euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Елжбета Биенковска: Успехът на Полша се дължи на много работа, не на PR

Ралица Ковачева, July 23, 2012

Срещнах г-жа Елжбиета Биенковска в София, където тя беше по покана на българския министър по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Като министър на регионалното развитие на Полша г-жа Биенковска ръководеше заседанията на Съвета на министрите, посветени на бъдещето на кохезионната политика в следващия европейски бюджет 2014-2020 по време на полското председателство на ЕС. Докато гледах тези заседания бях впечатлена от нейното силно лидерство и компетентност, съчетани с деликатно чувство за хумор. Личната ни среща потвърди моите впечатления.

euinside: Всички знаем за полското чудо в усвояването на средствата от ЕС. Можете ли да посочите трите основни причини за вашия успех?

Елжбиета Биенковска: Не искам да го наричам чудо, макар че трябва да призная, че преди присъединяването ни бяхме доста изплашени как ще успеем да използваме тези реални пари, както аз наричам структурните фондове, които бяха разглеждани от Полша, а и от други страни, като много трудни пари. Но мисля, че първото нещо е, че ние наистина използвахме по един добър начин опита, който натрупахме през годините с предприсъединителните фондове и използвахме този опит да не губим хората. Опитахме се да изградим система през годините, доколкото става дума за заплащането, за да не губим хората, работещи в системата. Например аз и колегите ми, които са тук с мен, се занимаваме с това от много години - аз започнах през 1994, като станах министър преди пет години. Така че първо са хората - да не ги губим, защото наистина този вид административен капацитет е, мисля, от решаващо значение.

Второто нещо е да се изгради добра структура от институции, контролирана от нас и от Европейската комисия. Третото нещо е, че се опитахме да изградим системата на публичните финанси, така че да имаме много пари, за да финансираме авансово европейските средства. Разбира се Комисията дава някакви пари в аванс, но като цяло трябва да плащаме собствени пари за проекта и после да си получим средствата обратно от Брюксел. Общият размер на инвестициите в Полша е 115 милиарда евро за периода 2007-2013, като 68 милиарда евро идват от ЕС, а останалите са от полска страна. Така че се опитахме да изградим система на публичните финанси, която да ни позволи да имаме пари в собствения си джоб.

Също така се опитахме - разбира се това не е много лесно и мисля, че не е на 100% успешно, но през първите няколко години ние наистина обсъждахме с много бенефициенти как да направим тези пари по-прости, ако е възможно разбира се. Така че обсъждахме най-вече с малките и средни предприятия (МСП) и неправителствените организации, защото местните власти могат да правят всичко, тъй като са администрация. Но за МСП, за компаниите, понякога имаше проблеми. Така че се опитхаме да опростим системата първо и второ изградихме система за авансови плащания за компаниите. В предишния период имахме система на предварително финансиране само за публичните власти, но не и за компаниите. Изградихме система за авансови плащания за тях, защото започнахме този период през 2009-а почти, защото, както винаги, имаше късен старт със структурните фондове, а това беше времето на кризата. Затова искахме да дадем тези пари на пазара, за да започнат да работят възможно най-бързо.

euinside: Можете ли да посочите някакви цифри за размера на европейските средства, усвоени от малките и средни предприятия?

Елжбиета Биенковска: Имаме една програма, която е изцяло посветена на МСП. Тя е на стойност около 10 милиарда евро. Но допълнително в регионалните програми, защото ние в Полша имаме регионални програми, които се управляват и които са собственост на регионите, още 2-3 милиарда евро допълнително, така че около 12-13 милиарда евро от тези общо 68 милиарда са посветени на компаниите.

euinside: Може ли да се каже, че това е помогнало на МСП да оцелеят по време на кризата?

Елжбиета Биенковска: Да. Но ние в Полша имахме късмета, че нашите компании не бяха слаби, не бяха в толкова лошо положение, лоша среда, така че те наистина можеха да вземат тези пари, имаха пари за съфинансиране. Но европейските средства бяха от решаващо значение за тях в най-лошите години - 2008-а и 2009-а - тези пари наистина помогнаха да се захрани пазара.

euinside: Как улеснихте достъпа на МСП до тези средства?

