euinside

Cause and Effect in European Politics and Law
Европа 2020

Европа 2020

Новата икономическа стратегия на Европа до 2020 г. вече се обсъжда изключително сериозно на европейско ниво. От това как тя ще бъде написана и какви приоритети ще определи, ще зависи постигането на нейните цели, а оттам - и на европейското благоденствие в свят, който преживя криза на глобализацията, а сега предстои да си направи преоценка на това кое колко струва и защо. Затова и euinside обръща сериозно внимание на стратегията и това ще бъде темата, в която ще намерите новини, коментари и анализи за нейното развитие.

 | © euinside | © euinside

Принципна подкрепа и много забележки към Европа 2020

Дискусията около новата икономическа стратегия на ЕС за следващите 10 години, наричана работно "Европа 2020", бавно набира скорост. Основна причина за това, обаче, не е тоталната липса на заинтересуваност на страните-членки към нея, а по-скоро многото по-непосредствени проблеми като кризата в Гъ ...