euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Frontex създава европейски екипи за гранична охрана

Ралица Ковачева, September 14, 2011

Европейският парламент гласува нови правила за работата на Frontex (агенцията за оперативно сътрудничество по външните граници на ЕС). Съществена промяна, за която ЕП настояваше в преговорите със Съвета на министрите, е създаването на европейските екипи за гранична охрана. Te ще бъдат съставени от национални гранични служители, определени от страните-членки за провеждането на съвместни операции, бързи гранични намеси и пилотни проекти.

„Когато национални гранични охранители участват в мисии на Фронтекс, те вече ще действат като Европейски гранични охранители. Това подчертава идеята, че в шенгенската зона за свободно движение, засилването на нашите външни граници е не просто въпрос на граничните страни-членки, а въпрос от обща загриженост”, подчерта парламентарният докладчик по темата Simon Busuttil (ЕНП, Малта).

„Въвеждането на понятието ‘европейски екипи за гранична охрана’ засилва европейския характер на мисиите и показва готовността за споделена отговорност и интегрирано управление на общите граници”, коментира българският евродепутат Мария Меделчева (ЕНП-ГЕРБ).

Frontex вече ще може да купува или наема свое собствено оборудване като автомобили или хеликоптери и по този начин няма да зависи, както досега, от техническите средства отпуснати от страните-членки. Същевременно, те не могат да отказват да помогнат с персонал и оборудване на агенцията. Сред задачите на Frontex ще бъде да съдейства на страните-членки в извънредни хуманитарни ситуации и спасителни операции по море.

За да се гарантира спазването на човешките права, по настояване на евродепутатите, агенцията ще назначи специален инспектор по основните човешки права и ще създаде консултативен форум по основните права. В него ще участват представители на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Агенцията за основните права, Върховният комисар на ООН по бежанците и неправителствени организации. Мисиите на агенцията могат да бъдат спирани или прекратявани, в случай на нарушение на човешките права.

Според групата на Зелените, които се въздържаха при гласуването, обаче, „не е ясно кой в крайна сметка носи отговорността, ако има проблеми с мисиите на Frontex” в това отношение. Макар да приветстват назначаването на инспектор за човешките права, Зелените смятат, че тъй като постът не е независим, това ще намали ефективността му, коментира говорителят на гупата по миграцията и вътрешните работи Ska Keller (Германия).

Според българския евродепутат Мария Неделчева "миграцията е феномен, свързан с хората и следователно всички действия, и всеки нов механизъм за функциониране, трябва да бъдат съобразени с Хартата на основните права на Европейския съюз”.

Докладчикът за Frontex на групата на социалистите и демократите Sylvie Guillaume (Франция) добави, че за да довърши започнатото ЕС трябва да реши и други въпроси, свързани с приемането на общата миграционна политика като преселване на бежанците, реална интеграция на мигрантите и достъп до справедливи процедури на убежище.

„Пътническите потоци нарастват и заплахите към сигурността трябва да бъдат посрещнати по най-ефективния начин. ЕС трябва да се ангажира с последователни подобрения и да бъде готов да се адаптира към новите предизвикателства и една постоянно променяща се реалност, докато зачита в пълна степен правата на хората, бягащи от война и преследване и търсещи европейската защита”, коментира комисарят по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом, която приветства промените в мандата на Frontex, приети от ЕП. В петък г-жа Малмстрьом ще представи предложенията на ЕК за засилване на ефикасността и легитимността на шенгенската система.

Предстои Съветът да одобри окончателно новите правила за Frontex, които ще влязат в сила до края на 2011 година.