euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Правителството планира да изхарчи фискалния резерв?

Аделина Марини, Ралица Ковачева, May 12, 2010

На 5 май правителството изненадващо обяви, че внася в парламента актуализация на държавния бюджет за 2010 година. Тогава, както euinside писа, новината предизвика повече въпроси, отколкото внесе яснота по тази изключително важна тема. Седмица по-късно плановете на управляващите продължават да са обхванати от гъста мъгла. еuinside разполага с проект на документ, който е обсъждан на заседанието на Министерския съвет миналата седмица, но все още не е внесен в Народното събрание, независимо, че премиерът обяви на 5 май, че го внася. "Ще входираме в парламента след Министерски съвет актуализация на бюджета – незабавна, за да можем да направим така, че освен да изпълним нашите приоритети и обещания и няколко социални мерки, които сме поели също като ангажимент". По-долу ви представяме основни елементи от документа с пълното съзнание, че може да бъдат променени до официалното им публикуване.

Първото нещо, което прави впечатление при внимателния прочит на поекта е, че правителството възнамерява да намали минималния размер на фискалния резерв (финансовите ресурси на държавата за погасяване на външни задължения и за посрещане на "черни дни") от 6.3 милиарда лева на 4.5 милиарда. Нещо повече, в момента в параграф 6 на Закона за бюджет 2010 е записано, че "минималният размер на фискалния резерв за 2010 г. е в размер на 6.3 млрд. лв". В проекта за актуализация обаче пише: "В § 6 думите „за 2010 г.” се заменят с „към 31 декември 2010 г.”, а числото „6,3” се заменя с „4,5”".

Тази на пръв поглед безобидна промяна на предлози означава нещо много опасно, а именно - че правителството планира да изхарчи дори целия резерв, разчитайки, че "към 31 декември 2010" отнякъде ще се появят пари, с които да се спази законния минимум от 4.5 млрд. лв. Но, ако вземем предвид и заявлението на премиера, че "не сме в планова икономика и, ако се налага ще направим още актуализации", не е изключено при следваща промяна на Закона за бюджета минималният размер да бъде свален още.

Извън тази тревожна новина, в проекта са записани и други не по-малко притеснителни намерения за още разходи. Като за начало - плановете на правителството за очакваните данъчни приходи са намалени от 17 млрд. лева на 15 млрд. Интересна подробност е, че правителството очаква увеличение на приходите от акцизи (заради увеличението на акциза върху цигарите и алкохола). Ако в настоящия закон е записано очакване за 4.6 млрд лв. приходи от акциз, в актуализацията очакванията са за 5.8 млрд. Или иначе казано, кабинетът предвижда увеличение от над милиард лева от "цигари, алкохол и строително желязо".

Очакванията за приходи от ДДС са занижени от 6.8 млрд. лева на 5.8 млрд., което е един милиард по-малко. За сметка на това са завишени прогнозите за приходите от данък върху доходите на физическите лица - от 1.9 млрд. лева на 2 милиарда.

Има леко увеличение и в очакванията за разходите. В края на 2009 година, когато е писан бюджетът, се е очаквало разходите да бъдат малко над 8 млрд. лв., докато в проекта за изменение прогнозата е за близо 8.5 млрд. харчове. Намалени са разходите на президентската администрация с малко над милиард лева, но сумата за разходите на Министерския съвет се запазва. Независимо от обявените от министър-председателя планове за 13% съкращения в МВР, разходите за ведомството не са пипнати и със стотинка.

Действително сериозно са орязани разходите за висшите училища, които протестираха във вторник срещу това. Сериозно са намалени парите за Българската академия на науките - от 74 милиона на малко над 59 милиона. В същото време на пресконференцията си миналата сряда министърът на образованието Сергей Игнатов обяви, че започва цялостна реформа, но няма да се съкращават учени и няма да се сливат и разпускат научни колективи.

