euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Гледай Шенген, сещай се за механизма*

Ралица Ковачева, Владимир Шопов, March 12, 2012

На последното си заседание (8 март 2012) министрите на вътрешните работи от ЕС обсъдиха насоките за засилване на политическото управление на шенгенското пространство. През септември 2011 г. Европейската комисия представи съобщение по въпроса, в което се ангажира да проверява спазването на шенгенското законодателство във всяка страна-членка. Комисията ще подготвя доклади, в които ще посочва слабостите и ще препоръчва коригиращи действия в конкретни срокове. В допълнение, ЕК ще докладва на Европейския парламент и на Съвета за функционирането на шенгенското сътрудничество поне веднъж годишно. Първият подобен доклад трябва да бъде готов през май 2012 г. На заседанието си министрите са обсъдили подробно какво точно трябва да съдържат докладите на ЕК. „Докладите трябва да бъдат кратки, стегнати и да предоставят преглед на основните тенденции и последните развития по отношение на шенгенското сътрудничество, включително анализ на причините”. Специално внимание трябва да се обърне на прилагането на шенгенското законодателство, на мерките за засилване на защитата на външните граници и борбата с нелегалната имиграция, както и на шенгенското сътрудничество в борбата със сериозната и организираната престъпност.

Как да тълкуваме промените в шенгенските правила от гледна точка на опитите на БългарияРумъния) да се присъедини към Шенген и още повече -връзката между шенгенското членство и Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), в рамките на който ЕК оценява напредъка на България в реформите в съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност? Както знаете, тази година ЕК се очаква да представи доклад, обобщаващ петте години от влизането в сила на Механизма и визията си за неговото бъдеще. Възможно ли е механизмът, който се прилага само спрямо България и Румъния да бъде заменен от новите правила за управление на Шенген, като по този начин подобна система на оценка и контрол бъде въведена за всички страни в Шенген - коментар на политолога Владимир Шопов, директор на Европейския институт за стратегии и политики ESPI специално за euinside:

От последните решения за Шенген е видно, че България върви по график. Разбира се, не по своя, а по този на Европейския съюз. Холандия просто играе необходимата роля. Тази прогноза продължава да е валидна и след последните решения на Съвета (виж по-горе).

Членството ни е функция на институционалната готовност на ЕС да наблюдава, оценява и контролира различните аспекти на Шенгенската система и особено по отношение на държавите с външни граници. Европейската комисия ще има все повече и по-широки права да оценява и предписва мерки по отношение на различните аспекти на Шенген. Отделно от това, подобна дейност вършат работните групи на Съвета и на общностни институции като Frontex. Имаме процес на нарастване под формата на мрежа на контролиращи и предписващи институции. Той върви напред, съответно се приближава членството на България и Румъния.

Тази мрежа е едно от възможните продължения на механизма за контрол спрямо държави като България. Друго продължение е създаването на процедури и механизми за оценка на корупцията и съдебните системи, какъвто процес вече тече в рамките на съюза. Шенген е всъщност част от този по-широк процес на управленски иновации в областта на вътрешните работи и правосъдието, които, нека да припомним, в огромната си част станаха общностни след Лисабонския договор. Приложението на тези, на теория „по-меки” процедури, спрямо слаби страни-членки като България може да бъде по-остро и да функционира като заместител на сегашния механизъм.

Така че, гледай Шенген, но се сещай за механизма. И когато заместващата институционална инфраструктура бъде готова, ще бъде обявен тържествено краят на механизма.

*Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП), наложен на България и Румъния след присъединяването им към ЕС, за да се проверява и оценява напредъкът им в областта на реформите в системата на правосъдието и вътрешните работи.

Подчертаното е от euinside.