euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Кой ще спечели в Торонто?

Аделина Марини, June 26, 2010

Възстановяване на икономиката и на баланса на публичните финанси; реформа на глобалната финансова система; подсилване на международните финансови институции; изграждане на бъдещето чрез либерализация на търговията и инвестициите. Това са приоритетите на започващата днес в Торонто среща на върха на Групата на 20-те най-развити икономики в света (Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексико, Южна Корея, Русия, Саудитска Арабия, Южна Африка, Турция, Великобритания, САЩ и Европейския съюз).

По първия приоритет основният проблем, който 20-те трябва да решат е как да се намери точният баланс между консолидацията на публичните финанси и запазването на възможностите за икономически растеж. По този въпрос повечето икономисти са на мнение, че всякакви мерки за намаляване на държавните разходи ще спънат икономическия растеж. Най-големи критики в този смисъл напоследък отнася Германия, която обяви амбициозен план за съкращения на разходите на стойност близо 80 млрд. евро и то при положение, че бюджетният дефицит на страната не превишава с много ограничението от 3%, предвидено в Пакта за стабилност и растеж на ЕС.

От друга страна обаче, политиците са наясно, че избягването на огромна безработица, крах на икономиката и дефлация с помощта на наливането на държавни пари в икономиката, доведе до сегашната бюджетна криза за много държави по света. Именно затова, ще бъде трудно да се намери онзи баланс, който да помогне на иначе разнородните страни-членки на Г20 хем да върнат икономиките си към стабилен растеж, хем да овладеят огромните им харчове.

Вторият проблем е с финансовата регулация. И това е проблем, тъй като няма съгласие сред Групата как точно да се осъществи тази регулация на глобално ниво, без това да попречи на икономическия растеж и националните интереси. В Европейския съюз вече беше достигнато съгласие за облагане на банките с данък, а също и на банковите транзакции (тема, обсъждана още миналата година в Питсбърг от Г20, но без успех). За да има смисъл от налагането на подобни мерки обаче, е необходимо всички страни да приложат подобни мерки, тъй като глобализацията е причина много банки да работят транснационално.

Междувременно, след 20-часов маратон в петък беше постигнато споразумение между Камарата на представителите и Сената на американския Конгрес по общ проект за реформа на финансовата система на САЩ. Постигането на споразумение е голям успех именно защото се осъществи в навечерието на срещата на Г20 в Канада. Основен момент в новата регулация е ограничаване на способността на банките, чиито депозити са федерално застраховани, да търгуват за собствена печалба.

В постигнатия компромис се посочва, че от банките ще се изисква вече да отделят сделките си в най-рисковите категории деривати, включително и търговията с дълг (CDS - credit default swaps), базирани на ипотечни заеми. Основна цел на американската финансова реформа е да не се налага втори път банковата система да бъде спасявана с публични пари, част от което е и реформата на банките, за да се избегне така наречения феномен "твърде голяма, за да фалира".

Като част от усилията за гарантиране на възстановяването на глобалната икономика ще бъде и постигането на съгласие за избягване на протекционистични мерки. Световната икономика е вече твърде интегрирана и взаимосвързана, движена от търговията и инвестициите. Това обаче има няколко аспекта, един от които вероятно ще заеме централно място на срещата в Торонто - спорът между САЩ и Китай за стойността на китайския юан (ренминби). Държавите с либерални икономики смятат, че поддържането на изкуствена стабилност на национална валута изкривява икономическата логика и предизвиква щети за останалите.

Китай от своя страна обаче все още отказва да се възприеме като една от най-развитите държави (предпочита развиваща се) и затова твърди, че има нужда от стабилността на валутата си, за да стимулира икономическия си растеж.

С други думи, очертава се интересна среща на върха, за резултатите от която ще научим повече в неделя. Срещата в Торонто на 20-те се предшества от конференция на Г8 в друг канадски град - Мускока.