, а не само към пазарите, доколкото се фокусира върху работните места, аргументира се вицепрезидентът на групата Стивън Хюс.

Как в крайна сметка ще изглежда стратегията „2020” ще бъде договорено на неформалния Европейски съвет в средата на март. Окончателното приемане на документа се очаква да стане в края на испанското председателство - края на юни. Новата европейска стратегия идва в разгара на най-тежката икономическа криза от десетилетия. Според европейския президент Ерман ван Ромпой, една от причините за глобалната криза е липсата на дългосрочна визия и програма за развитие. В този смисъл, новата европейска стратегия е от съществено значение. О своя страна, председателят на ЕК Жозе Барозу смята, че е крайно време ЕС да се обърне навън и да поеме водеща роля в Г20 и в дискусията за борбата с климатичните промени. Затова прироритетите, заложени в стратегията 2020 са ключови за разбирането за визията на съюза за следващите 10 години.