euinside

Cause and Effect in European Politics and Law

Предстои тежък Съвет по общи въпроси и външни отношения

Аделина Марини, May 18, 2009

С много тежък дневен ред ще започне Съветът по общи въпроси и външни отношения днес, тъй като трябва да подготви две много важни срещи на високо равнище - Европейският съвет през юни, когато ще бъде направен анализ на изтеклата половин година под Чешко председателство и ще бъдат набелязани приоритетите за следващите 6 месеца под Шведско ръководство, както и срещата на върха ЕС-Русия. Срещата ще се проведе в Хабаровск на 21 и 22 май. Това, което до момента е известно като дневен ред е, че водещи теми на разговорите ще бъдат отношенията между ЕС и Русия, глобалната финансова и икономическа криза, включително и руското предложение за нова енергийна харта, енергийната сигурност и други международни теми.

Що се отнася до Европейския съвет, той ще се проведе на 18 и 19 юни в Брюксел, като основните теми ще бъдат отново институционални. По-специално лидерите на ЕС ще очакват гаранции предвид очаквания втори референдум в Ирландия за Лисабонския договор. Икономическата, финансовата и социалната обстановка също ще бъде водеща тема, като се очаква да бъде представен анализ на мерките, предприети до момента и техния ефект върху финансовия сектор, реалната икономика и заетостта. Ще бъде направен и преглед на изпълнението на стъпките, договорени на срещата на Г20 в Лондон.