Драстично са увеличени разходите за структурни реформи. Ако правителството е планирало в края на миналата година да похарчи за тях 6.5 милиона лева, то в сегашните си планове то предвижда да плати милиард и 294 милиона лева. Вероятно това са парите за обявените реформи в образованието, здравеопазването, пенсионната система, армията. След заседанието на кабинета миналата сряда ресорните министри обявиха намеренията си за реформи, но без да съобщят конкретни мерки и промени, нито колко ще струват тези реформи.

С 10 милиона са увеличени трансферите към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) - от 945 млн. на 955 млн. По отношение на обещаните от премиера още 220 милиона за касата, за това е необходимо да се направи отделно предложение за актуализация на бюджета на НЗОК.

Интересна част от промените са разходите по политики. В Закона за държавния бюджет за 2010 разходите са разбити по политики, като са дадени и общите суми, докато в проекта за изменение разбивките ги няма - посочени са само общите суми. Така например разходите по бюджета на Министерството на финансите, предвидени в сега действащия закон са следните: политика "Устойчиви и прозрачни публични финанси"; политика "Ефективно събиране на всички държавни приходи"; политика "Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма"; политика "Управление на дълга"; програма "Оперативна програма "Административен капацитет"; програма "Администрация". Общата сума е 300 млн. лева. Като най-голямото перо е за политиката "Ефективно събиране на всички държавни приходи" - 235 млн.

Съгласно стенограмата от заседанието на Министерския съвет от 5 май обаче става ясно, че министър-председателят е възложил на министъра на финансите Симеон Дянков до 12 май (днес) "да изготви окончателното оформяне на Приложение №2 на чл. 6, ал. 3 от законопроекта и да го изпрати на главния секретар на Министерски съвет". В приложението трябва да фигурира разпределение на разходите по политики, по други програми, които не попадат в рамките на провеждащите се политики и по програма „Администрация”.

В проектозакона общата сума по гореизброените политики е намалена на 254 млн. Разходите на Министерството на отбраната не са променени (890 милиона), както и на Министерството на труда и социалната политика (798 млн. лв.). Сериозно намаление има в разходите на Министерството на здравеопазването - от 704 млн. лева са орязани на 544 милиона. Тези пари са предвидени за "промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", "диагностиката и лечението" и за "лекарствените продукти и медицинските изделия". По закон, най-много пари са предвидени за диагностика на лечението. Едва след като видим предложението на министъра на финансите ще можем да разберем и кои политики с колко са орязани.

Парите за политики в областта на образованието също са претърпели сериозен спад. За равен достъп до висше образование, за учене през целия живот (част от Лисабонската стратегия на ЕС), за развитие на научния потенциал и други бяха предвидени 388 млн. лв., докато сега правителството планира да отдели за тях 358 милиона.

Любопитно е да се проследи какъв ще е окончателният вид на предложението за актуализация на бюджета, което ще излезе от Министерския съвет и ще влезе в Народното събрание. Дали то ще продължи вече създадената традиция в работата на управляващите от ГЕРБ да вземат решения, от които после се отмятат. Още повече, че вече се появиха първите критики на намерението да се бърка във фискалния резерв. Намерение, което беше премълчано от премиера миналата сряда, както и фактът, че по предложението за актуализация на бюджета тепърва ще се работи - премиерът обяви категорично и ясно, че още в сряда (миналата) внася промените в парламента.

Друга любопитна подробност е, че след като темата за предстоящото посягане на фискалния резерв започна да набира скорост, Министерството на финансите разпрати до медиите специално съобщение, в което ни уведомява, че "По предварителни данни и оценки фискалният резерв към 30.04.2010 г. е в размер на 6,6 млрд. лв., в т.ч. 6,0 млрд. лв. в БНБ и 0,6 млрд. лв. в търговски банки". Обикновено състоянието на резерва се споменава в последното изречение на данните за изпълнението на бюджета по месеци, днес обаче той е получил място дори в заглавието. За сметка дори на прословутия и дълго рекламиран първи бюджетен излишък за април.

Министерството нито потвърждава официално, нито опровергава изнесените данни за готвената актуализация във вестник "Сега" от вчера и в днешния брой на вестник "Дневник".