euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕП подкрепи задължителна обща основа за облагане с корпоративен данък

Ралица Ковачева, April 20, 2012

С голямо мнозинство Европейският парламент подкрепи позицията на икономическата си комисия за задължително прилагане на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) в ЕС. Предложението на Европейската комисия предвижда въвеждането на общата основа да е по избор на компаниите. Според евродепутатите обаче след двегодишен преходен период тя трябва да е задължителна за компаниите с европейски статут ("Societas Europaea"), които по природа са трансгранични, а след пет години трябва да стане задължителна за всички компании с изключение на малките и средните предприятия, които могат да избират. В случай на съпротива от Съвета страните от еврозоната могат да използват принципа на засиленото сътрудничество, за да приложат общата база за корпоративно облагане, се казва в резолюцията на парламента. За целта, според Лисабонския договор са необходими най-малко девет страни-членки.

Български евродепутати както от левицата, така и от десницата се обявиха против задължителната ОКООКД. Евродепутатите от Синята коалиция Надежда Нейнски и Светослав Малинов призоваха колегите си да отхвърлят предложението общата основа да бъде задължителна с аргумента, че това ще има отрицателен ефект върху българската икономика, която разчита на конкурентното си предимство да привлича инвеститори на базата на опростени данъчни правила и ниски данъчни ставки.

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Илиана Иванова също смята, че общата консолидирана данъчна основа не трябва да е задължителна. Според нея „в дългосрочен план [ОКООКД] ще доведе до механично изравняване на данъчните ставки[...] Някои страни ще спечелят, а други ще загубят от това законодателство, но със сигурност крайният резултат ще бъде намаляване на конкурентоспособността за Съюза като цяло и отлив на чуждестранни инвестиции към трети страни с по-благоприятни данъчни условия.”

Въвеждането на обща данъчна основа за корпоративно облагане в ЕС няма да доведе до увеличаването на данъчната тежест и дори може да привлече допълнителни приходи за страната, твърди евродепутатът от групата на социалистите Ивайло Калфин. Според него общата основа ще направи укриването и избягването на данъци европейски проблем, което ще окаже натиск върху националните власти да се справят по-решително със сивата икономика.

Въпреки това обаче, той също не подкрепя директивата на Европейската комисия, защото не е съгласен с формулата за преразпределение на събраните данъци на многонационалните компании. Изчислението как данъчните задължения на компаниите с трансгранична дейност се разпределят между различните страни-членки става по формула, която обхваща три фактора с еднаква тежест: оборот, труд и активи. Всяка държава-членка ще прилага своята данъчна ставка по отношение на частта от данъчната основа, която й е разпределена.

„Смятам, че този подход е погрешен и ако изобщо се приеме преразпределение, критерият трябва да бъде относителната печалба, формирана от съответната дъщерна компания”, коментира Ивайло Калфин. Той не е съгласен и с измененията, направени от ЕП в проектодирективата, които предвиждат обсъждане на възможността за хармонизиране освен на основата, но и на данъчните ставки.

Мнението на Парламента има чисто консултативна стойност, тъй като той не е съзаконодател по директивата. Съдбата на предложението за ОКООКД ще се реши в Съвета на министрите, където има сериозна съпротива от някои страни-членки, включително и България. Темата провокира сериозна дискусия и сред читателите на euinside, която можете да проследите тук.