euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Юбилейно заседание на Съвета на Европейския съюз

Аделина Марини, March 8, 2010

3 хиляди заседания на Съвета на Европейския съюз: юбилейната среща се пада на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Сигурно много пъти сте чували "днес има заседание на Съвета по общи въпроси и външни отношения, на ЕКОФИН, на министрите на транспорта и т.н". Но, едва ли сте обръщали сериозно внимание какво означават всички тези срещи.

Какво представляват всъщност тези Съвети? Основната функция е определянето на политики, по-специално в областта на външните отношения, а също и координиращи функции - най-вече в икономическата сфера. В Съветите участват по един представител на всяка страна-членка на министерско равнище, упълномощени за гласуват от името на държавата по съответните въпроси.

Иначе казано - ако Европейската комисия представлява сравнително непълна форма на европейско правителство, то Съветът на Европейския съюз е мястото, където ресорните министри на страните-членки одобряват предложенията на Комисията или пък направо правят ново законодателство.

Така например, днес министрите на социалната политика и труда са се договорили по нова директива, чиято цел е постигането на възможно най-безопасната среда за работа за здравните работници. Когато тази директива влезе в сила, тя ще трябва да бъде "хармонизирана" в националното законодателство и да се прилага от страните-членки. Става дума за обсъждането на изключителни подробности като например: "Раните, причинявани от игли и други остри инструменти са един от най-популярните рискове за здравните работници в Европа и представляват висока цена за здравните системи в обществото като цяло", се казва в част от заключенията на днешния съвет.

Малко предистория, от която може да се види откога на европейско равнище се търсят решения, които след това прилагаме на национално ниво. Настоящото броене, довело до днешното юбилейно заседание, е започнало на 1 юли 1967-ма година, когато се създава единен Съвет и една Комисия. Преди това е имало 460 срещи на предшественика на ЕС - Съветът на Европейската общност за въглища и стомана. По-късно е имало и заседания на Европейската Общност за атомна енергия от 1958-ма година и на Съвета на европейската икономическа общност от 1952-ра година.

Конфигурациите в момента са 10: Общи въпроси; Външни отношения; Икономически и Финансови въпроси (ЕКОФИН); Правосъдие и Вътрешен ред; Земеделие и Рибарство; Заетост, Социална политика, Здравеопазване и Потребителски въпроси; Конкурентоспособност (Вътрешен пазар, Индустрия и Изследователска дейност); Транспорт; Телекомуникации и Енергетика; Околна среда; Образование, Младеж и Култура.

До преди влизането на Лисабонския договор в сила от 1 декември 2009 г., Съветът по общи въпроси и външни отношения беше един общ Съвет. Сега, когато вече има Върховен представител по външната политика - баронеса Катрин Аштън - Съветът се раздели на две: външни отношения, председателстван от нея и Общи въпроси, председателстван от външния министър на страната, която председателства ЕС на ротационен принцип (в момента това е Испания).

Заседанията на Съвета по общи въпроси, по външните отношения, ЕКОФИН и по Земеделие и Рибарство заседават веднъж месечно. Останалите конфигурации се събират от веднъж до три пъти на семестър. Друг интересен факт от европейското устройство е, че всички Съвети се провеждат в Брюксел с изключение на месеците април, юни и октомври, когато се провеждат в Люксембург. Това е така, защото не по всички теми Съветът може да взима решения на европейско ниво. Така например образованието е национален приоритет и съответните министри се събират единствено да координират някои по-общностни проблеми като например признаването на дипломи.

Както се вижда, процесът на взимане на решения в ЕС е труден и сложен. Както често казват самите европейски политици, този процес е базиран на компромиса. Компромисите обаче, понякога водят и до провали като случая с Гърция, а вероятно тепърва предстои да видим продължение на сериала с Испания, Ирландия и Португалия.

Независимо от това обаче, макар и трудно, напредък се постига. Сега вече можем да се похвалим с по-ниски роуминг тарифи в целия ЕС, което прави лесното пътуване в рамките на съюза още по-евтино. Нямаме визи, не спираме за митнически и гранични проверки (с изключение на страните извън Шенген), можем да връщаме стоки, които не ни харесват и купища още други неща, следствие от тези протяжни и често скучни 3,000 заседания на поколения министри. Поколения, преминали от времената на Студената война, през падането на Берлинската стена, до наши дни.