euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Натискът върху финансовия сектор се засилва

Ралица Ковачева, June 23, 2010

Великобритания обяви въвеждането на нова банкова такса от следващата година. Мярката е включена в проектобюджета за 2011, представен в понеделник от финансовия министър Джордж Осбърн.

Таксата ще се определя въз основа на пасивите (краткотрайни и дълготрайни) на банките. Ще бъдат облагани само институциите, чиито пасиви са със стойност от 20 милиарда паунда и повече. Размерът на таксата ще бъде 0.07% от общите пасиви, но за първата (2011) година е предвидена по-ниска ставка от 0.04%. Очаква се таксата да генерира около 2 милиарда паунда годишно.

Целта на мярката е да насърчи банките да се ориентират към по-малко рисково финансиране, аргументира се британското финансово министерство. То уточнява, че целта на провежданите регулаторни реформи е да се гарантира, че никоя компания не е „прекалено голяма, за да фалира” и че всички подлежат на фалит. В този смисъл, налаганата такса не бива да се възприема като застраховка срещу фалит или като фонд за бъдещи фалити.

Решението на Лондон беше подкрепено от Франция и Германия. В съвместно изявление трите страни предлагат банките да бъдат обложени с такса, основана на балансите им и съобразена с националните специфики. В декларацията се казва, че Франция ще обяви подробности за въвежданата банкова такса заедно с проектобюджета за следващата година. Германия вече обяви, че работи по проектозакона за банковите такси, който ще е готов през лятото. "Специфичният вид на всяка такса може да е различен, отразявайки различните вътрешни обстоятелства и данъчни системи, но нивото на облагане трябва да държи сметка за нуждата от равнопоставеност", се казва в декларацията.

Тя идва само броени дни след решението на Европейския съвет за въвеждане на стабилизационна банкова такса в рамките на предложението на Европейската комисия за създаването на мрежа от национални банкови фондове. В предложението на комисията, обаче, не се конкретизира на каква база ще бъде наложена таксата. В същото време, Европарламентът и лично председателят на ЕК се обявиха за въвеждане и на такса върху финансовите транзакции. Съветът не взе подобно решение, но ЕС ще предложи да бъде проучена подобна възможност на предстоящата среща на Г20 в Канада.

Силен натиск за по-строга регулация върху финансовия сектор идва от Европейския парламент. Вчера (22 юни) икономическата комисия прие две отделни резолюции - за регулиране на заплатите във финансовия сектор и за управлението на трансграничните банкови кризи. И двете призовават комисията да направи законодателни предложения отвъд сегашния модел на препоръки и хлабава координация.

По отношение на заплащането във финансовия сектор, евродепутатите искат заплатите на директорите на всички публични компании задължително да се обявяват, както и да се наложи лимит на бонусите. Също така, Комисията да изработи строги принципи за определяне на политиката на заплащането и компаниите, които не ги спазват, да бъдат длъжни да дават обяснения за причините. Според евродепутатите е необходимо акционерите да имат по-строг контрол върху заплатите на директорите в публичните компании.

По отношение на кризисния мениджмънт, евродепутатите предлагат изработването на европейски режим за разделяне и несъстоятелност. Целта е европейските надзорни органи (бъдещият Европейски банков орган, ЕБО) да имат права да ликвидират или да разпродават частнично затруднени банки. От Комисията се очаква да изработи „Риск-табло”, което, на базата на набор от индикатори, да оценява нивото на риска на банките и да дава ранно предупреждение за възможна нестабилност.

Всяка банка да бъде задължена да има свой ликвидационен план, с подробно описани стъпки, които ще бъдат предприети в случай на затруднения. За разлика от предложението на Комисията за „хармонизирана мрежа от национални банкови фондове”, евродепутатите предлагат Европейски фонд за финансовата стабилност, който заедно с ЕБО да носи отговорност в случаите на затруднени трансгранични системни банки (банки, представляващи системен риск).

Тази разлика е съществена, предвид въпроса как ще се събират банковите такси - на национално или на европейско ниво. Европейската комисия вече предупреди, че е важно условие предлаганите от нея национални фондове да са независими от правителствата, за да не бъдат те изкушени да използват средствата за други цели. Комисията обаче, се застрахова, че ще предложи отделен регламент за трансграничните банкови кризи. Тепърва ще се види как той ще кореспондира с препоръките на евродепутатите. И дали ще се осъществи амбицията на Брюксел регулацията в тази област да бъде завършена до края на следващата година.