euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Шенген, ама друг път

Ралица Ковачева, October 13, 2011

Европейският парламент отново потвърди подкрепата си за шенгенското членство на България и Румъния. Депутатите гласуваха резолюция, в която заявяват, че България и Румъния са "изпълнили всички критерии" за присъединяване и на двете страни не може да бъдат налагани допълнителни критерии. Както знаете, на заседанието на съвета на вътрешните министри на 22 септември Холандия и Финландия блокираха решението за присъединяване на България и Румъния заради проблемите с организираната престъпност и корупцията. Евродепутатите призоваха държавите от ЕС да спазват ангажиментите си и "да не дават превес на националния популизъм" и призоваха Европейския съвет на 23 Октомври 2011 г. „да вземе необходимите мерки, за да даде право на двете страни да се присъединят”.

Интересен детайл е, че депутатите са отхвърлили предложение за изменение на резолюцията, изискващо от Комисията да засили критериите за Шенген, като включи в него допълнителни критерии за организираната престъпност и корупцията. В изявление на евродепутата от групата на либералите Sarah Ludford (Великобритания) също се казва, че „оценката за влизане в Шенген трябва да се разшири като се включат въпроси като борбата с корупцията и организираната престъпност”, но тези критерии трябва да се разширят към страните, които вече са членове на Шенген, които също както и новите членове да бъдат надлежно оценявани и, ако се налага -санкционирани.

На този етап, обаче, предложените промени в Шенгенското законодателство не предвиждат включването на тези критерии. Въпреки това е малко вероятно Европейският съвет да вземе положително решение за приемането на България и Румъния. Първо, защото европейските лидери в момента имат много по-належащи проблеми за решаване, свързани с дълговата криза. Както знаете, съветът беше отложен със седмица и съкратен в рамките на един ден, при това комбиниран със среща на еврозоната. На фона на рекапитализацията на банките и Гърция мисля, че България и Румъния може да получат най-много едно изречение в заключенията в израз на добра воля и политическа подкрепа.

Втората причина е, че Холандия и Финландия вече обявиха, че евентуално ще преосмислят решението си на базата на нова информация - поредният доклад на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка. Такъв се очаква да има през февруари 2012-а година. А дотогава, всяка промяна в позициите на двете страни би означавала политически компромис, неприемлив както за гражданите на тези страни, така и за българските и румънските граждани - нима искаме да влезем в Шенген „по милост”, а не по заслуги? Нима искаме да бъдем приети в Шенген, както в ЕС преди 5 години - защото е по-добре да сме зле вътре, отколкото зле отвън?

В очакване на изборите, за управляващите естествено е жизнено важно да се нагнетява очакването за магически решения от Европейския съвет. Който, случайно, е именно на 23 октомври, когато в България се провеждат президентски и местни избори. В този контекст е разбираема българската позиция, изразена от Министерството на въшните работи, че "очакваме Европейският съвет на заседанието си по-късно този месец да вземе решение за приемане на двете страни в Шенгенското пространство без по-нататъшно забавяне, на основата на достиженията на правото и процедурите от Шенген".

Но известно основание за тревога буди призива в светлината на решението на Европейския парламент "всички държави от ЕС да осмислят своите позиции". Не да ги преосмислят, а да ги осмислят. А дали ако приемем, че досега позициите не са били осмислени и вземат, че се осмислят, резултатът би бил именно очакваният от властите в София?

Като български и европейски гражданин държа на правото си да пътувам свободно в Шенгенското пространство и, за разлика от много българи, не смятам, че въпросът е маловажен и незначителен. Но също така държа това право да бъде заслужено, а не спазарено.

Шенген
Румяна Бъчварова, Петре Тоба | © Council of the EUРумяна Бъчварова, Петре Тоба | © Council of the EU
Шенген се затваря
Меглена Кунева | © Council of the EUМеглена Кунева | © Council of the EU
Рицарят на печалния Шенген