Елжбиета Биенковска: Първото нещо бяха авансовите плащания, защото това беше най-важното за тях. След това се опитахме направим формулярите, всичко, което трябва да попълват, по-просто - само пет въпроса за формалното одобрение, първата линия на одобрение беше много проста. После се опитахме да направим системата колкото се може по-бърза. Тя не е толкова бърза, колкото някой би могъл да си представи, но от друга страна аз винаги казвам, че това са много трудни пари. Това са публични средства на европейските данъкоплатци, на полските и на българските данъкоплатци, които се дават като цяло, на 95% като грантове. Така че трябва да се проверява по време на реализацията на проекта и след това как са използвани. Напълно нолмално. Вие знаете, че когато отидете в банка да искате заем, проверяват Вас и семейството Ви, защото искат да са сигурни, че ще можете да върнете парите. Ние не искаме да върнете парите, ние просто ви ги даваме, така че трябва да сме сигурни, че са използвани както трябва. Това е! Това никога няма да са лесни пари. Някои казват 'направете го по-лесно, по-лесно, по-лесно'. Това е глупаво. Системата може да е по-проста, парите могат да са по-бързи, но никога няма да е лесно в смисъл 'един много прост формуляр и дайте един милион евро'!

euinside:Знам, че децентрализацията е била важен фактор за успеха. Бихте ли казали нещо повече за децентрализацията, за регионалните програми?

Елжбиета Биенковска: Ние в Полша имахме традиционни региони. Направихме огромна административна реформа през 1998 г. и създадохме 16 самоуправляващи се региона с регионални парламенти. Може да ги сравните с германските провинции, макар че не са толкова независими, защото ние не сме федерална държава. Дадохме на тези региони правото да управляват регионални програми. Ние като министерство сме отговорни за координацията, в самия край на процеса ние сме отговорни пред Комисията за всички пари. Но част от тези пари се дава на регионите за тяхно управление. Имаме много прецизна разделителна линия между т.нар. национални програми, управлявани от моето министерство и регионалните програми. Те имат по-малки проекти, но например нашите региони управляват свои собствени пътища, имаме регионални пътища, така че този тип проекти са в регионалните програми. Но също така трябва да се каже, че нашите региони, както и общините имат много собствени средства, те събират част от данъците, така че имат свои собствени пари за съфинансиране, които не са от държавния бюджет. Така че това наистина е важен фактор за успех, защото аз дълбоко вярвам, че в страна с мащабите на Полша, но също и в други страни, ако нямаш този междинен бюджет, който те свързва със земята, с общините, е наистина трудно да ръководиш всичко.

euinside: Имат ли правото да инициират собствени проекти или трябва да искат вие да им разрешите или да координирате?

Елжбиета Биенковска: Не, не! Те не питат за нищо. В самото начало не бяха свикнали с това положение, тъй като в предишния период 2004-2006 имахме една регионална програма за всички полски региони, наречена интегрирана регионална програма и те трябваше да питат за разрешение. Те избираха проектите, но ние трябваше да ги одобрим. Така че в самото начало през 2007 г. те ни питаха за всичко. А ние просто им давахме писма, в които казвахме 'Скъпи Маршали*, вие сте управляващи органи на програмите. Това означава, че вие взимате решенията. Ако се справите добре - OK, ако не - това също е ваша грешка, не наша. Благодарим!' Но това беше наистина болезнен и дълъг процес - да ги накараме да вярват, че това е тяхна собствена програма.

euinside: Имате ли наблюдения кои са основните проблеми на България по отношение усвояването на средствата от ЕС?

Елжбиета Биенковска: Аз съм последният човек, който ще започне да посочва къде са проблемите, защото всяка страна е специфична и трябва да кажа, а вероятно това се вижда и в България, че България постигна голям напредък от миналата година насам. Ще ви кажа две неща за това как се случват нещата в Полша. Първото е много голямата степен на независимост на местните власти, което е фактор за успеха, както и вие казахте. А второто нещо е тази много специфична система на изпълнение, при която едно министерство - министерството на регионалното развитие - е отговорно за всички програми. Има различни програми - екологични, транспортни, научни и т.н. и различни силни министри и силни министерства. Но когато се взима решение за проекти с европейски средства, моят глас е по-силен от този на секторния министър и трябва да кажа, че това в Полша работи. Решихме, че и в бъдещия бюджет 2014-2020 ситуацията ще остане същата. Едно министерство - на регионалното развитие - ще бъде отговорно за управлението на програмата. В предишния период имахме различна ситуация, при която секторните министерства бяха отговорни за програмата и това не работеше толкова добре, колкото сега.

euinside: В България ние нямаме тази местна автономия и право на инициатива …

Елжбиета Биенковска: Не, ситуцията в България е различна. В България имате управляващи органи в различни министерства, министър Дончев ги координира, но неговото министерство не е управляващ орган според европейската номенклатура.

euinside: Какво обсъждахте с министър Дончев, той какво Ви попита?

