euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Холандия: Не искаме да решим сега и да съжаляваме после

Ралица Ковачева, Аделина Марини, September 24, 2011

На Съвета на Eвропейския съюз по правосъдие и вътрешни работи на 22 септември две държави, Финландия и Холандия се обявиха против приемането на България и Румъния в Шенген. euinside ви дава възможност да се запознаете с аргументите на двете страни. Холандският министър на имиграцията и убежището Херд Леерс отхвърли обвиненията, че позицията на Холандия се дължи на Партията на свободата на Хеерт Вилдерс, по-малкият коалиционен партньор в правителството. „Да се използва този аргумент [за Партията на свободата] е прекалено лесно, прекалено опростено. Съдържанието - бъдете честни и покажете как ще оправите слабостите, които съществуват в момента.” Вижте още от аргументите му:

Холандският министър на имиграцията и убежището Херд Леерс:

Позицията на моето правителство винаги е била ясна и аз подчертах нашата позиция отново. Без пълно доверие, че всички законови реформи в съдебната система са ефективни и необратими, това е, което отново изтъкнах, ние не можем да подкрепим приемането на Румъния и България. Така че, това беше заключението тази сутрин [22 септември]. Също така, ние признаваме продължаващите усилия на румънското и българското правителство, [но] смятам, че ние трябва да сме честни за резултатите. А в този момент тези резултати не са достатъчни. Има сериозни слабости. И тези слабости първо трябва да бъдат поправени. Така че, заключихме, че не можем да се съгласим с присъединяването в този момент. В момента няма доверие и надеждност, че шенгенската система е в ред. Затова искаме да предотвратим, нека го кажа като девиз - искаме да предотвратим ситуация, в която решаваме сега и съжаляваме после.

Разбирате, че да кажем "да" в този момент може да се окаже вредно за доверието на европейските граждани и европейските институции. В този момент вече има една европейска криза. Доверието на много хора в ЕС, в институциите липсва. Така че, има само един отговор, че ние трябва да работим по съдържанието. Трябва да гарантираме, че съдържанието ще бъде 100% наред. А нашето заключение е, че това не е така по отношение на върховенството на закона в България и Румъния. Затова решихме да кажем "не" на приемането на двете страни в този момент.

Както знаете, има доклад по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия и в този доклад се виждат някои слабости. Ето например някои от тях: голям брой оправдателни присъди по дела за корупция срещу високопоставени официални лица. Измамите и организираната престъпност показват сериозни недостатъци в съдебната практика в България. Това е една от тях. Що се отнася до Румъния, въпреки напредъка, последователността остава проблем. Все още е необходим напредък в борбата с корупцията. [...]

В този смисъл, в момента липсва доверие, затова не смятаме, че шенгенското законодателство може да бъде приложено както трябва. Въпросът е кога това ще стане. А отговорът, следователно, трябва да бъде даден от самите България и Румъния, не от нас, като ни покажат, че в следващия доклад ще има напредък, че сегашните слабостите ще бъдат преодолени. През февруари ще има междинен доклад и за мен това е добър момент и добър повод [да обсъдим] каква може да е следващата стъпка.

Не знам какво ще стане на срещата на върха през октомври, но както вече казах за нас съдържанието е водещо и, ако няма ново съдържание и нова информация за напредък по съдържанието е безсмислено да го обсъждаме отново. Така че, първо искаме да видим резултати в едно по-добро изпълнение и следващият мониторингов доклад ще ни покаже.

Нека ви дам един пример. Ако имате врата […] с най-добрите ключалки в света, можете да кажете, че тя е технически сигурна. Така че никой не може да влезе. Но ако някой стои пред вратата и я отваря за когото му харесва, тогава това тя не е сигурна. Така че, имаме нужда не само от техническо одобрение на България и Румъния, но и от върховенство на закона, което стои в основата. А това значи борбата с корупцията, борбата с организираната престъпност, възстановяването на липсата на съдебна система - тези неща са важни. Проблемът е, [че ако] граничният контрол е пропусклив, тогава е по-голям шансът престъпниците да се възползват от ситуацията за трафик на млади жени, на оръжия, на наркотици. Това е ситуацията и аз съм загрижен за това. В момента ние сме също така граждани в Европа. От една страна живеем тук с надеждата за добър живот и че имаме работа и доходи, но от друга страна имаме нужда от безопасност и сигурност и тези елементи вървят заедно. Това е липсата на доверие в Европа - хората са изплашени. В този момент ние искаме от хората да проявяват един към друг солидарност, финансова солидарност и в същото време виждаме, че има недостиг на средства.

Всички страни казаха, че към момента не са за пълно присъединяване. Много страни имат сериозни съмнения - като Финландия, Германия, Франция и те предложиха алтернатива, но ние не се съгласихме с тази алтернатива. Защото, ако кажете частично приемане не можете да се върнете назад, ако има недостатъци.

Аз съм отворен за приемането на България и Румъния в Шенген. Случаят не е, че аз не искам те да се присъединят към нас. Мисля, че е важно да се присъединят колкото се може по-скоро, но само когато съдържанието е наред. Само когато можем да имаме пълно доверие във върховенството на закона. Хората трябва да видят, че спазваме стандартите. Това не е лично.

Както ви казах, не става въпрос за техническите критерии, а за повече. Трябва да се разчита на върховенството на закона. Бъдете честни, когато двете страни се присъединиха към ЕС, сега всички ние си казваме един на друг, че е било прекалено рано и затова беше създаден инструментът "Механизъм за сътрудничество и проверка" и този инструмент трябва да стимулира двете страни да приведат в ред, във форма, своето върховенство на закона и съдебните си системи. А сега говорим за присъединяване към Шенген и мисля, че между двете трябва да има съответствие.

Бележка от редакцията: Тези думи на Херт Леерс са взети от пресконференцията, която той даде след заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 22 септември в Брюксел в националната зала за брифинги на Холандия. Повечето от нещата, които той каза са в отговор на въпроси на български и румънски журналисти. За да гледате тези отговори, трябва да превъртите до момента, когато той започва да говори на английски език.

Шенген
Румяна Бъчварова, Петре Тоба | © Council of the EUРумяна Бъчварова, Петре Тоба | © Council of the EU
Шенген се затваря
Меглена Кунева | © Council of the EUМеглена Кунева | © Council of the EU
Рицарят на печалния Шенген