euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Европейският парламент настоява да има думата в промяната на шенгенските правила

Ралица Ковачева, July 7, 2011

Миграционният наплив от Северна Африка не бива да се използва като повод за връщането на вътрешните граници в Европейския съюз - около тази теза се обединиха депутати от всички групи и държави по време на дебатите за Шенген в Европейския парламент на 6 юли. Вицепрезидентът на Европейската комисия и комисар по междуинстуционалните отношения и администрацията Марош Шевчович запозна депутатите с най-новото развитие по темата Шенген, включително решенията на Европейския съвет на 23 и 24 юни.

„Европейският съвет подкрепи нуждата от нов, европейски механизъм за реакция при извънредни обстоятелства, които могат да изложат на риск функционирането на шенгенското сътрудничество ... Този механизъм трябва да бъде изработен по начин, който не поставя под въпрос принципа на свободно движение на хората ... В рамките на този европейски механизъм може да се предвиди като последно средство предпазна клауза, позволяваща връщане на вътрешния граничен контрол по изключение в наистина трудна ситуация, в определен географски обхват и за минимален период от време, когато страна-членка не може да изпълни задълженията си по шенгенските правила ... Изграждането на координиран европейски отговор ще позволи да се отчетат всички европейски интереси и ще ограничи едностранните инициативи от страните-членки за връщане на вътрешните граници.”

Депутатът от ЕНП Carlos Coelho (Португалия), който беше и докладчик за оценката на готовността на България и Румъния за членство в Шенген заяви, че становището на Комисията е напълно в синхрон с препоръките на Европейския парламент. Според него Шенген трябва да бъде засилен и развит, но „едностранното въвеждане на гранични проверки е популистка мярка и заплаха за нашето общо наследство”. Трябва да изпратим ясно послание към страните-членки за повече солидарност и споделяне на бремето, трябва да засилим Frontex с повече ресурси и да имаме истинска система за оценка по Шенген, каза още депутатът. Групата на ЕНП не изключва и налагането на санкции на страните, които не изпълняват шенгенското законодателство, като крайна мярка.

„До санкции и възможност за въвеждането отново на контрол по границите на една страна-членка трябва да се прибягва само в краен случай, но те трябва да съществуват, защото без предпазни мерки няма смисъл да се правят оценки, които биват забравяни. Балансираната позиция, която трябва да защитим, е да признаем, че санкциите са нужни, но в строго определена рамка - тази на механизма за оценка, контролиран от Еврокомисията”, заяви българският евродепутат от ЕНП (ГЕРБ) Мария Неделчева. По време на дебатите г-жа Неделчева подчерта, че евентуалното решение за въвеждането на санкции и за временен контрол по границите на държава-членка трябва да се предшества от точни критерии, дефинирани предварително, без възможност за произволна промяна.

Групата на Социалистите и демократите е доста по-резервирана към намерението на страните-членки за промени в шенгенските правила. Депутатът Claude Moraes (S&D, Великобритания) заяви: „Ние ще се противопоставим на всеки нов шенгенски механизъм, който има друга цел освен засилването на свободата на движение и укрепването на европейското управление на шенгенското пространство. Още повече, всяка промяна трябва да бъде одобрена съвместно с Европейския парламент”.

Според българския евродепутат Илияна Йотова (ПАСД, БСП), предложението на Съвета за нов механизъм не би реформирало, а би обезсмислило идеята за Шенген. По отношение на исканата от някои страни-членки промяна в критериите за оценка, г-жа Йотова попита как ще се постави точен измерител за корупцията и борбата с престъпността - критериите, заради които беше отложено членството на България и Румъния, въпреки изпълнението на техническите изисквания. „В коя точно графа от новия механизъм ще поставите двете страни, след като Съветът смесва шенгенските критерии с Механизма за сътрудничество и проверка (CVM) на ЕК?”, попита г-жа Йотова.

На този въпрос акцентира и Timothy Kirkhope от групата на Европейските консерватори и реформисти (Великобритания). Според него е необходимо да се подсили механизма за оценка на страните, които влизат в шенгенското пространство, включително с много по-силен фокус върху превенцията на корупцията, борбата с престъпността и независимостта на съдебната система.

От името на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, г-жа Renate Weber (Румъния) заяви: „Вместо да приветстват прехода към демократични режими в някои страни в Северна Африка и вместо да вложат повече енергия и въображение как да помогнат на народите там, няколко правителства (и каква ирония - на страните-основателки на ЕС!), изплашени, че 25 хиляди души идващи в ЕС ще навредят на стабилността им, прецениха, че най-добрата защита на границите им е да ги затворят отново. Други правителства решиха, че връщането на граничния контрол е ефективен начин за борба с организираната престъпност - все едно престъпниците спазват законите”. Тя подчерта, че либералите няма да приемат нов механизъм, който ще увреди шенгенското законодателство и духа на европейската интеграция.

Комисарят Марош Шевчович съобщи пред депутатите, че през септември Комисията ще излезе с предложение за механизма за отговор на кризисни ситуации, както и с предложение за ревизираната система за оценка по Шенеген. Според Комисията, механизмът трябва да е базиран на член 77 от Договора за функциониране на ЕС, за да е обект на обикновена законодателна процедура, която осигурява пълноценно и равностойно участие на Европейския парламент.

Що се отнася до Дания, която едностранно реши да възобнови проверките по границите си, Комисията е поискала необходимата информация, която в момента се оценява. „Комисията иска да знае как точно се провеждат граничните проверки, за да оцени дали са в съответствие с правилата за свободно движение”, коментира лаконично комисарят Шевчович.

В резолюция, приета с голямо мнозинство, Европейският парламент потвърди категоричната си съпротива срещу всеки нов механизъм на Шенген, който си поставя цели, различни от укрепване на свободата на движение и засилване на управлението на Шенгенското пространство. Депутатите смятат, че всяко ново, допълнително освобождаване от действащите правила, като например нови основания за въвеждане на граничен контрол "по изключение", "определено няма да укрепи системата на Шенген".