euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европарламентът и Съветът във война заради Шенген

Ралица Ковачева, June 12, 2012

Това беше единствената възможност за постигане на компромис в Съвета - така датският министър на правосъдието Мортен Бодсков обясни на евродепутатите защо миналата седмица Съветът на министрите на практика отне на парламента ролята на съзаконодател по ключово предложение за реформата на Шенген. Министрите промениха правното основание на предложението на Комисията за създаване на механизъм за оценка и наблюдение на прилагането на шенгенското законодателство от чл. 77 от ДФЕС на чл. 70. Чл. 77 предвижда Европейския парламент и Съвета да вземат решение в съответствие с обикновената законодателна процедура, докато чл. 70 дава възможност на Съвета да действа еднолично и само да информира Европейския парламент.

Решението буквално вбеси депутатите, а либералите призоваха парламентът да обяви война на Съвета. Във вторник (12 юни) министър Бодсков беше привикан спешно в парламента да даде обяснение на случилото се. Той обаче призна, че председателството не е успяло да намери друг начин да постигне компромис, след като е станало ясно, че няма да се сформира необходимото мнозинство за приемане на предложението на ЕК, ако не бъде променено правното основание. Според министър Бодсков обаче парламентът не е лишен от правомощията си и ще изиграе обичайната си роля на съзаконодател по отношение на вътрешните граници. Министърът заяви, че ще е погрешно и непродуктивно въпросът да се превръща в повод за борба между Съвета и Парламента.

Този призив обаче не помогна, защото лидерите на основните политически групи в парламента буквално нападнаха датския министър. Дори обикновено спокойният председател на групата на ЕНП Joseph Daul беше на път да излезе от кожата си, но заяви, че ще се опита да запази хладнокръвие. Той определи решението на Съвета като „абсолютно неприемливо за ЕНП”, защото нарушава общностния метод, който гарантира големите страни да не налагат волята си над малките страни и европейските интереси да надделяват над националните. Групата на ЕНП настоява Съветът да се откаже от тази позиция, защото това е единствения начин да спечели отново доверието на Парламента, заяви Joseph Daul.

Лидерът на групата на социалистите и демократите Hannes Swoboda определи действията на Съвета като дясно-популистки и погрешни. Така ли ще реагираме на Арабската пролет - като затворим границите ли? Това ли е начинът се справим с проблема на границата между Гърция и Турция?, попита риторично депутатът. „Знаете, че решението за затварянето на границите ще срещне отпор от страна на парламента, затова му отнехте и правото на участие в механизма за оценка на Шенген”, заяви г-н Swoboda. Възползвате се от това, че гражданите се чувстват несигурни и използвате за популистки цели едно от най-големите достижения на Европа, подкрепи го колегата му от групата на Зелените Rebecca Harms.

Както обикновено, лидерът на либералите Guy Verhofstadt беше сред най-цветистите оратори. Той заяви, че не става дума за спор за правомощията на Парламента, а за опит на Съвета да ренационализира Шенген. Guy Verhofstadt призова парламента да заведе дело срещу Съвета в Съда на ЕС и да замрази работата си в областта правосъдие и вътрешни работи с датското председателство.

Единствено депутатът Anthea McIntyre от евроскептичната група „Европейски консерватори и реформисти” заяви, че разбира притесненията на държавите-членки. Управлението на границите е пряко свързано с националната сигурност, която е в компетентостта на държавите-членки и разбирам защо те не искат да се откажат от нея, коментира депутатът.

Еврокомисарят Сесилия Малмстрьом откровено заяви, че ЕК е разочарована от предложението на Съвета. „Правното основание беше чл. 77, защото само тогава имаме силна оценка, задължително въздействие и увеличаване на политическата легитимност, тъй като ЕП ще бъде съзаконодател. Това не е само правно предложение, става дума за политическа амбиция”, каза комисарят.

Според предложението на ЕК за усъвършенстване на механизма за оценка по Шенген Комисията трябва да оценява всяка държава-членка поне веднъж на пет години. Ако оценката установи слабости в прилагането на шенгенските правила, въпросната страна трябва да представи планове и да предприеме коригиращи действия. В действително критични ситуации, когато дадена държава-членка не е в състояние да спазва задълженията по Шенген, Комисията предлага допълнителна подкрепа на равнището на Съюза и на национално равнище, засилване на получаваната от Frontex подкрепа и възможност за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Това обаче трябва да става по определен механизъм и на равнището на съюза, за да се предотвратят еднолични действия на страните-членки.

В измененията, направени от Съвета на министрите в предложението на ЕК обаче, двата члена с гореописаните мерки са напълно заличени. Напук на решението на Съвета в понеделник вечерта Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) в ЕП все пак гласува двете части от шенгенския пакет - механизмът за оценка на Шенген и временното възстановяване на граничния контрол.