euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

ЕКОФИН оряза голяма част от идеите на ЕК за пан-европейски финансов надзор

Аделина Марини, June 11, 2009

С доста орязани правомощия ще бъде ЕССР (Европейският съвет за системен риск) - една от новите паневропейски структури, която ЕК предложи с цел избягване на други финансови кризи от типа на настоящата. На срещата си във вторник министрите на финансите на страните-членки решиха, че е хубаво такъв съвет да се създаде, но той не трябва да има никаква юридическа стойност, нито пък да застъпва функциите си с отговорностите на съществуващите надзорни структури. Това на практика орязва същността на идеите на председателя на ЕК Жозе Мануел Дурао Барозу за истински борд, който да упражнява ефективен контрол и, най-вече, да проследява дали препоръките му се спазват от страните-членки или съответните институции.

ЕКОФИН е на мнение, че предупрежденията и препоръките на ЕССР за финансовата стабилност могат да бъдат по-общи или да засягат отделна страна-членка, група държави и, съответно, тези опасности могат да бъдат разгледани от самия ЕКОФИН или, както е по-подходящо, от новата структура Европейски надзорни власти, която ще съществува в рамките на Европейската система на финансовите надзорници (ЕСФН).

Очакванията на ЕКОФИН са препоръките на ЕССР да имат сериозно влияние върху своите адресати чрез висококачествените анализи. С други думи, единствените очаквания към ЕССР са да прави анализи от високо качество. Адекватните действия ще бъдат предприемани от Съвета или ЕНВ.

ЕКОФИН е много по-съгласен, големите отговорности да бъдат възложени на втория стълб от предложението на ЕК, а именно в рамките на ЕСФН да бъде създадена Европейски надзорни власти (ЕВН), която ще трябва да разработи законово обвързващи хармонизирани технически стандарти, които да започнат да се прилагат с фиксирана дата, в случай, че ЕК се съгласи на това. Извън това обаче, останалите функции на ЕВН остават чисто формални като, отново, се очаква предоставянето на надзорни анализи за рисковете и поведението на финансовите институции и групи.

Сега предстои, предложението с гореспоменатите възражения на финансовите министри, да бъде разгледано и на Европейския съвет - срещата на лидерите на ЕС - следващата седмица в Брюксел.

Вестник "Файненшъл таймс" обяснява, че основните спорове са били дали надзорниците на ЕС да имат правомощията да кажат на дадено правителство, ако е необходимо, че трябва да подпомогне с пари на данъкоплатците определена банка в страната. "Сериозно мнозинство подкрепя виждането, след фаза на помирение, националните надзорници или колеж на надзорниците, ако не са успели да достигнат споразумение, новата структура чрез законово-обвързващо решение да реши проблема.

Малцинство от страни обаче са били против, тъй като вярват, че това ще изземе фискалните им отговорности, пише още вестникът.