euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Драги: Неясно споразумение с Великобритания може да има системни последици

Аделина Марини, February 16, 2016

Три основни теми доминираха редовното изслушване на шефа на Европейската централна банка Марио Драги в икономическата комисия на Европарламента - преговорите с Великобритания, поредната офанзива на италианския премиер Матео Ренци за изкопчване на още отстъпки от фискалните правила и неспокойствието на международните финансови пазари. Най-често задаваният от евродепутатите въпрос обаче беше за сделката за Великобритания, която се очаква да добие окончателен вид по време на срещата на върха на ЕС в четвъртък и петък. Изтеклите чернови на споразумението предизвикаха критики, тъй като крият риск от създаване на опасен прецедент - да се прави Съюз по мярка на всеки, който не се чувства комфортно в него. 

Единен пазар, но не за сметка на интеграцията в еврозоната

Повечето евродепутати, които се интересуваха от ефекта на преговорите с Великобритания върху банковия съюз, се притесняваха от формулировка в последната чернова [на английски език], която изтече миналата седмица. В нея се допуска прилагането на различни разпоредби от единните правила на банковия съюз, които засягат финансовия надзор и оздравителните меркиза банки за страните, които не са част от банковия съюз. Същевременно се казва, че трябва да се прилагат доста по-еднакви правила по отношение на пруденциалните изисквания за кредитните институции или други мерки, които се приемат за опазване на финансовата стабилност, включително и за страните, които не са част от банковия съюз. 

Марио Драги обясни, че макар ЕЦБ да не е страна в преговорите, е важно споразумението с Великобритания да бъде максимално ясно, защото в противен случай крие опасност от създаването на последици от системен характер. Той не навлезе в подробности за какви точно проблеми става дума, но подчерта, че ако има двусмисленост в текстовете, това няма да се отрази положително на еврозоната. За него най-важното в споразумението с Обединеното кралство трябва да бъде да се опази единният пазар и еврозоната. "Абсолютно ясно е, че допълнителна интеграция на нашия паричен съюз е необходима", каза той. По-нататък, в отговор на други подобни въпроси г-н Драги добави още една дума към предишните си изказвания - "право". Важно е да се запази правото на еврозоната да върви към по-задълбочена интеграция. 

Според него трябва да се използва възможността, която британският въпрос отваря, за да се задълбочи интеграцията в еврозоната. Това е пореден интеграционен глас напоследък, след като миналата седмица отбеляза пик в интеграционистката реторика, както euinside писа. Шефът на ЕЦБ категорично отхвърли и възможността британския въпрос да се обвързва по какъвто и да било начин с дългосрочната визия за развитието на еврозоната, така както е представена в доклада на петимата председатели. Не бива да се прави връзка между двете, каза той. 

В проектодокумента за срещата в четвъртък и петък текстът, засягащ отношенията с еврозоната, така наречената "кошница А", е значително променен явно с цел да предотврати лавинообразен ефект от искания за отстъпки. Изрично се посочва, че е необходима още интеграция, за да се изпълни целта, заложена в Договорите, за създаване на икономически и паричен съюз, чиято валута е еврото. Подчертава се, че бъдещите мерки в тази посока ще бъдат доброволни за онези, които не са в еврозоната, но се напомня, че това не освобождава страните, които нямат съответните изключения, да работят за изпълнение на критериите за приемане на единната валута. 

Има достатъчно гъвкавост в правилата

Италианският премиер Матео Ренци отвори нов фронт на съпротива в ЕС, но получи студен душ от Брюксел и Берлин. Вчера студен душ дойде и от Франкфурт. Марио Драги, италианец, отговори на многобройните въпроси, основно от италиански евродепутати, свързани с исканите от Рим допълнителни фискални отстъпки, заради увеличените разходи за справяне с бежанската криза, на италиански като заяви, че сегашните правила съдържат достатъчно гъвкавост и ЕК се справя чудесно с прилагането й. Обясни, че фискалната политика може да се използва в трудни ситуации, само когато има фискално пространство. Ако нямат обаче, тогава правилата трябва да се спазват. Италия не може да се похвали с голямо фискално пространство, бидейки страната с най-високия публичен дълг в момента (с изключение на Гърция) - 132.4% от БВП за тази година, според зимната икономическа прогноза [на английски език] на ЕК.

В прогнозата се очаква структурният баланс да се влоши с около три четвърти процентен пункт от БВП. Бюджетният дефицит ще се влоши тази година до 2.5% от БВП, което не оставя много място за маневри. Марио Драги припомни, че повечето бюджети на страните от еврозоната в момента не се свиват, напротив. За бюджетна експанзия се говори и в икономическата прогноза за Италия. 

Вече не е 2012-а

Ситуацията в банковия сектор в еврозоната е много по-различна от тази през 2012-а година, каза той, подемайки настроенията на Еврогрупата, след като представи анализа си за състоянието на финансовите пазари. В момента банките в зоната на общата валута са увеличили значително капиталовите си позиции през последните години, най-вече в резултат на оценката на активите от 2014-а година. В момента те са много по-устойчиви на шокове. Той прогнозира, че ако се запази сегашната ситуация, няма да се налага допълнително увеличаване на капиталовите изисквания. В някои части на банковия сектор все още има проблеми, включително и свързани с натрупването на лоши заеми. Драги увери обаче, че в момента има добри възможности за устойчиво намаляване на необслужваните кредити в следващите няколко години. 

Потвърди и заявеното си вече обещание, че ако ситуацията го налага, ЕЦБ ще предприеме всички необходими мерки на следващото заседание на управителния съвет през март. Движещи фактори за промяна ще бъдат цените на петрола и финансовите турбуленции. В момента политиките на ЕЦБ са единствените облекчителни действия, каза Драги и отново напомни, че е важно банката да бъде подкрепена от структурни реформи в страните-членки и фискална отговорност. "Съобразяването с правилата на Пакта за стабилност и растеж си остава необходимо за запазване на доверието във фискалната рамка", каза той. 

Гуверньорът на ЕЦБ говори нашироко и за влезлите в сила от 1 януари тази година нови правила за оздравяване на закъсали банки, внесени с директивата за банковото преструктуриране и оздравяване (BRRD). Според него тази директива ще внесе значителна промяна към по-добро, но за да успее тя е важно банките да имат достатъчен капацитет за абсорбиране на загуби. Това, по думите му, е ключово условие. Той подкрепи мнението на шефа на постоянния спасителен фонд на еврозоната Клаус Реглинг, че новите правила за вътрешнобанково спасяване (bail-in) не са основната причина за нервността на пазарите, но призна, че може да имат принос. Припомни, че много страни вече имат подобни правила, така че ЕС не е изключение в този смисъл. 

Марио Драги подчерта също, че предвид опита с Италия и Португалия, е важно правилата за вътрешнобанково спасяване да се прилагат по един и същ начин, защото това ще донесе сигурност на инвеститорите, че ще бъдат третирани по един и същ начин.