euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Изтокът срещу Юга

Евелина Топалова, Аделина Марини, February 24, 2011

След като искрата на народното недоволство срещу управляващите режими пламна в южното Средиземноморие, шест държави-членки на Европейския съюз - Франция, Гърция, Испания, Кипър, Малта и Словения - призоваха за мерки, които да засвидетелстват европейската подкрепа за страните от региона, които са тръгнали по пътя на прехода и реформите. Не е случаен фактът, че именно тези държави са толкова инициативни, тъй като те (с изключение на Словения) са изправени пред проблема с наплива от нелегални имигранти след бунтовете в Северна Африка и Близкия Изток.

С оглед на събитията в тези страни, те призовават не само за засилване на сътрудничеството в политически и икономически план с тези държави, но и за по-голяма гъвкавост в разпределението на средствата в рамките на Eвропейската политика за добросъседство (ЕПС).

В писмо от 16 февруари, изпратено от външните министри на шестте държави до върховния представител за външната политика и сигурността Катрин Аштън и цитирано от EUobserver, се съдържат конкретни предложения как може да изглежда тази помощ, а именно - подкрепа за трансформирането на политическите, икономически и социални модели в страните от Южното Средиземноморие, сътрудничество в борбата им с организираната престъпност и нелегалната имиграция, засилване на политическия диалог по въпроси като управлението и сигурността, увеличаване на програмите в подкрепа на гражданското общество, насочени към образованието и професионалната квалификация.

Шестте страни обръщат внимание на несъразмерното отпускане на помощи за съседни на ЕС страни и дават пример, че ако блокът отпуска 1.8 евро на година на жител на Египет, 7 евро на глава от населението за Тунис, то сумата за Молдова е 25 евро. С оглед на скорошните бунтове в страните от Северна Африка, те смятат, че тези пакети от помощи трябва да бъдат преразгледани.

Шестте предлагат още да се разшири диапазона на инструментите, с които разполага ЕС, като Инструментът за стабилност, инструментите за развитие на гражданското общество и насърчаване правата на човека, както и да се мобилизират средства от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

На Съвета по външни отношения на 21 февруари европейските министри изразиха подкрепата си за народите в южното Средиземноморие и техния легитимен стремеж към демократични промени, социална справедливост и икономическо развитие. Същевременно Съветът осъди насилието срещу антиправителствените демонстранти в Либия и призова за незабавно прекратяване на насилието. Външните министри се ангажираха да окажат по-ефективна подкрепа на страните от региона в техния преход към демокрация и подчертаха необходимостта от сътрудничество по въпроса за нелегалната имиграция.

Същевременно ЕИБ заяви, че е готова да подкрепи прехода към демокрация на страните от Северна Африка и Близкия Изток, като увеличи заемите за тях. Така финансовата рамка за проекти в южносредиземноморския регион за периода 2011-2013 може да достигне 6 милиарда евро. Президентът на банката Филип Майщад каза, че за това ще е необходимо съгласието на страните-членки и Европейския парламент, но добави, че не вижда пречка това да се случи. Той подчерта, че приоритет при новите проекти трябва да се даде на програмите за осигуряване на заетост на младите хора, които бяха в основата на бунтовете в Египет и Тунис.

За промяна в политиката на Европейския съюз към южното Средиземноморие призова и Европейския парламент по време на сесията му миналата седмица. В резолюция евродепутатите призовават за преразглеждане на Европейската политика на съседство (ЕПС), за да бъдат поставени като приоритет цели като независимостта на съдебната власт, борбата с корупцията и опазването на основните свободи за сметка на чисто икономически цели. Документът предлага, също така, страните да започнат да изпълняват набор от политически критерии, за да получат "статут на напреднала държава" в отношенията си с ЕС. Според евродепутатите, миналата година Тунис е започнал преговори с ЕС за получаване на такъв статут. Първата страна, която го е получила е Мароко през 2008 г., където наскоро също избухнаха размирици.

По отношение на Египет, Европейският парламент иска върховният представител на ЕС за външната политика да създаде работна група с участието на ЕП, която да координира отговора на всички финансови и политически нужди на демократичния преход в страната, включително изграждането на институции, независимостта на съдебната власт и изпращането на мисия за наблюдение на предстоящите избори.