euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Екофин даде зелена светлина за европейския семестър

Аделина Марини, September 7, 2010

Министрите на финансите на Европейския съюз приеха промени в Пакта за стабилност и растеж, даващ възможност за прилагането на така наречения "европейски семестър". Семестърът е една от първите инициативи на работната група, оглавявана от президента на Европейския съвет Херман ван Ромпой. Ако бъде одобрен и от лидерите на съюза, семестърът ще влезе в сила през януари 2011 г.

Семестърът представлява наблюдение на икономическите и бюджетните политики на страните-членки, което ще се провежда на всеки шест месеца. През март, на базата на доклад на Комисията, Европейският съвет ще идентифицира основните предизвикателства и ще даде стратегически насоки по координацията на икономическите политики. Целта е да бъдат установявани несъответствия и дисбаланси. След като бъдат дадени насоките, страните-членки ще трябва през април да направят средносрочен преглед на бюджетните си стратегии, като същевременно начертаят националните си програми за реформи, най-вече в сферата на заетостта и социалното включване.

Всеки юни Съветът и Екофин ще представят препоръки за провежданите политики преди страните-членки да завършат бюджетите си за следващата година.

По-рано тази година, предложението за наблюдение на бюджетните политики предизвика острата реакция на държавите, които не нарушават Пакта за стабилност и растеж и имат строга финансова дисциплина. Идеята обаче възникна заради кризата в Гърция, предизвикана именно заради хлабава фискална политика.

България одобрява европейския семестър, тъй като той означава по-добра координация на икономическата политика на европейско ниво. Според Министерството на финансите обаче, той означава още и мащабна бюджетна реформа за България. Страната ни е представена на днешния съвет от новия заместник-министър на финансите Боряна Пенчева.

Още по темата очаквайте по-късно днес на euinside.