euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европейският парламент одобри паневропейския финансов надзор

Ралица Ковачева, September 22, 2010

Европейският парламент одобри новата структура на европейския финансов надзор. Новите надзорни органи станаха факт след като европейските институции най-после постигнаха компромис по спорните въпроси, които дълго бавеха приемането на законодателния пакет.

Постигнахме много за рекордно кратко време и изпълнихме обещанието на ЕС, че новата регулаторна рамка за финансовия сектор ще бъде готова до 1 януари 2011. Това е амбициозно законодателство в защита на финансовия интерес на гражданите и е голяма стъпка към европейската икономическа интеграция”, коментира депутатът от ЕНП и вицепредседател на икономическата комисия в ЕП Хосе Мануел Гарсия-Маргало.

Новата надзорна структура включва два мега органа: Европейският борд за системен риск (ЕБСР) и Европейските надзорни органи (ЕНО). Бордът ще изпълнява надзорни функции на макро ниво като разработи общ набор от индикатори за оценка на риска на специфични презгранични финансови институции и на базата на анализ ще отправя ранни предупреждения и препоръки. По настояване на Европейския парламент, през първите 5 години президентът на Европейската централна банка ще председателства и ЕБСР с аргумента, че така на поста ще се придаде независимост и морален авторитет, както и ясна идентификация на отговорността му пред гражданите.

Големите противоречия между Парламента и страните членки бяха по повод Европейските надзорни органи: Европейският банков орган, Европейският орган за пазарите и ценните книжа и Европейският орган за застраховането и задължителното пенсионно осигуряване. ЕП настояваше те да имат приоритет над националните, с което Съветът не беше съгласен.

В крайна сметка, европейските надзорните органи ще имат право да се налагат над националните си партньори в три случая: когато са нарушени законите на ЕС; когато има спор между националните надзорници (в този случай ЕНО ще имат право да налагат законово обвързано посредничество и да налагат решения на засегнатите институции, когато компромис не бъде постигнат), както и да се намесват като посредници по своя собствена преценка, а не само когато някоя държава-членка поиска това в кризисна ситуация.

Това е една от точките, по която Съветът се наложи над Парламента - само националните правителства да имат право да обявят криза. Парламентът, обаче, извоюва правото на ЕНО да разследват определени финансови институции, продукти или финансова дейност като например „токсични” продукти или голите къси продажби. Надзорът има право временно да ги забрани и да поиска от Комисията да предложи законодателство за постоянна забрана.

Лидерът на либералите в ЕП Ги Верховстад коментира, че е доволен, задето дългата битка е свършила с щастлив край: „Когато страните-членки унищожиха предложението на Комисията, възстановявайки първенството на националните власти, АЛДЕ създаде коалиция в ЕП, за да промени това решение на Съвета. Причината за нашата битка беше ясна: националните органи не можеха и все още не могат да дадат отговор на икономическата и финансова криза, както истинския паневропейски финансов надзор”.

Тепърва обаче предстои приетата законодателна рамка да се прецизира и да стане по-конкретна. Евродепутатът от Зелените Свен Гиголд коментира:

За съжаление, изглежда че парламентът ще трябва да продължи своята битка, за да гарантира, че новите органи ще могат да осъществяват съдържателен надзор. Това означава да се гарантира, че новите органи имат достатъчно персонал и директни надзорни права над пазарната инфраструктура (като централните контрагенти и депозитарите). Зелените вече работят с останалите основни политически групи в тази посока”.

По-рано Гиголд вече изрази съжалението си, че Съветът е настоял на всяка цена страните-членки да запазят правото да обявяват криза и е държал на своето „нелогично и неефективно предложение” трите надзорни органа да се разпръснат в три различни града. Европейският банков орган ще бъде разположен в Лондон, надзорът на пазарите и ценните книжа - в Париж, а на застраховането - във Франкфурт.

Създаването на Европейските надзорни органи е ключово за приемането на следващите предложения на Комисията за регулацията във финансовия сектор. Миналата седмица Комисията обяви идеите си за новите правила при търговията с определени финансови инструменти - извънборсовите деривати и късите продажби. Предстоят и конкретни предложения за агенциите за кредитен рейтинг, фондовете за банково престуркутриране и кризисния мениджмънт, както и за въвеждането на такса върху финансовите операции.