euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европа затяга контрола в Шенген - навън и отвътре

Евелина Топалова, Ралица Ковачева, May 4, 2011

Може ли казусът с 20-тe хиляди тунизийски имигранти на италианския остров Лампедуза и породилото се напрежение между Италия и Франция по въпроса за движението на тези хора в рамките на Евросъюза да доведе до промяна на Шенгенските правила? Включително да се даде право на засегната от имиграцията страна-членка на ЕС временно да затвори границите си?

Оказва се, че свободното движение на хора, което е основно право в Общността, би могло да бъде ограничено при определени обстоятелства, които тепърва предстои да бъдат дефинрани. Това стана ясно на днешния брифинг на еврокомисаря по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом, която представи съобщение на Европейската Комисията относно миграцията.

Сред предложените от Комисията инициативи са :
- Засилване на граничния контрол и управлението на Шенгенското пространство, така че да се гарантира, че всяка страна-членка контролира ефективно своята част от външните граници на съюза. В тази светлина Комисията изтъква добрата работа на Frontex и посочва, че правната рамка трябва да бъде актуализирана, за да стане агенцията по-ефективна по отношение на своя оперативен капацитет за действия по външните граници.
- До 2012 година да бъде завършена Общата европейска система за убежище.
- Да се установи партньорство по отношение на миграцията и мобилността със страни, които не са членки на ЕС.

Дебатите за промяна на имиграционната политика на блока, както и на Шенгенското законодателство, се разгоряха през последните седмици особено остро на фона на вълната от имигранти от Северна Африка, която заля европейските страни от Средиземноморския регион, по-специално Италия и Малта. Притокът на имигранти отприщи и силни екстремистки и популистки настроения. Италия и Франция излязоха с обща инициатива за справяне с бежанския приток, включително и за реформа на Шенген. Те поискаха страните-членки да имат право да връщат временно граничния контрол в случай на „извънредни трудности”.

Подложена на журналистическа атака дали с предложението си днес Комисията не се поддава на натиск от някои страни-членки, еврокомисарят по вътрешните работи Сесилия Малстрьом, обясни, че документът се подготвя отдавна и не е резултат от последните дискусии по темата. В същото време, извънредните събития от другата страна на Средиземно море изискват промяна на политиката и страните-членки са съгласни с това, подчерта г-жа Малмстрьом.

Относно реформите на Шенген, г-жа Малмстрьом обясни, че трябва да се запази стабилността на Шенгенското пространство, но може да се допусне възможността за временно възстановяване на контрола по вътрешните граници при извънредни обстоятелства. Според нея това, което Комисията предлага, е по-добра оценка и по-добро управление на Шенген. Сесилия Малстрьом нееднократно подчерта, че е важно да не се предприемат едностранни действия по отношение на миграционния поток, а да се търси решение на европейско ниво. Тя изтъкна още, че Комисията не може да наложи солидарност по отношение на споделяне на бремето от нелегалните имигранти, но може и ще продължи да призовава за такава.

В съобщението на Комисията е отбелязано, че за прилагането на общите правила в момента Съюзът все още разчита на междуправителствена система от партньорски проверки. Затова трябва да се засили общностния подход и преразглеждането на механизма за оценка на Шенген, което се прави в момента, трябва да бъде ръководено от Комисията.

И може би най-същественото изречение по отношение на Шенген: Необходим е и механизъм за реакция в случай, че „дадена държава-членка не изпълнява задълженията си за контрол на своята част от външната граница или, когато поради външни събития определен участък от външната граница е подложен на неочакван и силен натиск. Както и в случая с икономическото управление, засиленото управление на Шенген включва засилена отговорност на страните–членки да спазват задълженията си. И начини да им се търси сметка за това.

Според Комисията, решението „коя държава-членка по изключение да възстанови контрола по вътрешните граници и за какъв период от време” може да се вземе само на европейско равнище. Механизмът следва да се използва само в краен случай при наистина критични ситуации. Подобен общностен механизъм, според Комисията, „ще ограничи прибягването до едностранни инициативи на държавите-членки за временно възстановяване на контрола по вътрешните граници или нуждата от засилени полицейски проверки по вътрешните гранични райони”. А „координираната реакция от общностен тип от страна на Съюза несъмнено ще повиши доверието между държавите-членки.”

Именно доверието е големият проблем на Шенген в момента. На журналистически въпрос дали предложените инициативи няма да забавят присъединяването на България и Румъния към Шенген, еврокомисарят Сесилия Малмстрьом отговори: „България и Румъния отговарят на всички технически критерии за влизане в Шенген, но някои страни-членки не са съгласни, защото няма достатъчно доверие, че Шенген функционира - не само в тези страни, но и на други места.”

В контекста на стремежа на София и Букурещ да станат част от Шенген беше зададен и въпрос за най-новия доклад на Европол, публикуван на 4 май, според който нашият регион се превръща в основен входен пункт за трафик на наркотици, оръжия и хора. Еврокомисарят обаче отказа да коментира, защото все още не беше прочела документа.

Още в понеделник депутати от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент изразиха своята загриженост от опитите на някои страни-членки да предизвикат ограничения в свободното придвижване в Шенгенското пространство. Според тях управлението на Шенген страда от твърде силния междуправителствен подход и затова предложението на Комисията за въвеждане на общностен мефанизъм за временно налагане на гранични проверки е добро.

В коментар на съобщението на Комисията, лидерът на групата на АЛДЕ в Европейския парламент Ги Верхофстад коментира: „Отговорът на миграционните потоци не бива да бъде във връщането на граничния контрол или в промяна на Шенгенските правила.” Групата на Зелените в ЕП приветства инициативата на Комисията да се гарантира европейски подход по отношение на решенията за граничния контрол.

Предложените промени ще бъдат обсъдени от вътрешните министри на 27-те на 12 май и се очаква да бъдат одобрени на срещата на върха на ЕС през юни.