Елжбиета Биенковска: Вие в България сте на етапа, същото беше и с Полша, когато теоретично знаехме всичко. И в настоящия период България няма нужда да задава въпроси. Те знаят как става, просто трябва да го сложат в рамката на вашите собствени обстоятелства. Но това, което най-вече обсъждахме, което е очевидно за настоящия момент, е бъдещето. Как ще изглежда бъдещият бюджет, къде можем да се подкрепим един друг. Имах и среща със заместник-министъра на външните работи [Иван Найденов], който преди това беше посланик в Полша и когото познавам доста добре. Той каза нещо много мъдро, че ние трябва да се подкрепяме взаимно особено по време на преговорите за Многогодишната финансова рамка (МФР), за парите, защото, каза той, по-късно всеки ще има различен интерес и тогава просто трябва да действаме, разбира се, търсейки подкрепа в цяла Европа. Но първото и най-важно нещо е да имаме колкото се може по-силна група страни, които подкрепят идеята за силна кохезионна политика. Това е нашата задача в момента.

euinside: Полша има много силна и ясна позиция по следващата МФР, как оценявате преговорите до момента?

Елжбиета Биенковска: Много е странно, защото имаме две неща - първото нещо, първата страна на нещата, са парите; втората страна са регламентите. С регламентите напредваме стъпка по стъпка напред. Но това не са парите, това е съдържанието на парите, как ще изглежда политиката. Но що се отнася до парите, е странно, както казах. Защото ние вървим от една европейска криза към друга. Атмосферата, ситуацията в Европа и някои южни европейски страни наистина много влияе върху атмосферата на преговорите. Когато атмосферата е добра, когато всички са оптимистично настроени, както след последния Европейски съвет, когато имаше решение за Испания и всички бяха доста оптимистични, тогава имаше няколко думи в заключенията, че кохезионната политика е инструмент за развитие за в бъдеще ...

euinside: ... част от Пакта за растеж.

Елжбиета Биенковска: Да. Но какво ще стане, ако през септември атмосферата не е толкова оптимистична? Наистина е странно, но е естествено, аз наистина мога да разбера, че еврозоната мисли най-вече как да остане цяла. Второто нещо е, че всеки мисли как ЕС да остане цял и после как да изградим бюджета. А ние имаме нужда от бюджета до края на годината, защото иначе няма да можем да го започнем от 2014-а. И мисля, че е възможно да имаме бюджет до края на годината.

euinside: Имате ли вече анализ на отражението на Евро 2012 върху полската икономика - колко пари инвестирахте и какви са очакваните ползи?

Елжбиета Биенковска: Цялата инвестиция е около 20 милиарда евро. Но ние не строихме само за Евро 2012, ние строим за страната. Имаше инвестиции, необходими за държавата, разбира се те бяха направени по-бързо заради Евро 2012, но щяхме да ги построим така или иначе - имам предвид магистралите, летищата и т.н. Но основната добавена стойност е, че заради перфектната организация хората ще се връщат в Полша. Разбира се имаме пет огромни стадиона, които ще бъде доста трудно да поддържаме и да пълним.

euinside: Те са впечатляващи.

Елжбиета Биенковска: Да, така е, но няма да намерим достатъчно Мадони, за да ги напълним.

euinside: Аз съм наистина впечатлена от полските инициативи и амбицията да се чува гласа на Полша в Европа. Как успявате да направите своя глас толкова силен?

Елжбиета Биенковска: Аз съм министър за втори мандат и трябва да кажа, че това се случи заради работата ни, заради това, което правим в самата Полша. Среща след среща от 2007-а насам наблюдавам отношението към мен, което се променя стъпка по стъпка. И това е само заради резултатите, които имаме - че бяхме единствената страна, която не пострада от рецесия през тези години, нито една година; че използваме парите от ЕС, които са трудни пари, по един много правилен начин и сме хвалени за това в Европа. Тези неща, заедно с някои дейности на нашия премиер и нашето външно министерство ни направиха доста видими на тази сцена. Освен това, ние сме доста голяма страна в Европа. Но стояхме встрани, защото знаете - нова страна-членка, бивша комунистическа страна ... В Германия полската икономика беше обект на шеги, но в последните години имаше поредица от хвалебствени статии за полската икономика. Така че това е наистина резултат, който сме постигнали за 20 години работа, нищо друго. Не PR, само работа.

euinside: Благодаря Ви!

*Управителите на регионите в Полша