euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕК е готова да представи преговорна рамка за Македония

Аделина Марини, October 10, 2012

Европейската комисия предложи за четвърти път на Съвета да одобри започването на преговори за членство в ЕС с Македония като този път новото е, че Комисията е готова да сложи на масата подходяща преговорна рамка, която да вземе предвид нуждата от намиране на решение на спора с името между Македония и Гърция в най-ранния възможен етап от преговорите. Това съобщи еврокомисарят на разширяването Щефан Фюле по време на представянето на годишните доклади за напредъка на страните-кандидатки, потенциалните кандидатки и Хърватия, която ще стане официално 28-ата страна-членка на ЕС на 1 юли 2013 г., ако процесът на ратификация приключи дотогава. Г-н Фюле не съобщи повече подробности за преговорната рамка, но посочи, че решение на Европейския съвет за започване на преговори за членство ще създаде условията за намиране на решение на спора с името.

Започването на преговори ще запази също така темпото на реформите, ще намали риска от обръщане на процеса и ще подсили вътрешноетническите отношения. Това са изключително важни въпроси, които очевидно въведеният тази година диалог на високо равнище за членство не може да реши, ако липсва ясен хоризонт за начало на преговорите, блокирани от Гърция от 2005 г., когато бившата югорепублика получи статут на страна-кандидатка. Като цяло оценката за хода на преговорите в рамките на диалога е добра, като се отчита напредък по много от точките, поставени в дневния ред на инициативата. Един от положителните резултати е, че процесът на присъединяване вече е поставен в центъра на политическия дневен ред на управляващата коалиция в Скопие.

Македония изпитва същите проблеми, които всички страни в региона имат в сферата на популярните като глави 23 и 24 правосъдие и вътрешен ред. Там докладът отчита напредък, но има и доста критики. Така например се посочва, че са необходими усилия за гарантиране независимостта и безпристрастността на съдебната система на практика, което е важно уточнение, тъй като опитът с България и Румъния показва, че често се демонстрират реформи само на хартия. Усилия са необходими и за създаване на прозрачни и ясни основания за назначаване на съдии и прокурори на базата на заслуги. В този смисъл се препоръчва Академията на съдиите и прокурорите да бъде подкрепена допълнително във важната си роля да обучава професионално кадри за съдебната система.

По отношение на друга болна за региона тема, която според обновената стратегия за разширяването вече е в центъра на процеса - корупцията, организираната престъпност и изобщо върховенството на закона - в Македония е налице законодателната рамка за борба с корупцията, но са нужни усилия за прилагането на съществуващите закони. Все още няма резултати при преследването на корупцията на високо ниво. Напредък обаче се отчита при преследването на организираната престъпност като се цитира издаването на над 100 международни заповеди за арест и се изтъква доброто сътрудничество на страната с Интер- и Европол.

Бившата югославска република има сериозни проблеми с медиите, които са и една от основните точки в диалога на високо равнище с ЕК. В доклада си Комисията посочва, че кръглата маса с журналисти се е доказала като важен форум за посрещане на основните предизвикателства пред медиите. Правителството прие предложения за декриминализиране на клеветата чрез приемането на нов граждански закон за отговорностите при обида и клевета. Наказателният кодекс обаче трябва да бъде ревизиран, за да отрази тези промени. Все още има масови притеснения за липсата на плурализъм и автоцензура в медиите в Македония. Препоръчват се още усилия за справяне с други добре познати в България предизвикателства - прозрачността на правителствените реклами и трудовите права на журналистите.

Като цяло докладът отчита, че Македония поддържа конструктивна роля по отношение на двустранните си отношения със съседните страни или с други страни от процеса на разширяването, като основен акцент се поставя върху Гърция. Отскоро обаче и България все по-често надига глас с призиви Македония да разбере какво точно означават "добросъседски отношения" и в този смисъл правителството в София подготвя стратегия за отношенията със страните от Западните Балкани, включително и Македония, а евродепутати призовават за специално отношение към западната ни съседка, което се възприема като поредна спънка по пътя на страната към започването на преговори за членство.

Комисар Фюле беше недвусмислен като подчерта, че е от съществено значение страната да поддържа добросъседски отношения, но като че ли това винаги е в контекста на Гърция. Засега страната остава под наблюдение в рамките на специалния диалог, тъй като е малко вероятно Европейският съвет да одобри започването на преговори, не само заради ветото на Гърция, а и заради тежката програма, която европейските лидери имат в търсенето на изход от кризата в еврозоната.